Radnici u novoj pekari (m/ž) - 13 radnih mjesta

 ...Pekar majstor (m/ž)– 2 radna mjesta Pomoćnik pekara (m/ž)– 2 radna mjesta Pizza majstor (m/ž)– 2 radna mjesta Pita majstor (m/ž) - 2 radna mjesta Slastičar (m/ž) – 2 radna mjesta Prodavač (m/ž)– 4 radna mjesta Higijeničar (m/ž)– 1radna mjesta... 

Avant d.o.o. Zenica

Zenica
prije 3 dana

Javni konkurs za popunu radnih mjesta MUP-a Kantona Sarajevo u početnom...

 ...Javni konkurs za popunu slobodnih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije MUP-a Kantona Sarrajevo u početnom činu “MLAĐI INSPEKTOR”. U nastavku možete  pogledati i video-klipove sa sadržajima koji se odnose na pravilno izvođenje vježbi u okviru testa... 
Ilijaš
prije 13 dana

Viši stručni saradnik za monitoring u RC

 ...mogućnost da podnesu elektronsku prijavu za oglašena radna mjesta državnih službenika putem informacionog sistema za elektronsko upravljanje...  ...oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH“ 71000 Sarajevo,... 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Banja Luka
prije 20 dana

Tajnik

 ...raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine 1/01...  ...podnesu elektronsku prijavu za oglašena radna mjesta državnih službenika putem informacionog sistema za elektronsko... 

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Sekretar ....

 ...dvije (2) Komisije za izbor i to: Komisija I za izbor državnih službenika za radna mjesta označena brojevima 1/01, 1/02, 1/03, 1/04 i 1/05....  ...za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu vanjskih poslova BiH“ 71000 Sarajevo, Trg BiH broj... 

Ministarstvo vanjskih poslova BiH

Sarajevo
pre 2 meseci

Pomoćnik ministrice, Ravnatelj ...

 ...postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i...  ...objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu kulture i sporta Radna mjesta: 01.... 

Federalno ministarstvo kulture i sporta

Sarajevo
pre mesec dana

Tajnik s pоsebnim zadatkоm

 ...mogućnost da podnesu elektronsku prijavu za oglašena radna mjesta državnih službenika putem informacionog sustava za elektronsko upravljanje...  ...popunu radnоg mjesta rukоvоdećeg državnоg službenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH“ Trg BiH br. 1 71... 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Sarajevo
prije 27 dana

Stručni savjetnik za radne odnose

 ...postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i...  ...objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija Radno mjesto: -... 

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni savjetnik za sport

 ...i postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine...  ...Objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta... 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovač...

Mostar
pre 2 meseci

Sistemski administrator II

 ...30 i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom...  .... godine Svrha radnog mjesta: Kontinuiran pristup i...  ...izrađuje plan održavanja i sigurnosti, vrši testiranje i...  ...rješenja za e-mail i internet sigurnost; -        Sudjeluje u dizajniranju... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeća Bosne i Hercegovine

Banja Luka
pre 2 meseci

Stručni saradnik za kontrolu finansijske dokumentacije

 ...i postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine...  ...objavljuje JAVNI  KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona... 

Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
prije 24 dana

Stručni savjetnik za upravno - pravno rješavanje

 ...postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine...  ...JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika  u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Radno mjesto: ~ Stručni... 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Sarajevo
pre 2 meseci

Zamjenik direktora

 ...izbor. Kandidati, pored prijave putem poštanske službe imaju mogućnost da podnesu elektronsku prijavu za oglašena radna mjesta državnih službenika putem informacionog sistema za elektronsko upravljanje procesom zapošljavanja državnih službenika  , u skladu sa... 

Ministarstvo finansija i trezora BiH

Sarajevo
prije 3 dana

Šef Odsjeka

 ...Hercegovine, raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine...  ...da podnesu elektronsku prijavu za oglašena radna mjesta državnih službenika putem informacionog sistema za elektronsko... 

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik - referent

 ...pravilima i postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“...  ...Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Arhivu Hercegovačkoneretvanskog... 

