10 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Vozač - dostavljač (m/ž)

 ...kvantitetu i kvalitetu proizvoda pri utovaru i isporuci robe; Odgovornost za blagovremenu, potpunu i ispravnu isporuku roba kupcu; Osiguranje propisane dokumentacije pri utovaru i istovaru robe; Odgovornost za tehničku ispravnost vozila i tekuće održavanje; Briga o... 

Mepas d.o.o.

Sarajevo
prije 14 dana

KFC SUPPLY CHAIN MANAGER

 ...distribucijom po principu 4PL (forth party logistics) Odabiranje dobavljača hrane i ambalaže uz saradnju sa KFC Menadžerom za osiguranje kvalitete, pregovaranje o cijeni i uspostavljanje najbolje logističke rute Rad u skladu sa standardima KFC u dijelu supply chain... 

Tastra d.o.o.

Sarajevo
prije 14 dana

Direktor

 ...Zakonom. Obezbjeđuje ostvarivanje mandata Agencije na izradi nacrta i prijedloga izmjena i dopuna Zakona i podzakonskih akata o osiguranju u Bosni i Hercegovini u cilju osiguranja njihove djelotvornosti i svrsishodnosti. Osigurava i organizuje kvalitetno pružanje tehničke... 

Agencija za osiguranje u BiH

Sarajevo
pre mesec dana

ADMINISTRATOR MULTIMEDIJALNIH I VIDEOKONFERENCIJSKIH SISTEMA

 ...Svrha radnog mjesta Kontinuiran pristup i podrška funkcionisanju IT opreme, u cilju efektivne i efikasne podrške VSTV-u BiH u osiguranju nezavisnog, nepristranog i profesionalnog pravosuđa u BiH. Poslovi radnog mjesta Sudjeluje u projektovanju i izradi tehničkih... 

VSTV BiH

Sarajevo
prije 6 dana

Glavni knjigovođa, Stručni saradnik

 ...blagovremenom dostavljanju svih potrebnih materijala članovima Komisije; učestvuje u pripremi sjednica za javna saslušanja; brine o osiguranju uslova potrebnih za održavanje sjednica Komisije i njenih radnih tijela; evidentira i arhivira dokumentaciju Komisije u saradnji... 

Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik za saradnju, Stručni saradnik-analitičar ...

 ...ministara BiH, kao i sa drugim odgovarajućim tijelima, a posebno obavlja aktivnosti koje se odnose na prijave i odjave na zdravstveno osiguranje i penzijsko – invalidsko osiguranje zaposlenih, te u tom pogledu obavlja i svu neophodnu i potrebnu korespodenciju s nadležnim... 

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela

Sarajevo
pre mesec dana

Domar objekta, Referent - recepcionar,

 ...usluživanju – 1 (jedan) izvršitelj; # Referent unutrašnjeg osiguranja u Uredu za poslove Službe u Mostaru – 1 (jedan) izvršitelj #...  ...matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje( listing ) uz šifrarnik zanimanja ( orginal ili ovjerena... 

Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosn...

Sarajevo
pre 2 meseci

Sudski stručni savjetnik, Rukovodilac Sektora sudske uprave ....

 ...plaća: 2.194,50 KM 03.Opis poslova : učestvuje u izradi prijedloga budžeta, sarađuje sa nadležnim Ministarstvom finansija vezano za osiguranje potrebnih sredstava za rad suda; učestvuje u izradi procedura iz nadležnosti odsjeka; učestvuje u izradi finansijskih planova za... 

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni savjetnik za odnose sa javnošću, Interni revizor ...

 ...podzakonskim aktima propisanim od strane CHJ. Aktivnosti interne revizije obavlja u skladu sa godišnjim planovima interne revizije uz osiguranje visokog nivoa kvaliteta rada internog revizora i primjenu svih relevantnih propisa. Obavlja najsloženije poslove interne revizije... 

Ministarstvo finansija i trezora BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Pomoćnik direktora u Sektoru za materijalno-finansijske i opće poslove ...

 ...formiranih od strane direktora; vodi evidenciju svih uposlenih, formira, vodi, ažurira i vrši prijave i odjave za penziono i zdravstveno osiguranje za sve državne službenike i namještenike Agencije; učestvuje u izradi godišnjeg plana obučavanja i osposobljavanja državnih... 

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom

Sarajevo
pre 2 meseci