224 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Referent za poslove digitalnog protokola i arhivu

 ...Sarajevo i Odluke Uprave o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj: 01-2629-2/23 od 04.04.2023....  ...za poslove digitalnog protokola i arhivu - 1 (jedan) izvršilac Uslovi: SSS...  ...računaru) Kratak opis poslova radnog mjesta: obavlja prijem pošte i vodi djelovodni... 

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik u pravobraniteljstvu

 ...drugih evidencija, odlaganje predmeta u arhivu, kao i ostale poslove administrativno...  ...od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe...  ...Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradskom javnom pravobraniteljstvu... 

Gradsko javno pravobraniteljstvo Čapljina

Čapljina
prije 20 dana

Stručni savjetnik za ekonomske poslove

 ...ekonomski fakultet; najmanje 3 godine radnog iskustva; posjedovanje licence certifikovanog...  ..., premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja...  ...“Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za lijekove i... 

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovi...

Banja Luka
prije 6 dana

Direktor

 ...obavezama i odgovornostima državnih službenika, zaposlenika i drugih...  ...fakultet; najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega tri...  ...na posebni uslov radnog mjesta „položen pravosudni ispit“, ovaj...  ...za imenovanje za radno mjesto državnog službenika, dostavlja Agenciji... 

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Direktor

 ...stručno uz racionalno korištenje radnog vremena, vrši kontrolu...  ...koordinira rad rukovodećih državnih službenika u planiranju poslova i...  ...elektronsku prijavu za oglašena radna mjesta državnih službenika putem...  ...imenovanje za radno mjesto državnog službenika, dostavlja Agenciji... 

Agencija za osiguranje u BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za informisanje

 ...u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske...  ...o sa naznakom: „Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i... 

Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 4 dana

Direktor, Zamjenik direktora

 ...atomsku energiju (IAEA) koje se odnosi na državnog oficira za vezu sa IAEA (NLO); u...  ...elektrotehnički fakultet; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, od čega 3 godine...  ...prijavu za oglašena radna mjesta državnih službenika putem informacionog sistema za elektronsko... 

Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sig...

Sarajevo
pre 2 meseci

Zamjenik direktora

 ...biotehničkog smjera; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, od čega 3 godine...  ...elektronsku prijavu za oglašena radna mjesta državnih službenika putem informacionog sistema za...  ...kvalifikuje za imenovanje za radno mjesto državnog službenika, dostavlja Agenciji originale... 

Služa za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Federalni porezni inspektor

 ...postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“...  ...Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine... 

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Kantonalni termoenergetski inspektor

 ...u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske...  ...r sa naznakom: „Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog... 

Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Interni revizor/stručni savjetnik

 ...ostvarenih 240 ECTS bodova; najmanje 5 godina radnog staža, od čega najmanje 3 godine na:...  ...prijavu za oglašena radna mjesta državnih službenika putem informacionog sistema za elektronsko...  ...za imenovanje za radno mjesto državnog službenika, dostavlja Agenciji originale... 

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 14 dana

Rukovodilac sektora-pomoćnik direktora ....

 ...organizira edukaciju i obuke državnih službenika i namještenika u oblasti zaštite od požara...  ...zaštite od požara i vatrogastva u Arhivu; u okviru svoje redovne djelatnosti realizira...  ...od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao... 

Arhiv Federacije

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni savjetnik - pravnik

 ...u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske...  ...o sa naznakom: “Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine... 

Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Šef Odsjeka za statistiku usluga i vanjske trgovine

 ...u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske...  ...o sa naznakom: „Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom zavodu za statistiku, sa pozivom na broj... 

Federalni zavod za statistiku

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni savjetnik za odnose sa javnošću, Interni revizor ...

 ...Dokaz o posjedovanju najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje...  ...prijavu za oglašena radna mjesta državnih službenika putem informacionog sistema za elektronsko...  ...kvalifikuje za imenovanje za radno mjesto državnog službenika, dostavlja Agenciji... 

Ministarstvo finansija i trezora BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za tarifu, Stručni saradnik za energetiku ...

 ...Odsjeka, a koji su slični poslovima tog radnog mjesta. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka....  ...prijavu za oglašena radna mjesta državnih službenika putem informacionog sistema za elektronsko...  ...za imenovanje za radno mjesto državnog službenika, dostavlja Agenciji originale... 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i He...

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik - voditelj odjeljenja polaznika - vaspitač

 ...u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske...  ...sa naznakom: „Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova (sa pozivom... 

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Sarajevo
pre 2 meseci

Voditelj procesa akreditiranja - viši stručni suradnik

 ...Poljoprivredno-prehrambeni fakultet; 2 godine radnog iskustva u struci; poznavanje Sistema...  ...prijavu za oglašena radna mjesta državnih službenika putem informacionog sistema za elektronsko...  ...za imenovanje za radno mjesto državnog službenika, dostavlja Agenciji originale... 

Institut za akreditiranje BiH

Sarajevo
pre 2 meseci