191 oglas za posao

Rezultati pretrage:

Stručni savjetnik za ekonomske poslove

 ...postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane...  ...sredstva BiH “Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva... 

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovi...

Banja Luka
prije 6 dana

Direktor

 ...finansijskih i ostalih resursa. Rukovodi i koordinira rad rukovodećih državnih službenika u planiranju poslova i zadataka, posebno u izradi programa...  ...mogućnost da podnesu elektronsku prijavu za oglašena radna mjesta državnih službenika putem informacionog sistema za... 

Agencija za osiguranje u BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za informisanje

 ...priprema prijedloge odgovora na upite građana, državnih organa i drugih pravnih lica za koje...  ...dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe...  ...konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Generalnom sekretarijatu Vlade... 

Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 4 dana

Direktor

 ...odlučuje u skladu sa zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima državnih službenika, zaposlenika i drugih zaposlenih u vršenju službe; nadzire...  ...konkursnih procedura“. S obzirom na posebni uslov radnog mjesta „položen pravosudni ispit“, ovaj javni konkurs ne sadržava... 

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Zamjenik direktora

 ...izbor. -  Kandidati, pored prijave putem poštanske službe imaju mogućnost da podnesu elektronsku prijavu za oglašena radna mjesta državnih službenika putem informacionog sistema za elektronsko upravljanje procesom zapošljavanja državnih službenika u skladu sa Uputstvom... 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Voditelj procesa akreditiranja - viši stručni suradnik

 ...organizovanje rada i praćenje rada odgovarajućih stručnih organa Instituta; vođenje i održavanje evidencija u području akreditiranja...  ...da podnesu elektronsku prijavu za oglašena radna mjesta državnih službenika putem informacionog sistema za elektronsko upravljanje procesom... 

Institut za akreditiranje BiH

Sarajevo
pre 2 meseci

Pomoćnik revizora, Viši stručni saradnik za informisanje birača ...

 ...izbor. Kandidati, pored prijave putem poštanske službe imaju mogućnost da podnesu elektronsku prijavu za oglašena radna mjesta državnih službenika putem informacionog sistema za elektronsko upravljanje procesom zapošljavanja državnih službenika  , u skladu sa... 

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 4 dana

Federalni porezni inspektor

 ...pravilima i postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“...  ...Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Poreznoj upravi Federacije Bosne i... 

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Interni revizor/stručni savjetnik

 ...izbor. Kandidati, pored prijave putem poštanske službe imaju mogućnost da podnesu elektronsku prijavu za oglašena radna mjesta državnih službenika putem informacionog sistema za elektronsko upravljanje procesom zapošljavanja državnih službenika u skladu sa  Uputstvom... 

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 14 dana

Viši stručni saradnik za koordinaciju rada veterinarskih inspekcij...

 ...postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane...  ...za veterinarstvo BiH “Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Uredu za veterinarstvo BiH“... 

Ured za veterinarstvo BiH

Sarajevo
prije 27 dana

Rukovodilac sektora-pomoćnik direktora ....

 ...protivpožarnu zaštitu i zaštitu na radu, organizira edukaciju i obuke državnih službenika i namještenika u oblasti zaštite od požara i vatrogastva; u...  ...tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat... 

Arhiv Federacije

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni savjetnik za odnose sa javnošću, Interni revizor ...

 ...izbor. Kandidati, pored prijave putem poštanske službe imaju mogućnost da podnesu elektronsku prijavu za oglašena radna mjesta državnih službenika putem informacionog sistema za elektronsko upravljanje procesom zapošljavanja državnih službenika u skladu sa  Uputstvom... 

Ministarstvo finansija i trezora BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za tarifu, Stručni saradnik za energetiku ...

 ...osvježavanju tekuće baze podataka za podršku državnih, entitetskih i srodnih poslova; radi na...  ..., a koji su slični poslovima tog radnog mjesta. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka....  ...prijavu za oglašena radna mjesta državnih službenika putem informacionog sistema za... 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i He...

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni suradnik za poslove riznice ....

 ...pravilima i postupku provedbe javnog natječaja i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“...  ...BiH, objavljuje JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Stocu Radna mjesta: 01.Stručni... 

Grad Stolac

Stolac
pre 2 meseci

Namještenik- referent- portir-kurir

 ...Vlade HNŽ/K o davanju  suglasnosti za prijem u radni odnos državnih  službenika i namještenika u pravosudne organe Hercegovačko – neretvanske...  ...Pravilnika  o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Čitluku, predsjednica Suda raspisuje J... 

Općinski sud u Čitluku

Čitluk
pre 2 meseci

Pomoćnik Općinskog načelnika u Službi civilne i protivpožarne zaštite ...

 ...posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat...  ...r sa naznakom: „Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Jablanica sa pozivom na broj: 15-30-8-13/23“... 

Općina Jablanica

Jablanica
pre mesec dana