16 oglasa za posao

Direktor

 ...Osigurava i organizuje kvalitetno pružanje tehničke i savjetodavne pomoći Agencije svim učesnicima na tržištu osiguranja. Odgovara za organizaciju i izvršenje svih drugih zadataka koji proističu iz Zakonom utvrđenog mandata Agencije. Odgovoran je za ostvarivanje saradnje sa... 

Agencija za osiguranje u BiH

Sarajevo
pre mesec dana

POMOĆNI RADNIK ZA URAMLJIVANJE SLIKA

Rad na mašini za uramljivanje slika Poslovi u radionici Obavezni uslovi: ~ SSS Dodatni uslovi: ~ Sposobnost samostalne organizacije Kontakt telefon: 033 445 196 Kontakt email: ****@*****.***

GALERIJA PALETA

Sarajevo
prije 10 dana

SLUŽBENIK ZA KADROVSKE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

 ...podršku u svim fazama provođenja procedure nabavki roba i usluga, te tehničke podrške Sekretarijatu. Obavlja poslove podrške u organizaciji, praćenju i izvještavanju o provedenom stručnom usavršavanju zaposlenih. Obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu nadređenog... 

VSTV BiH

Sarajevo
prije 3 dana

Referent za administrativno ekonomske poslove

 ...Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22), člana 39. stav (3) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH broj: 15/01-02-2-1541/09 od 23.04.2009. godine i... 

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu...

Sarajevo
pre 2 meseci

Analitičar

 ...razmjene podataka; obavlja sve administrativne i logističke poslove i aktivnosti u okviru djelokruga rada Projekta; učestvuje u organizaciji sastanaka i drugih događaja planiranih u okviru Projekta; priprema nacrte pisama i drugih dokumenata za provedbu aktivnosti... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Šef Odsjeka za statistiku usluga i vanjske trgovine

Opis poslova: Rukovodi Odsjekom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 40. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji (Član 40. Šef odsjeka i Šef pisarnice rukovode radom unutrašnje organizacione jedinice -odsjekom i pisarnicom, te organizira vršenje svih poslova... 

Federalni zavod za statistiku

Sarajevo
pre mesec dana

Zamjenik direktora

Opis poslova i radnih zadataka: Sarađuje sa direktorom i sekretarom u rukovođenju i organizaciji zakonitog, efikasnog i racionalnog obavljanja poslova, koordinaciji rada sektora i ocjenjivanju izvršenja rada, mijenja direktora u slučaju njegovog odsustva, te obavlja i... 

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Pravni savjetnik

 ...predmeta; priprema obrasce koji su potrebni za elektronske sisteme koje Projekt razvija, te pruža korisničku podršku učestvuje u organizaciji treninga po pitanju korištenja softverskih rješenja u pravosuđu Bosne i Hercegovine - prati izmjene i dopune zakonskih propisa i... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za vanredno održavanje objekata

 ...) Ovjerenu Izjavu kao dokaz za posjedovanje vozačke dozvole B kategorije Kratak opis poslova radnog mjesta: učestvuje u organizaciji i vođenju investicija vanrednog održavanja objekata na cestama, kontaktira i koordinira rad sa konsultantima i izvođačima radova... 

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Glavni knjigovođa, Stručni saradnik

Opis poslova i radnih zadataka:  učestvuje u pripremi, organizaciji i radu sjednica Komisije; prati provođenje zaključaka i odluka Doma i Komisije, koji se odnose na rad Komisije; sarađuje s odgovarajućim institucijama i njihovim tijelima u ostvarivanju zadataka koji proizilaze... 

Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Samostalni stručni suradnik za pravna pitanja

 ...Zakonom o radu FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 89/18); Posebni uvjeti: Propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Instituta: Stručna sprema: VII- Pravni fakultet; Poznavanje rada na računaru Radno iskustvo: minimalno tri (3) godina radnog... 

Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

Sarajevo
pre mesec dana

Domar objekta, Referent - recepcionar,

 ...državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Službene novine FBiH“, broj 49/05 i 103/21) i člana 25. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01-02-979/19 od 03.08.2019. godine,  broj:01-... 

Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosn...

Sarajevo
pre 2 meseci

Referent za poslove digitalnog protokola i arhivu

 ...općim aktima JP Ceste FBiH, obavlja i druge srodne poslove po nalogu Voditelja odjeljenja i Rukovodioca sektora koji obzirom na organizaciju rada, pravila i standarda struke spadaju u njegov djelokrug Uz posebne uslove, kandidati koji se prijavljuju za navedeno radno... 

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Direktor, Higijeničar - spremačica

 ...Pravila Javne ustanove Dječje obdanište „Zulejha Begeta“ Konjic ( u daljem tekstu: Obdanište), člana 9. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i načinu rada Obdaništa, au skladu sa odlukama Upravnog odbora Obdaništa, broj 156/2023 i 157/2023 od 19.05.2023. godine,... 

Javna ustanova Dječje obdanište „Zulejha Begeta“

Konjic
prije 11 dan

Radnik na održavanju čistoće - higijeničar, Profesor elektro grupe predmeta ....

 ...i obrazovanju („Službene novine HNK“, broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), važećim nastavnim planovima i programima i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji Škole, i to: • za radna mjesta pod rednim brojevima: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 potrebna je odgovarajuća visoka stručna... 

JU „Srednja škola“ Konjic

Konjic
pre mesec dana