...da imaju univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII. stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja. 4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova... 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Livno (Livno)
prije 8 sata
 ...) Dokumenti koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene preslike. N a p o m e n a: Ako je diploma o završenom obrazovanju stečena izvan teritorija Bosne i Hercegovine, nakon 30.9.1992., kandidati trebaju dostaviti dokaz o priznavanju strane obrazovne... 
Livno (Livno)
pre mesec dana
 ...Ustava Bosne i Hercegovine; Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 1.: VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog... 

Javni oglasi

Bugojno
prije 1 dan
 ...industriju. Zbog daljeg jačanja poslovnih aktivnosti potreban nam je  STRUČNI SARADNIK U RAČUNOVODSTVU  Potrebne kvalifikacije: Obrazovanje : SSS i VSS ekonomskog smjera Poznavanje rada na računaru Poznavanje poslovne korespondencije Aktivno znanje engleskog... 

Techning d.o.o

Blažuj
prije 7 sataNovi