Poljoprivredni inspektor posao

3 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Kantonalni poljoprivredni inspektor

O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34., 44. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 6/16) a u vezi s članom 74 a. Zakona o državnoj ...

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Zeničko-Dobojski kanton
prije 6 dana

Viši stručni saradnici

 ...budžetskim korisnicima, Odsjek za internu reviziju Ministarstva finansija i ostalih budžetskih korisnika 1 izvršilac 4.2. Budžetski inspektor, Odsjek za budžetsku inspekciju i reviziju 1 izvršilac II Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos: 1. da je... 

Ministarstvo prosvjete i kulture RS

Banja Luka
prije 1 dan

Stručni saradnik za informacijski sistem ....

 ...obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja diploma visokog obrazovanja poljoprivredne struke, najmanje 1 (jedna) godina radnog staža ostvarenog na poslovima struke nakon završene visoke stručne spreme... 

Grad Mostar

Mostar
prije 8 dana