Arhiv Hercegovačkoneretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Stručni suradnik za financijske poslove

 ...pravilima i postupku provedbe javnog natječaja i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“...  ...BiH, objavljuje JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Zavodu za zaštitu kulturno – povijesne... 

Zavodu za zaštitu kulturno – povijesne baštine/istorijskog n...

Mostar
pre mesec dana

Stručni suradnik za analizu stanja u oblasti koncesija ...

 ...posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat...  ...sa naznakom: „Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu  privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, sa pozivom... 

Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
prije 3 dana

Stručni saradnik za informisanje

 ...posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat...  ...naznakom: „Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona, sa pozivom... 

Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
prije 26 dana

Savjetnik u odsjeku za finansije u Sektoru za opšte poslove

 ...broj: 09/1-21-32-35957/18 od 08.11.2018. godine) i u skladu sa Odlukom o potrebi popunjavanja upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine broj: 09/1-21-34-2-3059/23 od 24.08.2022. godine, a uz prethodno pribavljenu... 

Ministarstvo vanjskih poslova BiH

Sarajevo
prije 6 dana

Pomoćnik ministra u Sektoru za unutrašnju trgovinu i zaštitu potrošača

 ...zadataka, da daju upute za rad i nadziru rad službenika i namještenika i koordiniraju rad u...  ...dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe...  ...rukovodećeg državnog službenika u Federalnom ministarstvu trgovine, sa pozivom na broj: 06-30-... 

Federalno ministarstvo trgovine

Mostar
prije 16 dana

Stručni savjetnik; Šef pisarnice

 ...postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane...  ...Bosne i Hercegovine “Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Uredu za razmatranje žalbi BiH“... 

Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Generalni sekretar

 ...sekretarijata kao budžetskog korisnika; koordinira rad rukovodećih državnih službenika u Generalnom sekretarijatu u pogledu planiranja poslova i...  ...mogućnost da podnesu elektronsku prijavu za oglašena radna mjesta državnih službenika putem informacionog sistema za... 

Vijeće ministara BiH

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik za nekretnine i imovinsko pravne poslove ...

 ...pravilima i postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“...  ...Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Stocu Radna mjesta: 01.... 

Grad Stolac

Stolac
pre 2 meseci

Referent ...

 ...za prijem u radni odnos zaposlenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu pravde  Bosne i Hercegovine 1. REFERENT ZA POSLOVE...  ...da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca), kandidat treba ispunjavati... 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 9 dana

Šef Odsjeka za povratak, prihvat, koordiniranje rada centara za zbrinjavanje izbjeglica i povratnika po readmisiji; Šef Odsjeka regionalnih centara

 ...mogućnost da podnesu elektronsku prijavu za oglašena radna mjesta državnih službenika putem informacionog sistema za elektronsko upravljanje...  ...oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine“ Trg... 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovi...

Sarajevo
pre 2 meseci

Viši referent - ekonom

 ...JAVNI OGLAS za popunu radnog mjesta namještenika u Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija Sektor za ekonomsko-finansijske i zajedničke poslove... 

Federalno ministarstvo financija - finansija

Sarajevo
prije 13 dana

RADNIK NA ODRŽAVANJU-POLJOPRIVREDNA DJELATNOST

 ...smještaj, opštu i medicinsku njegu i rehabilitaciju, a porodicama sigurnost da su im najmiliji u najboljim rukama, kao i zadovoljstvo da su...  ...najboljih naših i internacionalnih edukatora. Opis radnog mjesta: priprema zemljišta za sjetvu sijanje kultura, zalijevanje... 

USZ FAMILIA

Sarajevo
prije 10 dana

Referent ...

 ...da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca. Posebni uslovi:...  ...najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine. Kandidati su dužni... 

Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Viši referent za uredsko poslovanje

 ...složeni Status izvršitelja : namještenik Pozicija  radnog mjesta : viši referent Radni odnos se zasniva na neodređeno...  ...Javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika u Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa... 

Federalno ministarstvo kulture i športa

Sarajevo
prije 19 dana