102 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Spremačica, Učitelj kemije ....

 ...13.04.2023. Na temelju čl. 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ („NN HNŽ“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22), čl....  ...odgovornosti radnik OŠ Crnići, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ/K br. 05-02-30-1760-1/22 od 10.04.2023.... 

Osnovna škola Crnići

Stolac
pre mesec dana

summership 2023

 ...profesionalno se usavršite! Tko se može prijaviti? Svi studenti preddiplomskih i diplomskih studija društvenih i tehničkih znanosti. Što nudimo? nova znanja i prvo poslovno iskustvo plaćenu praksu u trajanju od 2 mjeseca sudjelovanje u projektima-... 

Violeta d.o.o.

Zapadno-Hercegovački kanton
pre mesec dana

Tehničar

 ...sljedeću dokumentaciju: ~biografiju (CV) i propratno pismo u kojima su kandidati obavezni navesti tačne lične podatke, ~ podatke o obrazovanju, ~ traženom radnom iskustvu, podatke o dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i poznavanje rada na računaru), a tačnost... 

„ELEKTRONSKA VIDEO LUTRIJA“ d.o.o. „ELEKTRONSKA VIDEO LUTRIJ...

Banja Luka
prije 21 dan

Ravnatelj

 ....2023. Na temelju članka 62. točke 3. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju («N. novine HNŽ» broj: 8/2000. ,4/2004. , 5/2004. , 8/2006.) , suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a br: 02-30-982/23 od 10. 5. 2023. god. , te odluke Školskog... 

Srednja škola likovnih umjetnosti Gabrijela Jurkića Mostar

Mostar
prije 5 dana

Direktor

 ...Oslobođenje, 25.05.2023. Na osnovu člana 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a („Službene novine HNK-a“ br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22), čl. 4. i čl. 7. Upustava o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola HNK-a („Službene novine HNK... 

Osnovna škola „Bijelo Polje“ Potoci

Mostar
prije 12 dana

SPA TERAPEUT

~ Obavljanje terapeutskih usluga (masaže) i kozmetičkih usluga Obavezni uslovi: Kandidate/kinje koji imaju formalno obrazovanje za fizioterapeute sa ili bez iskustva ili osobu sa iskustvom rada u SPA centru duže od godinu dana, Kandidate/kinje koji su osim masaža... 

Vi Corporation

Stari Grad Sarajevo (opština)
prije 13 dana

Djelatnik na održavanju čistoće ...

 ...u javnom oglasu kandidati moraj ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to: Za poziciju 01: ~(NK ili PKV) Osnovno školsko obrazovanje Za poziciju 02: ~ SSS - IV stupanj, medicinska škola (opći smjer), ~1 godina radnog iskustva ostvarenog na poslovima struke... 

Centar za stara i iznemogla lica - osobe Mostar

Mostar
prije 19 dana

Metalurg (VSS)

 ...SVE DODATNE INFORMACIJE VEZANE ZA OBAVLJANJE POSLOVA KANDIDATI ĆE DOBITI NA RAZGOVORU ZA POSAO. Zahtjevi vezani za iskustvo i obrazovanje Obavezno  radno iskustvo na poslovima METALURGA u mašinskoj industriji i drugim srodnim industrijama Završen fakultete VSS... 

TN Bosnia d.o.o. Konjic

Konjic
prije 18 dana

Pripravnik

 ...(uvjerenje ne može biti starije od jedne (1) godine odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini... 

Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja

Sarajevo
prije 1 dan

PEDIJATRIJSKA SESTRA

~ Njega i odgoj, obrazovanje djece predškolskog uzrasta  Obavezni uslovi: Srednja medicinska škola, pedijatrijska sestra Poželjno, poznavanje engleskog jezika  Dodatni uslovi: Odgovornost, posvećenost radu, timski rad  Poželjno, položen stručni ispit... 

PREDŠKOLSKA USTANOVA "KID IUS"

Sarajevo
prije 4 dana

Voditelj kvalitete

 ...korektivne mjere i izvršava nadzor nad provođenjem korektivnih i preventivnih mjera, održava kontrolu nad dokumentima i organizira obrazovanje iz sustava upravljanja kvalitetom, izvršava nadzor nad svim aktivnostima zahtijevanih standardima ISO/IEC 17025 u cilju... 

Javna ustanova „Veterinarski Zavod HNŽ/K“

Mostar
prije 7 dana

Direktor

 ...Dnevni avaz, 11.05.2023. Na osnovu člana 55. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK-a broj: 8/00,4/04, 5/04 i 8/06“), člana 29. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH“ broj 6/92, 8/93 i 13/94), Uputstva o izboru i imenovanju direktora... 

Javna ustanova Srednja politehnička škola Mostar

Mostar
prije 26 dana

Direktor

 ...imenovanjima FBiH („Sl. novine F BiH“, broj. 12/03, 34/03 i 65/13) b)Posebni uslovi : VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje I, II i III ciklusa visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova socijalne, pravne, ekonomske... 

JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica

Jablanica
prije 22 dana

Ravnatelj

 ...odgoju, Pedagoškom standardu i normativu za predškolski odgoj i obrazovanje HNŽ, Statutom i drugim aktima ustanove, i to: VŠS ili VSS iz područja predškolskog odgoja, pedagoških i psiholoških znanosti, pedagogije, specijalne pedagogije ili psihologije najmanje tri... 

JU Dječiji vrtić „CICIBAN“

Prozor-Rama
prije 25 dana

Stručni saradnik u pravobraniteljstvu

 ...da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne... 

Gradsko javno pravobraniteljstvo Čapljina

Čapljina
prije 27 dana

Cjevar, Zavarivač TIG, Instalater grijanja i/ili vodovoda

 ...centralnog grijanja, strojsrskih instalacija. Uvjeti: KV-VKV-SSS (Na natječaj se mogu javiti i osobe bez obzira na smjer obrazovanja ukoliko imaju iskustvo na traženim poslovima minimalno 1 godinu) Radno iskustvo od minimalno jedne godine Vozački ispit B kategorije... 

“Oprema-pit” d.o.o. Ludbreg – Republika Hrvatska

Inostranstvo
prije 1 dan

Direktor

 ...92, 8/93, 13/94 i 6/97), člana 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK“  broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i...  ...ima višu (VŠS) ili visoku (VSS) stručnu spremu (odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog stepena Bolonjskog sistema studiranja),... 

JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama

Mostar
pre mesec dana

Pripravnik

 ...radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje: Original ili ovjerena preslika fakultetske diplome, a za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sustavu uz diplomu i dodatak diplomi, izuzetno samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije... 

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Herce...

Mostar
pre mesec dana