...obrazovanje prvog ciklusa koji se vrenuje sa (najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – pravne struke - najmanje 4 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS - poznavanje rada na računaru Prijavljivanje-... 

Javni oglasi

Čitluk
prije 1 dan
 ...Hercegovine.   Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati  i sljedeće posebne uslove:  - VSS/VII stepen Pravni fakultet odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili  trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja pravnog usmjerenja  - najmanje... 

Javni oglasi

Čitluk
prije 1 dan
 ...ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne ili upravne struke ili ekonomski fakultet - najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme... 

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

Mostar
prije 20 sata
 ...računaru (diploma, uvjerenje ili svjedočanstvo). Kao dokaz o nivou znanja rada na računaru ne treba dostavljati potvrdu ili uvjerenje pravne osobe ili ustanove u kojoj je kandidat bio u radnom odnosu, jer isti nisu registrirani za obavljanje te djelatnosti, te kao takvi... 

Državna agencija za istrage i zaštitu

Mostar
prije 2 dana