Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u ministarstvu sigurnosti posao

1-20 od 264 rezultati

Sarajevo

Rukovodi i koordinira rad Odsjeka za operativnu realizaciju finansijskih aranžmana i odgovoran je za organizaciju i obavljanje poslova iz nadležnosti Odsjeka, raspoređuje poslove na državne službenike i zaposlenike i daje bliža uputstva o načinu obavljanja tih poslova, ...
prije 10 dana

Sarajevo

 ...Institucije i rеаgоvаnjа nа izvjеštаје mеdiја; Obavlja poslove službenika za informisanje u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa BiH;...  ...planiranje i izradu programa pomoći Evropske unije i drugih donatora Ministarstvu pravde BiH; Prikupljanje podataka za izradu izvještaja o... 
prije 5 dana

Sarajevo

 ...finansijskog izvještaja i pripadajuće dokumentacije i priprema Izjavu o odobrenim troškovima za izdavanje, vrši kontrolu stanja na licu mjesta i skladu sa utvrđenim planom posjeta, vrši kontrolu kvaliteta Izjava o odobrenim troškovima koje su pripremili kontrolori prvog... 
prije 3 dana

Sarajevo

 ...radnog odnosa; Obavlja analizu i analitičku procjenu radnih mjesta; Provodi procedure konkursa ili oglasa u vezi prijema novih zaposlenih...  ...arhivi Ministarstva pravde BiH, priprema za potpis sve akte u Ministarstvu pravde BiH koji su putem DMS sistema dati na štampu i potpis,... 
prije 6 dana

Sarajevo

 ...Krajnji rok za prijave: 05.11.2018. Radna mjesta za koja je raspisan konkurs: 1/01 Stručni savjetnik za protokolarne...  ...JAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u  Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine 1/01  Stručni  savjetnik za... 
prije 21 sat

Sarajevo

Stara se o odgovornom i ekonomičnom izvršavanju poslova, prati bezbjednosnu situaciju u centru i o svim uočenim promjenama koje ometaju funkcionisanje kolektivnog vida zbrinjavanja, odmah obavještava nadređene. Priprema raspored smjenskog rada u vezi sa fizičkim obezbjeđenjem...
prije 12 dana

Goražde

 ...kantona Goražde, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljujeJAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 06-1118/18 - Viši stručni saradnik za pravne poslove i poresku... 
prije 2 dana

Sarajevo

 ...svake obuke sa ciljem stalnog poboljšanja programa obuke; oglašava i administrira eksterne projekte individualnog usavršavanja koji se nude državnim službenicima; učestvuje u izradi analiza u kojim je oblastima potrebno osigurati dodatno usavršavanje državnih službenika.
prije 11 dan

Sarajevo

Rukovodi radom Fonda, zastupa i predstavlja Fond, organizuje obavljanje svih poslova iz nadležnosti Fonda, donosi propise i druge opšte i pojedinačne akte za koje je zakonom i drugim propisima ovlašten, i u skladu sa zakonom i drugim propisima odlučuje o pravima, dužnostima...
prije 17 dana

Kolektiv d.o.o. Sarajevo - Agencija za posredovanje u zapošl...  -  Sarajevo

 ...Kolektiv d.o.o. Sarajevo - Agencija Posao.ba za svoga klijenta vrši proces selekcije kandidata za poziciju: Voditelj sigurnosti (m/ž) (1 izvršilac) Sarajevo Opis poslova: Rukovodi i implementira poslove sigurnosti i odgovara za ostvarivanje potrebnih sigurnosnih... 
prije 9 dana

Sarajevo

Agency: UNDP Title: Project Clerk Practice Area – Job Family: Crisis Prevention and Recovery Vacancy End Date (Midnight New York, USA): 27/10/2018 Duty Station: Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Education & Work Experience: C-HS Graduate or Equivalent – 4 year(...
prije 4 dana

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Sarajevo

 ...O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH...  ...Bosna, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva... 
prije 4 dana

Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo

 ...u ime Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, raspisuje  INTERNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine SEKTOR ZA FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA IPA (CJFU)Odsjek za upravljanje... 
prije 2 dana

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo

 ...dokaza o traženom nivou znanja stranog  jezika -za radna mjesta 1/01, 1/03, 1/04, 1/05, 1/07, 1/08 i 1/09; dokaza o...  ...službu BiH «Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine» Trg Bosne i Hercegovine 1,... 
prije 5 dana

Javni oglasi  -  Bihać

 ...na  zahtjev Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona, o b j a v lj u j e JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu privrede Unsko-sanskog kantona 3/705 01. Stručni savjetnik za promet i komunikacije u Odsjeku za promet i... 
prije 10 dana

Javni oglasi  -  Sarajevo

 ...u ime Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine 1/01 Šef Odsjeka za operativnu realizaciju finansijskih aranžmana 1/... 
prije 10 dana

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo

 ...Hercegovine, raspisuje  INTERNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine 1/01 Viši stručni...  ...internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni... 
prije 4 dana

Javni oglasi  -  Banja Luka

 ...proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24...  ...u j e     J A V N I  K O N K U R S za upražnjena radna mjesta I - 1.    Republička uprava za inspekcijske poslove 1.1... 
prije 5 dana

Republička uprava za inspekcijske poslove  -  Banja Luka

 ...i drugih izvora sredstava; odlučuje o pravima i dužnostima državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom...  ...prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem... 
prije 4 dana

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Tuzla

 ...O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene...  ...Tuzla, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Tuzla 1. Stručni saradnik – matičar - 2 (dva) izvršioca... 
prije 2 dana