Opis poslova i radnih zadataka:  Samostalno izrađuje pravne propise koji se javno objavljuju i po potrebi druge opšte akte; predlaže izmjene u propisima i opštim aktima; vodi upravne postupke, uključujući i posebne ispitne postupke; izrađuje nacrte rješenja u postupcima... 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i He...

Sarajevo
prije 8 dana
OPIS POSLOVA: Pripravnik će poslove iz svoje struke obavljati na određeno vrijeme, a najduže godinu dana, s ciljem stručnog osposobljavanja za samostalan rad i sticanja potrebnog radnog iskustva za polaganje stručnog ispita za službenike organa uprave i službi za upravu... 

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovin...

Sarajevo
prije 5 dana
 ..., odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa visokog obrazovanja vrednovanog sa najmanje 180 ECTS bodova, završen pravni fakultet - 1 izvršilac Mjesto rada: Sarajevo Rok za prijave: 24.05.2024. godine Opis poslova : Volonter se prima na stručno... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 8 dana
 ...potraživanja Potrebne stručne kvalifikacije: Stručna sprema: VSS; VII/1 stepen Smjer obrazovanja: Dipl. ekonomista, Dipl. pravnik, Dipl. inž. organizac. nauka Razvijene menadžerske sposobnosti Poznavanje modernih programskih alata i aplikacija Radno iskustvo... 

ODM Collections d.o.o.

Sarajevo
prije 6 sata
~ Stručni saradnik za pravne poslove – 1 (jedan) izvršilac Javni oglas Stručni saradnik za pravne poslove 17.05.2024

JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo

Sarajevo
prije 4 dana
 ...podrazumijeva sljedeće osnovne zadatke: Administrativni poslovi bankoosiguranja uz kompletiranje dokumentacije i kontrolu njene formalno-pravne ispravnosti.  Aktivnosti povezane sa plasmanom proizvoda bankoosiguranja i brigom o portfoliju istih.  Ažuriranje internih... 

Vienna osiguranje d.d.

Sarajevo
prije 7 sata
 ...podataka radnog materijala Ureda i Komisije; obavlja i druge poslove za potrebe Komisije, po nalogu sekretara. Posebni uslovi:  završen pravni fakultet - diplomirani pravnik; sigurnosna provjera; 1 godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na... 

Sekretarijat Parlamentarne skupštine BiH

Sarajevo
prije 14 sata
 ...Ekonomsko-finansijski i pravni poslovi Administrativni i drugi poslovi Obavezni uslovi: VSS, Ekonomski fakultet ili Pravni fakultet Položen vozački ispit "B" kategorije  Poznavanje rada na računaru Engleski jezik nivo B2 Osoba treba biti prijavljena... 

BES COMPANY d.o.o. Sarajevo

Vogošća
prije 11 dan
 ...odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - Pravni fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera, najmanje 1 (jedna) godina radnog staža na istim ili sličnim poslovima, nakon sticanja... 

Stručna služba Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Her...

Sarajevo
prije 8 dana
Opis poslova: vrši analizu planova prostornog uređenja donesenih za područje Grada i u vezi s tim dalje izrađuje informacije o stanju planske dokumentacije te inicira izradu nove ili izmjenu postojeće planske dokumentacije; provođenje prostorno planske dokumentacije; vrši...

Grad Konjic

Konjic
prije 6 dana