Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Organizacija posao

61-74 od 74 rezultati

Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to: Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme,... 
prije 7 dana
Općinski sud Travnik  -  Travnik
 ...u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:  ~ VSS/ VII stepen stručne spreme, filozofski fakultet smjer komunikologija i odnosi s javnošću, pravni fakultet ili Fakultet... 
prije 5 dana
Visoko
 ...poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, člana 4. stav 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko te Odluke Upravnog odbora broj 01-1750/18. od 31.05.2018.godine, Vršioc... 
prije 5 dana
Banja Luka
 ...dokumentacije za carinjenje robe, sjlapanje ugovora o osiguranju, izvrsavanje sajamskih, konsignacijskih iagencijskih poslova, koriscenje IT u organizaciji transporta i ostalim poslovima, pracenje rada i transporta putem informacionib tehnologija i elektronskog poslovanja.
prije 5 dana
Sarajevo
 ...saradnji i pod kontrolom šefa Službe za Predsjedništvo i u saradnji i pod nadzorom šefova kabineta za članove Predsjedništva, radi na organizaciji nastupa članova Predsjedništva ili njegovih savjetnika u medijima i realizuje aktivnosti koje se medijski prate; utvrđuje listu... 
prije 18 dana
Javni oglasi  -  Tuzla
 ...koje podnosi; sačinjava i rukovodiocu dostavlja nacrt i finalni revizorski izvještaj na odobravanje; uključenost u druge poslove u organizaciji može imati samo savjetodavni karakter i ne može učestvovati u procesima koji mogu biti predmetom revidiranja; odgovoran je za... 
prije 8 dana
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine  -  Inostranstvo
 ...odbrane Bosne i Hercegovine, a zdravstveni pregled kandidata/kinja koji uspješno prođu testiranje obavit će nadležna ustanova u organizaciji Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, kao i obavezno polaganje psiho testa, koje će biti organizovano od strane psihologa OS... 
prije 18 dana
Sarajevo
 ...planiranih mjesečnih zadataka; obavlja analitičke i stručne poslove, iz djelokruga rada Odsjeka, višeg stepena odgovornosti; pomaže organizaciju i operativno koordinira aktivnosti u zemlji na planu koordinacije pomoći u BiH; operativno sarađuje, unutar odjeljenja, u cilju... 
prije 15 dana
Srebrenik
H.I.T.N.O...Potreban dispečer, menadžer transporta za organizaciju prevoza tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju šleperima. Glavne odgovornosti i zadaci : Traženje utovara za vozila na terenu te davanja utovara vozačima; Komunikacija sa klijentima i vozočima... 
prije 26 dana
Ilijaš
 ...preradu drveta MASSIVA doo objavljuje oglas za prijem radnika u Ilijašu  U skladu sa Statutom Društva i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Društvo za preradu drveta MASSIVA doo sa sjedištem u Ilijašu objavljuje: OGLAS za prijem... 
prije 13 dana
Sarajevo
 ...poslovnih sastanaka sa dobavljačima i kupcima  ~Posjetu poslovnim sajmovima kako u zemlji tako i inostranstvu. ~Organizaciju selektivnih kontrola po prodajnim centrima. ~Sve ostale poslove iz svog djelokruga rada Uslovi koje... 
prije 8 dana
Javni oglasi  -  Žepce
 ...potrebne podatke za raspoređivanje i premještanje državnih službenika i namještenika na radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji, priprema planove stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika i namještenika, koji samostalno organizira i... 
prije 4 dana
Sarajevo
 ...korištenje resursa, pružila analiza problema i rješenje i distribuirao ažurirani software i nove verzije; rukovodi implementacijom i organizacijom administracije mreže širokog područja (WAN) za sudove i tužilaštva, i učestvuje u mrežnom timu odgovornom za administraciju SDH... 
prije 29 dana
Sarajevo
 ...njegovo izvršenje; utvrđuje prijedlog godišnjeg izvještaja o radu i plan rada Ministarstva u dijelu bilateralnih odnosa; predlaže organizaciju diplomatsko-konzularne mreže BiH u inostranstvu, prati, usmjerava i planira aktivnosti diplomatsko-konzularnih predstavništava... 
prije 5 dana