Nažalost, došlo je do pogreške i poslužitelj trenutačno ne može obraditi vaš zahtjev. Pokušajte ponovo za nekoliko minuta.
Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Pravni fakultet saradnik posao

69 posla

Dobivajte nove poslove putem e-pošte

Viši stručni saradnik za pravne i normativne poslove

Javni oglasi

 ...međunarodnu saradnju 1.1. Viši stručni saradnik za fondove i programe pomoći EU 1...  ...izvršilac 2.5. Viši stručni saradnik za pravne i normativne poslove 1 izvršilac 2.6....  ...brojem 1.1. ~ VII stepen stručne spreme; fakultet političkih nauka, pravni, filološki -... 
Banja Luka
prije 12 dana

Pripravnik - diplomirani pravnik

Opština Gacko

 ...primaju se: 1. diplomirani pravnik ……………………………………………………….. 3 izvršioca...  ...……………………..1 izvršilac, 14. fakultet društvenih nauka ………………………………...  ...: 1. samostalni stručni saradnik za budžet, naplatu vlastitih...  ...i obaveza sa fi zičkim i pravnim licima; prima, kontroliše, obrađuje... 
Gacko
prije 11 dan

Stručni saradnik za ljudske resurse

Agencija za državnu službu Federacije BiH

 ...Stari Grad Sarajevo SLUŽBA ZA IMOVINSKO- PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR I STAMBENE...  ...OPĆINSKOG NAČELNIKA 02. Stručni saradnik za ljudske resurse -1(jedan)izvršilac...  ...vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, pravni fakultet - najmanje 3(tri) godine radnog staža... 
Sarajevo
prije 8 dana

Saradnik Mostar

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

 ...zvanje uz zasnivanje radnog odnosa I # Saradnik – područje Tehničke nauke, polje...  ...informatika, grana Softverski inžinjering na Fakultetu informacijskih tehnologija - 1 izvršilac...  ...(CV), VSS, VII stepen, završen fakultet ili diploma Bolonjskog sistema studiranja... 
Mostar
prije 8 dana
Novi

Stručni saradnik

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

 ...u radni odnos na neodređeno vrijeme Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto: ~ Stručni saradnik – kontrolor u Sektoru za nadzor nedepozitnih finansijskih institucija, Odjel za nadzor poslovanja nedepozitnih finansijskih institucija... 
Sarajevo
prije 1 sat

Viši stručni saradnik za kadrovske i opšte poslove

Agencija za državnu službu Federacije BiH

 ...kantona Radna mjesta: 01.Viši stručni saradnik za kadrovske i opšte poslove – 1 (jedan)...  ...visokog obrazovanja – VII stepen pravne struke ili diploma visokog obrazovanja prvog...  ...diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena... 
Unsko-sanski kanton
prije 12 dana

Stručni saradnik za pripremu dokumentacije Bileća

Opštinska uprava Bileća

 ...opštine Bileća r a s p i s u j e JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Bileća I 1. Stručni saradnik za pripremu dokumentacije ....................................... 1 izvršilac na neodređeno vrijeme. II - Opis poslova Predviđeni... 
Bileća
prije 11 dan

Viši stručni saradnik za finansijske poslove

Agencija za državnu službu BiH

 ...akreditiranje Bosne i Hercegovine SLUŽBA ZA OPĆE, PRAVNE I FINANSIJSKE POSLOVE 1/01 Viši stručni saradnik za finansijske poslove Opis poslova i radnih...  ...poslovi. Posebni uslovi: VSS – završen Ekonomski fakultet; 2 godine radnog iskustva u struci; poznavanje engleskog... 
Sarajevo
prije 11 dan
Novi

Dekan Mašinskog fakulteta Mostar

Mašinski fakultet Mostar

 ...: Oslobođenje, 03.07.2020. Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj(***) ***-****od 01.07.2020. godine, Mašinski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje KONKURS za izbor dekana... 
Mostar
prije 1 dan
Novi

Stručni saradnik za uzgoj i selekciju

Agencija za državnu službu Federacije BiH

 ...za privredu Bosansko – podrinjskog kantona Goraže - Stručni saradnik za uzgoj i selekciju – 1 (jedan) izvršilac Opis poslova: planira...  ...): 1) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih... 
Goražde
prije 6 dana

