Nažalost, došlo je do pogreške i poslužitelj trenutačno ne može obraditi vaš zahtjev. Pokušajte ponovo za nekoliko minuta.
Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u agenciji za javne nabavke posao

253 poslova

Dobivajte nove poslove putem e-pošte

Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za policijsku podršku

pruža podršku i savjetodavnu pomoć nadležnim Odsjecima i projektima u vezi sa pitanjima koja se odnose na javne nabavke i redovno ih informiše; izrađuje plan nabavki i vrši eventualne izmjene plana; osigurava blagovremenost javnih nabavki i ravnotežu između obima nabavki... 
Sarajevo
prije 3 dana

Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine...

 ...(***) ***-****i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime...  ...statistiku Bosne i Hercegovine, raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine SEKTOR ZA... 
Sarajevo
prije 22 dana

Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu sigurnosti

Viši stručni saradnik za propise obavlja najsloženije normativno-pravne poslove iz djelokruga Odsjeka koji se odnose na Zakon o zaštiti tajnih podataka; priprema potvrde o ispunjavanju propisanih uslova za obradu tajnih podataka od strane pojedinih organa; priprema upustva...
Sarajevo
prije 4 dana

Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Državnoj regulatornoj agenciji...

 ...(***) ***-****i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine...  ...ministara Bosne i Hercegovine, raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Državnoj regulatornoj agenciji za radijacijsku i nuklearnu sigurnost... 
Sarajevo
prije 24 dana

Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Službi za zajedničke poslove institucija...

 ...(***) ***-****i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Službe...  ...institucija Bosne i Hercegovine, raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne... 
Sarajevo
prije 24 dana

Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine na određeno vrijeme...

 ...11.2020. godine i uz prethodnu dobijenu saglasnost Agencije za državnu službu BiH, broj(***) ***-****od 02...  ...Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine raspisuje: JAVNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine na određeno... 
Sarajevo
prije 14 dana

popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu pravde BiH

Pomoćnik ministra za upravu, rukovodi sektorom i u tom pogledu organizuje obavljanje svih poslova iz nadležnosti te istog. Redovno upoznaje ministra o stanju i problemima u vezi s obavljanjem poslova iz nadležnosti Sektora za upravu, predlaže poduzimanje potrebnih mjera...
Sarajevo
prije 8 dana

popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva...

Opis poslova i radnih zadataka : Direktor CHJ rukovodi CHJ i odgovoran je za zakonitost rada CHJ, predstavlja CHJ, organizira i osigurava zakonito i efikasno obavljanje poslova. U okviru svog djelokruga poslova, direktor vrši koordinaciju rada interne revizije i unapređuje...
Sarajevo
prije 8 dana

Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Direkciji za evropske integracije...

 ...(***) ***-****i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Direkcije...  ...ministara Bosne i Hercegovine, raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Direkciji za evropske integracije Vijeća... 
Sarajevo
prije 22 dana

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Agenciji za nadzor nad tržištem...

 ...30.11.2020. Radna mjesta za koja je raspisan konkurs...  .../10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu...  ...BiH, raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje...  ...rukovodećih državnih službenika u Agenciji za nadzor nad...  ...fakultet; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, od... 
Sarajevo
prije 18 dana

JAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Agenciji za nadzor nad tržištem...

Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine

 .../(***) ***-****i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine...  ...tržištem BiH, raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Agenciji za nadzor nad tržištem...  ...; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, od čega... 
Sarajevo
prije 18 dana

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta službenika i namještenika u Opštinskoj upravi Bileća...

Opštinska uprava Bileća

 ...organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Bileća (“...  ...opštine Bileća r a s p i s u j e JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta službenika i namještenika u Opštinskoj...  ...240 ECTS bodova, - jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja... 
Bileća
prije 3 dana

JAVNI KONKURS za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Petrovo - službenika...

Opštinska uprava Opštine Petrovo

 ...organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine...  ...opštine Petrovo raspisuje JAVNI KONKURS za popunjavanje...  ...Opštinskoj upravi Opštine Petrovo – službenika i namještenika I - Načelnik...  ..., najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu... 
Petrovo (opština)
prije 10 dana
Novi

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove...

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona

 ...inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske...  ...nadzora u vezi povreda prava iz radnog odnosa i propisa nad kojima vrši inspekcijski... 
Tuzla
prije 8 sata

JZU Opća bolnica Dr. Mustafa Beganović Gračanica: Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta

JU SZZTK

 ...Javna zdravstvena ustanova Opća bolnica Dr. Mustafa Beganović Gračanica raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na sljedeću radnu poziciju: # Doktor medicine – specijalista interne medicine – 1 izvršilac. Tekst oglasa kao i prijavni... 
Gračanica
prije 7 dana