- sudjelovanje u unaprjeđenju i razvoju sustava osiguranja kvalitete - izdavanje i evidencija kontroliranih kopija obrazaca, log-bookova te dokumentacije za seriju proizvoda - provodi procese čuvanja, pohrane, arhiviranja i uništavanja dokumentacije - upis podataka u registre... 

Hamapharm

Hrvatska
prije 8 sataNovi
- nadzor primjene propisanih tehnoloških, zakonskih i internih propisa u proizvodnji slastičarskih i pekarskih proizvoda - nadzor i praćenje dnevne dokumentacije implenentiranih sustava kontrole kvalitete - kontrola higijene zaposlenika i proizvodnog pogona - redovito podnošenje...

Pan-pek d.o.o.

Hrvatska
prije 7 sataNovi
 ...Procjena rizika: Rad na poslovima preuzimanja rizika iz područja odgovornosti, podrška prodaji kod preuzimanja nestandardnih rizika u osiguranje - Tržišni trendovi: Praćenje tržišnih trendova u osiguranju, predlaganje poboljšanja proizvoda i ponude korporativnom segmentu... 

Allianz Hrvatska d.d.

Hrvatska
prije 1 dan
 ...Utvrđivanje pričuve i osigurateljne obveze - Kompletiranje (pribava dokumentacije) - Interna i eksterna korespondencija te informiranje o šteti - Izračun prijedloga naknade štete/osigurnine - Sudjelovanje u rješavanju prigovora - Prepoznavanje prijevara u osiguranju Izvor:... 

CROATIA osiguranje d.d.

Hrvatska
prije 3 sataNovi
 ...Rad s prodajnim timovima u koordinaciju marketinških i prodajnih aktivnosti. - Obavljanje svakodnevnih administrativnih poslova u osiguranju funkcionalnosti i koordinaciji aktivnosti odjela marketinga. - Komunikacija i suradnja s raznim udrugama koje su važne za... 

Paul Hartman d.o.o.

Hrvatska
prije 1 dan
Glavne odgovornosti uključivat će: - pripremu proizvodnje – osiguranje potrebnih resursa za nesmetano izvođenje proizvodnih aktivnosti; kontrolu zaliha; koordinaciju s planiranjem proizvodnje - praćenje i analizu podataka dobivenih iz proizvodnje; izradu izvještaja na... 

Smart Sense d.o.o.

Hrvatska
prije 1 dan
- Ocjena osigurateljno medicinske obveze u štetama - Ocjena rizika kod prihvata u osiguranje - Medicinski pregled klijenata - Aktivan pristup prepoznavanju prijevara u osiguranju - Utvrđivanje dostatnosti i vjerodostojnosti medicinske dokumentacije - Kontrola rada ostalih... 

CROATIA osiguranje d.d.

Hrvatska
prije 6 sataNovi
 ...postrojenja i uređaja s posebnim naglaskom na čišćenje, pranje i uređenost pogona (reaktori, tankovi, cjevovodi, filteri, itd.) te prostora oko pogona - osiguranje i primjena svih propisa kao i pravila Grupe o zaštiti na radu, zaštiti od požara i zaštiti okoliša Izvor:... 

SCOTT BADER d.o.o. za proizvodnju umjetnih smola i kemikalij...

Hrvatska
prije 1 dan
 ..., obračun dnevnog utrška, kontrola stanja blagajne - održavanje čistoće u prodajnom prostoru, popunjenosti polica i asortimana - osiguranje točnosti i kompletnosti prodajne dokumentacije (računi, ovjere, upute, jamstveni listovi) - rješavanje reklamacija i briga o zadovoljstvu... 

KERMEK društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, tr...

Hrvatska
prije 9 sataNovi
 ...korištenja službenih automobila - Organizacija obavljanja tehničkog pregleda, registracije i vođenje računa o obnavljanju obveznog auto osiguranja službenih automobila - Sudjelovanje u izradi godišnjih planova nabave vezano za vozni park - Vođenje evidencije korištenja i... 

Telemach Hrvatska d.o.o.

Hrvatska
prije 1 dan
 ...suradnja s vanjskim odvjetnicima u pripremanju i vođenju složenijih parnica - vođenje ročišnika i evidencije svih aktivnih predmeta, uz osiguranje pravovremenog pokretanja potrebnih radnji - sistematizacija i po potrebi ažuriranje općih uvjeta poslovanja, ugovora s poslovnim... 

ISTO Grupa d.d.

Hrvatska
prije 1 dan
 ...teleskopskih viličara, bagera, mini bagera i ostalih građevinskih strojeva i opreme ispostavljanje radnih naloga za izvršene radove osiguranje optimalne količine i dovoljne zalihe rezervnih dijelova, vođenje evidencije, te predlaganje narudžbe za nabavu istih provedba... 

VISINA DIR d.o.o.

Hrvatska
prije 1 dan
 ...kontrola računa: kontrola ulaznih i izlaznih računa te plaćanja - priprema izlaznih računa: priprema i izrada izlaznih računa s ciljem osiguranja transparentnosti i pravilnosti financijskih transakcija - priprema i prezentacija mjesečnih, kvartalnih i godišnjih financijskih... 

KOMPARE ONLINE d.o.o.

Hrvatska
prije 8 sataNovi
 ...izvršavanje ostalih zadataka sukladno uputama neposrednog voditelja Odgovoran/a je za: - razdiobu operativnog posla na podređene i osiguranje njegove izvršenosti sukladno projektnoj dinamici - usklađenost /odstupanja građenja od uvjeta i načina građenja - izvođenja... 

TROMONT d.o.o.

Hrvatska
prije 2 dana
- Priprema legendarnih McDonald’s burgera i krumpirića u visokotehnološki opremljenom prostoru - Osiguranje jedinstvenog okruženja za naše goste kroz vrhunsku uslugu - Posluživanje hrane - Osnovna čišćenja Izvor:

Globalna hrana d.o.o.

Hrvatska
prije 11 satNovi
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

- Obavljanje pregleda i procjene rizika za osiguranja motornih vozila - Komunikacija s prodajnom mrežom te pružanje pomoći i savjeta u...  ...potrebi, obavljanje terenskih izvida za potrebe pregleda i procjene rizika - Aktivan pristup prepoznavanju prijevara u osiguranju Izvor:... 

CROATIA osiguranje d.d.

Hrvatska
prije 1 dan
 ...relevantnih za obračun plaća - izrada i izmjene ugovora o radu - kontakt osoba za zaposlenike vezano za teme zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, ugovora o radu i radnih vremena - kontinuirano analiziranje, davanje inicijative i prijedloga za unaprjeđenje, optimizaciju i... 

Modiana ZG d.o.o.

Hrvatska
prije 19 sata
 ...rasporeda radnika te kontrola izvršenja poslova - sudjelovanje u uspostavljanju sustava kontrole kvalitete i osiguravanje izvršavanja - osiguranje i kontinuirano poboljšanje kvalitete proizvoda - sudjelovanje u razvoju novih proizvoda i definiranje tehnologija izrade - izrada... 

Hamapharm

Hrvatska
prije 3 sataNovi