Voditelj ključnih kupaca

 ...javnim i državnim ustanovama i institucijama radi pribavljanja potrebnih potvrda i dozvola za finalizacije projekata Planiranje i organizaciju promotivno-prodajnih akcija Pregovaranje i održavanje kvalitetnih odnosa s dobavljačima Za uspjeh na ovoj poziciji... 

M SAN Grupa

Sarajevski kanton
prije 24 dana

Hotelsko osoblje 4/5* - sezonski / cjelogodišnji posao (m/ž/d)

 ...proces traženja posla i izrade profesionalnih životopisa ~ intervjui i pomoć na 8 jezika ~ administrativna pomoć ~ pomoć u organizaciji puta ~ nagrada za preporuku prijatelja Zainteresirani ste za rad u dinamičnom i motiviranom timu? Tada se radujemo vašoj... 

Raditi, obrt za poslovne usluge

Sarajevski kanton
prije 5 dana

Direktor

 ...imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), čl. 10. i 11. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05),... 

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje

Sarajevo
prije 7 dana

Tajnik Uprave

Opis poslova: Obavlja poslove od značaja za unutarnju organizaciju i rad Uprave; koordinira radom organizacijskih jedinica; surađuje između ministarstava i drugih tijela državne uprave i privrednih društava; realizira program rada Uprave i odgovoran je za korištenje financijskih... 

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Sarajevo
prije 3 dana

Pravni savjetnik

 ...predmeta; priprema obrasce koji su potrebni za elektronske sisteme koje Projekt razvija, te pruža korisničku podršku učestvuje u organizaciji treninga po pitanju korištenja softverskih rješenja u pravosuđu Bosne i Hercegovine - prati izmjene i dopune zakonskih propisa i... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 7 dana

ASISTENT/ICA U ADMINISTRACIJI

 ...administrativnih dokumenata Odlazak u poštu, banku i na druge lokacije radi obavljanja posla po nalogu poslodavca; Pomoć pri organizaciji i koordinaciji putovanja, Pružanje operativne podrške timu i direktoru Obavezni uslovi: Poznavanje računovodstvenih... 

Senhat d.o.o.

Ilidža
prije 3 dana

Viši referent - ekonom

 ...Službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva financija – Federalnog ministarstva finansija i to: SSS - ekonomska, upravna škola ili gimnazija;... 

Federalno ministarstvo financija - finansija

Sarajevo
prije 21 dan

Referent-specijalist za mikrobiološka i biološka ispitivanja,

 ...Službeni glasnik BiH“, broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22, u daljem tekstu: Zakon o radu), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, broj 01-07-340-1/10 od 21.01.2010. godine i Odluke o potrebi prijema zaposlenika... 

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH

Sarajevo
prije 5 dana

Projektno osoblje

 ...zapošljavanja, te pruža pomoć u provođenju početne obuke i usmjeravanja novih uposlenika s ciljem njihovog uspješnog uključenja u organizaciju; vodi ažurnu evidenciju o osoblju VSTV-a i brine o povjerljivosti podataka, održava i ažurira lične dosjee uposlenika,... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 19 dana

Viši stručni suradnik

 ...upravljanje i održavanje sistema korisničkih prava (Active Directory) te kreiranje korisničkih politika (group policy) u skladu s organizacijom, softverskim i hardverskim potrebama organizacionih dijelova Agencije # Priprema, predlaganje i sprovođenje internih akata... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 17 dana

GRAĐEVINSKI INŽENJER - GRAĐEVINSKI TEHNIČAR

 ...Vođenje gradilišta, organizacija posla  Vođenje građevinskog dnevnika i građevinskih knjiga Obavezni uslovi: VSS/SSS, građevinski inženjer ili tehničar Položen vozački ispit "B" kategorija Dodatni uslovi: ~ Poželjno, položen stručni ispit Da li je... 

EDO-VODA d.o.o.

Sarajevo
prije 18 dana

Član kolegija direktora

 ...nestale osobe Bosne i Hercegovine, broj 01-40-UO-122/07 od 02.08.2007. godine, članka 10. stavak 1. točka 1.1 Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji broj: 01-40-UO-356/07 od 17.12.2007. godine, članak stavak 1. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjoj... 

