Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Nastavnik razredne nastave posao

1-20 od 92 rezultati

Sarajevo

 ...O poslu Opis radnog mjesta: 4.Nastavnik/nastavnica razredne nastave – 1 ( jedan ) izvršilac , puna nastavna norma ( 40 sati sedmično ) na određeno vrijeme od 01.09.2018.godine do 31.08.2019.godine , USLOVI KONKURSA : - Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa... 
prije 2 dana

JU Osnovna škola „Milan Rakić“ B.Luka  -  Banja Luka

 ...OPIS RADNOG MJESTA1.Profesor/nastavnik razredne nastave za rad u produženom boravku – 2 izvršioca, puna norma, na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu. OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM... 
prije 7 minuta

Prijedor

 ...1.Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine. Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl.gl. RS“ broj: 01/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom... 
prije 17 sata

Banja Luka

 ...Profesor/ nastavnik razredne nastave, voditelj u produženom boravku na određeno vrijeme sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,  do 30.06.2019.god.: 1.5 izvršilaca puna norma, 2.1 izvršilac sa 50% norme. Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu... 
prije 16 sata

Banja Luka

 ...1.Profesor razredne nastave - 1 izvršilac na određeno vrijeme- do 25.01.2019,  lice sa iskustvom ;-položen stručni ispit Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, 1/16), uslove propisane članom... 
prije 16 sata

Javni oglasi  -  Sarajevo

Opis posla: ~1 izvršilac ~ laboratorijski rad za zanimanje elektrotehničar RTV tehnike ~24 ćasa nastavne norme sedmično, ~ na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine; ~1 izvršilac ~ smjer elektrotehnika - elektronika i automatika,...
prije 1 dan

Banja Luka

 ...1.Profesor razredne nastave – jedan izvršilac, puna radna norma na određeno radno vrijeme do 31.08.2019. godine. Za navedeno radno mjesto traži se kandidat sa radnim iskustvom/položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom procesu. Pored opštih uslova... 
prije 16 sata

Banja Luka

 ...po ‘’ Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika- djece palih boraca u 2018.godini’‘,, 1. Profesor razredne nastave ....................................................... 2 izvršioca Pripravnikom se smatra lice koje je završilo fakultet i... 
prije 16 sata

Banja Luka

 ...1.Profesor/nastavnik razredne nastave za rad u produženom boravku, 2 izvršioca  na određeno vrijeme do kraja  nastavnog procesa školske 2018/2019 godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu Pored opštih uslova propisanih... 
prije 16 sata

Banja Luka

 ...1.Profesor razredne nastave, pripravnik, 1 izvršilac Pripravnik se prima na određeno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno radi osposobljavanja za samostalan rad i radi polaganja stručnog ispita. Pripravnik je lice... 
prije 17 sata

Kostajnica (opština)

O poslu Opis radnog mjesta: 1.Nastanik matematike- sa iskustvom - na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, a najduže do 31.08.2019. godine - 8 časova sedmično.................1 izvršilac, OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Pravo učešća na...
prije 18 sata

JU Osnovna škola »SVETI SAVA» CRNjELOVO  -  Crnjelovo

 ...OPIS RADNOG MJESTANastavnik matematike, radnik sa iskustvom, 4 časova redovne nastave, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine, izvršilac jedan (1). OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Za navedeno radno mjesto pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se... 
prije 22 sata

Lopare

 ...O poslu Opis radnog mjesta: 2.Nastavnik matematike na 2 časa, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na određeno vrijeme, do 30. 6. 2019. godine ........ 1 izvršilac OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Pored opštih uslova... 
prije 19 sata

Javni oglasi  -  Sarajevo

Opis posla: ~4 časa nastavne norme sedmično, ~ na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine Uslovi: Pored općih uvjeta predviđenih za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju posebne uvjete utvrđene Zakonom o srednjem...
prije 20 sata

Sarajevo

 ...O poslu Opis radnog mjesta: 2.Nastavnik/profesor matematike – 4 časa, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine, sa iskustvom - 1 izvršilac; OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (... 
prije 19 sata

Javni oglasi  -  Bijeljina

Opis posla: za školsku 2018/2019. godinu na 4 časa – pripravnik. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos: Lica koja konkurišu za radna mjesta nastavnika i stručnih saradnika moraju ispunjavati uslove prema članu 104. važećeg Zakona o osnovnom...
prije 20 sata

Banja Luka

 ...Nastavni predmet MATEMATIKA (16 časova) na određeno vrijeme  do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja,  u radni odnos se prima lice sa i bez iskustva. Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl. Glasnik RS br. 1/16) kandidati treba da ispunjavaju uslove... 
prije 16 sata

Banja Luka

1.Nastavnika /profesora  matematike , puna norma , na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja , sa radnim iskustvom – 1 izvršilac. Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnikk Republike Srpske“ broj 1/16), posebne...
prije 16 sata

Banja Luka

 ...1.Nastavni predmet demokratija i ljudska prava, 1 izvršilac, 2 časa, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine; Za navedeno radno mjesto traži se lice sa iskustvom, sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu. Pored opštih uslova predviđenih... 
prije 16 sata

Prijedor

 ...1. Nastavnik muzičke kulture –  8 časova, 1 izvršilac na određeno vrijeme,  do povratka radnika sa funkcije, lice sa radnim iskustvom- položen stručni ispit. Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl.gl. RS“ broj: 01/16), kandidati treba da ispunjavaju i... 
prije 17 sata