Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u ministarstvu sigurnosti posao

1-20 od 271 rezultati

Goražde

 ...kantona Goražde, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljujeJAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za unutrašnje poslove Bosansko podrinjskog kantona Goražde 06-1063/18 01.Stručni saradnik za javne nabavke, -1 (... 
prije 12 dana

Sarajevo

 ...Krajnji rok za prijave: 18.07.2018. Radna mjesta za koja je raspisan konkurs: I Komisija 1/01 Sekretar Komisije za finansije...  ..., raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i... 
prije 24 dana

Sarajevo

 ...Krajnji rok za prijave: 24.07.2018. Radna mjesta za koja je raspisan konkurs: 1/01 Stručni saradnik za fitofarmaceutska sredstva...  ..., raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Upravi Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja... 
prije 3 dana

Sarajevo

Rukovodi Sektorom i stara se o blagovremenom izvršavanju svih poslova iz nadležnosti Sektora; Organizuje, objedinjuje i usmjerava rad unutar Sektora; Raspoređuje poslove na neposredne izvršioce i pruža im potrebnu stručnu pomoć; Osigurava konačne prijedloge mišljenja koja...
prije 19 dana

Goražde

 ...Bosne i Hercegovine, objavljujeJAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Foča-Ustikolina 06-1062/18 01.Stručni saradnik za...  ...rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih cesta i osnova sigurnosti saobraćaja na cestama; vodi upravni postupak i izrađuje... 
prije 12 dana

Sarajevo

Obavlja poslove iz nadležnosti odjeljenja koji se odnose na uspostavljanje i vođenje registra, evidencija i spiskova u skladu sa propisima, učestvuje u pripremanju zakonskih i podzakonskih propisa, priprema rješenja i dozvole i izrađuje izvještaje, analize, informacije ...
prije 5 dana

Sarajevo

 ...avanje svih poslova i zadataka iz nadle ž nosti Odsjeka ; organizira i usmjerava rad O dsjeka po svim pitanjima sigurnosti objekata koje osigurava Slu ž ba , sa č injava planove obezbjeđenja , kontrolira provedbu mjera i aktivnosti za... 
prije 8 dana

Sarajevo

Šef Odsjeka za pripremu i praćenje sjednica Vijeća ministara BiH organizuje i rukovodi radom Odsjeka; odgovara za zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova iz njegovog djelokruga i pravilno korištenje finansijskih i materijalnih sredstava Odsjeka; raspoređuje ...
prije 19 dana

Sarajevo

 ...u ime Generalnog sekretarijata Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u  Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 1/01  Šef Odsjeka za pripremu i praćenje sjednica Vijeća... 
prije 18 dana

Sarajevo

 ...03.2018. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine na određeno vrijeme do povratka državne... 
prije 12 dana

Ministarstvo unutarnjih poslova ŽZH  -  Ljubuški

 ...policijske obuke I (Broj slobodnih radnih mjesta) Deset (10) kandidata za čin policajca: Pet (5) kandidata policijskih službenika-specijalaca  za čin policajca II (...  ...djelo, osim za kaznena djela protiv sigurnosti prometa sukladno kaznenom zakonodavstvu... 
prije 1 dan

Živinice

 ...Vatrozaštita d.o.o. Živinice raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću poziciju: inženjer zaštite na radu i sigurnosti – 1 izvršilac. Uslovi: – VSS – inženjer zaštite na radu-sigurnosti ili inženjer mašinstva – radno iskustvo – dvije godine... 
pre 2 meseci

Ilijaš

 ...Na osnovu čl. 4 Pravilnika o radu, Bosna Bank International d.d. Sarajevo raspisuje  KONKURS za popunu slobodnih radnih mjesta POSLOVNICA  ILIJAŠ  Šef poslovnice – 1 izvršilac Pored zakonom utvrđenih općih uvjeta, kandidati treba da ispunjavaju sljedeće... 
prije 7 dana

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarst...  -  Sarajevo

 ...drugih propisa iz oblasti veterinarstva, stočarstva i sigurnosti hrane; priprema strateške i planske dokumente iz...  ...sa naznakom: "Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva " Nepotpune... 
prije 12 dana

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo

 ...raspisivanju javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta zaposlenika u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine i civilnih lica na službi u...  ...ljudskim i materijalnim resursima na gradilištu u cilju sigurnosti, očuvanja vrijednosti imovine i maksimizacije poslovnih... 
prije 9 dana

Banja Luka

 ...O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne...  ...radnih mjesta zaposlenika u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine i civilnih... 
prije 9 dana

Goražde

 ...O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde (...  ...Hercegovine, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i... 
prije 8 dana

Federalno ministarstvo trgovine  -  Mostar

 ...Zapadnohercegovački kanton Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar sa naznakom: „Javni natječaj za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Federalnom ministarstvu trgovine“ Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni... 
prije 1 dan

Javni oglasi  -  Goražde

 ...rješenja) koja se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa; učestvuje u...  ...sa naznakom: „Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice... 
prije 3 dana

Doboj

 ...O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne...  ...upražnjenih radnih mjesta zaposlenika u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine i civilnih lica... 
prije 9 dana