Institut za nestale osobe BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Načelnik Sekretarijata

 ...dinamiku donošenja akata iz nadležnosti Sekretarijata, donosi interne akte potrebne za rad Vijeća osim Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, odlučuje u skladu sa zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima državnih službenika i zaposlenika u vršenju službe, prisustvuje... 

Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Vozač u Kabinetu ministra

 ...radnog mjesta, da ima vrstu i stupanj školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji organa državne službe, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao... 

Federalno ministarstvo pravde

Sarajevo
pre 2 meseci

Pomoćnik ministrice, Ravnatelj ...

 ...- 1 (jedan) izvršitelj 01.Opis poslova : Rukovodi Sektorom i ima ovlaštenja utvrđena u članu 22. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji (odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala unutar sektora; organizira vršenje svih poslova sektora... 

Federalno ministarstvo kulture i sporta

Sarajevo
pre mesec dana

Referent specijalist za administraciju i tehničke poslove

 ...institucijama BiH (.,Službeni glasnik BiH“ broj: 26/04, 07/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22), i člana20. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Sekretarijata Predsjedništva BiH broj: 01-50-1-1971-58/13 od 17.06.2013. godine i Sistematizacije radnih mjesta - Aneks... 

Sekretarijat Predsjedništva BiH

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik za finansije

 .... Javni oglas se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine. Svi prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa i koji su... 

Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Vozač - kurir

 ...i Hercegovine (,,Službeni glasnik BiH" br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 25. i 26. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine i Odluke o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme broj:... 

Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Saradnik za kadrovske i administrativne poslove

 ...administrativnu potporu u svim fazama provođenja procedure nabavki roba i usluga, te tehničke podrške Projektu. obavlja poslove potpore u organizaciji, praćenju i izvješćivanju o provedenom stručnom usavršavanju uposlenika Projekta. osigurava tehničke i druge uvjete za... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Viši stručni saradnik za projekte i marketing

 ...za apliciranje na grantove nadležnih organa uprave i upravnih organizacija u Bosni i Hercegovini; - Prati i analizira EU projekte, te...  ...tehničku realizaciju i implementaciju projekata koja uključuje: organizaciju prostorija, tehničku pripremu za učešće predavača na projektu... 

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Referent - specijalist za finansijsko-materijalne poslove i likvidaturu

 ...kandidate: Javni oglas se provodi u skladu sa odredbama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Svi prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uslove iz Javnog... 

Ministarstvo za ljudksa prava i izbjeglice

Sarajevo
pre 2 meseci

Savjetnik u odsjeku za finansije u Sektoru za opšte poslove

 ...BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), a u skladu sa članom 32. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (broj: 09-02-35317-12 od marta 2013. i broj: 09/1-21-32-35957/18 od 08.11.2018... 

Ministarstvo vanjskih poslova BiH

Sarajevo
prije 14 dana

Administrativni referent za poslove pisarnice, Tehnički Sekretar

 ...Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 25. i 26. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine i Odluke o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme broj:... 

Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Viši/a referent/ica za kancelarijsko poslovanje 1 izvršilac

 ...radnog mjesta, da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat... 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarst...

Sarajevo
pre 2 meseci

Samostalni stručni saradnik za razvoj aplikacija i poslove baza podataka ..

 ...Odgovara za primjenu propisa koji definišu rad službe i standarda i mjera iz oblasti informacijske sigurnosti, - Odgovoran za organizaciju testiranja novih ili dorada postojećih aplikativnih rješenja, - Odgovoran je za vođenje potrebnih evidencija, tehničke, korisničke... 

Centralna banka Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Revizor za finansijsku reviziju, Revizor za reviziju učinka, Mlađi revizor za finansijsku reviziju, Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju i komunikacije

 ...koordinira rad sa kabinetom drugih VRI u BiH i sa međunarodnim organizacijama; obavlja i druge poslove po nalogu generalnog revizora i...  ...ispunjavati i posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Uredu za reviziju... 

Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovi...

Sarajevo
pre mesec dana