Obrazovanje posao Tuzla

3 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Nastavnik/profesor geografije Živinice, Kneževo

 ...otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.U skladu sa članom 113.stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) pravo učešća imaju i lica koja su po propisima... 

JU OŠ „VUK KARADžIĆ“ ŽIVINICE

Živinice
prije 3 dana

Prijem 3 profesora JU Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Zabrđe

 ...mail: ****@*****.***Broj: 1279/2021Na osnovu člana 113. stav 1. i člana 139.stav 3. tačka 15) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17,31/18,84/19,35/20 i 63/20) i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za... 

JU Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Zabrđe

Zabrđe
prije 3 dana

Prijem 4 nastavnika JU Srednjoškolski centar „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik

 ...Srednjoškolski centar „ Mihailo Petrović Alas“ UgljevikTel. 055/772-250,771-221Broj: 1351/2021Na osnovu člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („ Službeni glasnik Republike Srpske, broj 41/2018, 92/2020), direktor škole raspisujeKONKURSza prijem u radni... 

JU Srednjoškolski centar „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik

Ugljevik
prije 3 dana