Obrazovanje posao Prijedor

1-17 od 17 rezultati

Prijedor

JAVNI KONKURS za prijem na rad pripravnika u JU Centar za socijalni rad Novi Grad 1.Pripravnika sa visokom stručnom spremom (240 ECTS bodova)-diplomiranog pravnika. 2.Radni odnos se zasniva na određeno vrieme u trajanju od 12 mjeseci,radi obavljanja pripravničkog...
prije 4 sata

Prijedor

 ...Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“ broj: 1/16.) i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“ broj: 41/2018.) kandidat treba da ispunjava uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika... 
prije 7 dana

Prijedor

 ...Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 1/16), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 41/18 ) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih... 
prije 4 sata

Prijedor

 ...Zakonom  o radu („Službeni Glasnik RS“ broj:1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane  Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik  RS“ broj : 41/18) i Pravilnikom o  vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim... 
prije 7 dana

Prijedor

 ...su obavezni unijeti tačne podatke o: nazivu radnog mjesta, datum i način objavljivanja javnog konkursa, lične podatke, podatke o obrazovanju i radnom iskustvu u stepenu stručne spreme, kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom. Uz... 
prije 5 dana

Prijedor

 ...ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, broj: 1/16.) kao i uslove iz člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj: 41/18.), članova 1.,2.,9., 14. i 17. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i... 
prije 7 dana

Prijedor

 ...glasnik  Republike Srpske” broj 102/14 i 46/15), kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18) i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih... 
prije 4 sata

Prijedor

 ...( „ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 01/16),kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ( „ Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i... 
prije 4 sata

Prijedor

 ...„Sl.gl. RS“ broj: 01/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju („Sl.gl. RS“ broj: 44/17)  i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Sl.gl. RS“ broj... 
prije 4 sata

Prijedor

 ...Srpske” broj 1/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18) i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika... 
prije 4 sata

Prijedor

 ...Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104, 105, i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 44/17, 31/18) i člana 5. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih... 
prije 4 sata

Prijedor

 ...opšte uslove predviđene Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ br.1/16), kao i uslove iz člana 104.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj 41/18), članova 1., 2.,9. i 17. Pravilnika o vrsti stručne spreme... 
prije 4 sata

Prijedor

 ...Republike Srpske“ broj: 102/14 i 45/16), kandidati treba da ispunjavaju  i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i... 
prije 4 sata

Prijedor

 ...glasnik RS”, broj 01/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik RS”, broj 44/17 i 31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i... 
prije 4 sata

Prijedor

 ...Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 1/16), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih... 
prije 7 dana

Prijedor

 ...„Sl.gl. RS“ broj: 01/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju („Sl.gl. RS“ broj: 44/17 i 31/18)  i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Sl.gl... 
prije 4 sata

Prijedor

 ...van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunila uslove u pogledu... 
prije 4 sata