Viši stručni saradnik za finansijske poslove Sarajevo

Institut za akreditiranje Bone i Hercegovine

 ...akreditiranje Bosne i Hercegovine SLUŽBA ZA OPĆE, PRAVNE I FINANSIJSKE POSLOVE 1/01 Viši stručni saradnik za finansijske poslove Opis poslova i radnih...  ...poslovi. Posebni uslovi: VSS – završen Ekonomski fakultet; 2 godine radnog iskustva u struci; poznavanje engleskog... 
Sarajevo
prije 7 dana
Novi

Stručni saradnik za statistiku transporta

Agencija za državnu službu Federacije BiH

 ...državnih službenika u Federalnom zavodu za statistiku 01. Stručni saradnik za statistiku transporta – 1(jedan) izvršilac 02. Stručni...  ...trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, Ekonomski ili Fakultet za saobraćaj i komunikacije - jedna godina radnog staža - poznavanje... 
Sarajevo
prije 1 dan
Novi

Stručni saradnik iz oblasti borbe protiv terorizma, Viši stručni saradnik iz oblasti borbe protiv terorizma...

Ministarstvo sigurnosti BiH

 ...dodijeli šef Odsjeka. Posebni uslovi:  Fakultet kriminalističkih nauka ili Fakultet političkih nauka ili Ekonomski fakultet ili Pravni fakultet ili Visoka škola smjer...  .... Status: državni službenik – stručni saradnik. Pripadajuća osnovna neto plata : 998... 
Sarajevo
prije 1 dan
Novi

Viši stručni saradnik za poslove građenja i nadzora za građevinsko-zanatske radove

Javni oglasi

 ...Ministarstvo energetike i rudarstva 1.1. Viši stručni saradnik za održivi razvoj, projekte, međunarodne ugovore...  ...~ VII stepen stručne spreme; rudarsko-geološki fakultet, elektrotehnički fakultet - smjer informatika, pravni ili ekonomski fakultet ili drugi fakultet... 
Banja Luka
prije 5 dana

Stručni savjetnik za međunarodnu saradnju i protokol, Viši stručni saradnik za odnose sa javnošću - portparol...

Federalna uprava policije

 ...diploma visokog obrazovanja – filozofski fakultet, odsjek engleski jezik, - tri godine...  ...filozofski fakultet, kriminalistički fakultet, pravni fakultet - dvije godine radnog staža...  ...3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnik, a koji obavljaju poslove namještenika u... 
Sarajevo
prije 8 dana

HERZ Tuzla: Samostalni saradnik u procesu posredovanja

JU SZZTK

 ...oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Samostalni saradnik u procesu posredovanja. Uslovi: Završena srednja ili visoka stručna sprema Filozofski fakultet odsjek Germanistika Radno iskustvo nije neophodno Poznavanje njemačkog jezika... 
Tuzla
prije 26 dana
Novi

Stručni saradnik za prodaju osiguranja Banja Luka

Triglav osiguranje

 ...Srednja stručna sprema – bez obzira na smjer, poznavanje adekvatnih programskih alata. Uz prijavu na konkurs za posao Stručni saradnik za prodaju osiguranja Banja Luka kandidati su dužni dostaviti radnu biografiju, na adresu Prvog krajiškog korpusa 29, 78000 Banja... 
Banja Luka
prije 4 dana

JZU Gradske apoteke Tuzla: Referent za pravne, kadrovske poslove i vođenje arhive - 1 izvršilac

JU SZZTK

 ...zdravstvena ustanova Gradske apoteke Tuzla raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Referent za pravne, kadrovske poslove i vođenje arhive – 1 izvršilac. Uslovi i način apliciranja navedeni su u javnom oglasu, čiji tekst možete... 
Tuzla
prije 21 dan
Novi

Stručni saradnik za popunu i mobilizaciju ljudstva, MTS-a i opreme, za obuku struktura civilne zaštite...

Općina Jajce

 ...mjesta državnog službenika u Općini Jajce Radno mjesto: - Stručni saradnik za popunu i mobilizaciju ljudstva, MTS-a i opreme, za obuku...  ...kopije): a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u... 
Jajce
prije 4 dana
Novi

Viši stručni saradnik - viši kontrolor u Sektoru za nadzor nedepozitnih finansijskih institucija

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

 ...prijem radnika u radni odnos na radno mjesto: ~ Viši stručni saradnik – viši kontrolor u Sektoru za nadzor nedepozitnih finansijskih...  ...za zasnivanje radnog odnosa, i to: VII stepen stručne spreme pravnog ili ekonomskog smjera, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema... 
Sarajevo
prije 1 sat