Obrazovanje posao Tuzlanski kanton

1-6 od 6 rezultati

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Lukavac

 ...uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji: Za poziciju 06: - VSS / VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova – ekonomske ili pravne struke,... 
prije 5 dana

Institut za zastitu, ekologiju i obrazovanje  -  Tuzla

 ...Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.o.o. raspisuje oglas za prijem zaposlenika na poziciji: 1. Diplomirani inženjer građevine (konstruktivni  smjer) Uslovi: VSS – diplomirani inžinjer  građevine; Radno iskustvo  min 5 god; Stručni ispit za projektovanje... 
prije 12 dana

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Tuzla

 ...ispunjavati i slijedeće posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji: -VSS / VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja 180 ECTS bodova - pravne struke, -1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon... 
prije 5 dana

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Lukavac

 ...posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji: Za poziciju 03: -VSS / VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova - saobraćajne struke, -... 
prije 5 dana

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Tuzla

 ...uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji: Za poziciju 01: -Visoka stručna sprema - VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova - pravne struke, -najmanje 2... 
prije 4 dana

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Lukavac

 ...posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji: Za poziciju 08: -VSS / VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova - ekonomske struke, -... 
prije 5 dana