Obrazovanje posao Tuzlanski kanton

1-5 od 5 rezultati

CA Design d.o.o.  -  Tuzla
 ...potreba. Odlučili smo raditi na zanimljivim, najsavremenijim projektima sa američkim klijentima koji su vodeći u biotehnologiji, obrazovanju, genetici i nauci; klijentima koji uvode nove tehnologije poput Blockchain-a i umjetne inteligencije. Ponosni smo na našu poticajnu... 
prije 28 dana
Tuzla
 ...– minimalno dvije godine radnog iskustva u struci nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme (poželjno radno iskustvo u visokom obrazovanju) Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti CV i dokaze o ispunjavanju uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji. Prijave... 
pre mesec dana
Javni oglasi  -  Tuzla
 ...ispunjavati i slijedeće posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji: VSS / VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova - društvenog smjera,... 
prije 1 sat
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Banovići
 ...uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji: Za poziciju 02: - VSS / VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova - fakultet društvenog ili tehničkog smjera... 
prije 2 sata
Agencija za državnu službu FBiH  -  Tuzla
 ...posebne uvjete, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to: Za poziciju 01: -VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova - građevinske struke,... 
prije 8 dana