Pravnik posao Banja Luka

1-7 od 7 rezultati

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite  -  Banja Luka
 ...nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa. Posebni uslovi: VII stepen stručne spreme; pravni fakultet; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim... 
prije 10 dana
Kosmos a.d Banja Luka  -  Banja Luka
 ...Republike Srpske ili BiH, Da je stariji od 18 godina, Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad. da imaju završen Ekonomski fakultet, Pravni fakultet ili završen fakultet tehničkog smjera, VII stepen stručne spreme, VSS, radno iskustvo na komercijalnim poslovima, probni... 
prije 5 dana
Agencija za državnu upravu  -  Banja Luka
 ...izgradnju 2.1. Stručni saradnik za obradu analitičkih podataka i upravljanje poslovnim prostorima i garažama u Odjeljenju za opšte, pravne, računovodstveno-finansijske poslove i nepokretnost...............................1 izvršilac II Opšti uslovi za prijem državnog... 
prije 10 dana
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologi...  -  Banja Luka
 ...godine prije objavljivanja konkursa. IV Posebni uslovi: Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1. VII stepen stručne spreme; pravni, tehnološki ili drugi fakultet - odsjek ekologija ili zaštita životne sredine; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom... 
prije 9 sata
Banja Luka
 ...stariji od 18 godina, 3.Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad. III Posebni uslovi: -da imaju završen Ekonomski fakultet,  Pravni fakultet ili završen fakultet tehničkog smjera, VII stepen stručne spreme, VSS, -radno iskustvo na komercijalnim poslovima, -... 
prije 7 dana
Agencija za državnu upravu  -  Banja Luka
 ...izgradnju 2.1. Stručni saradnik za obradu analitičkih podataka i upravljanjeposlovnim prostorima i garažama u Odjeljenju za opšte, pravne,računovodstveno-finansijske poslove i nepokretnosti 1 izvršilac I I Opis poslova Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.... 
prije 10 dana
Univerzitet u Banjaluci  -  Banja Luka
 ...Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu: Pravni fakultet Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77 78 000 Banjaluka Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke... 
prije 5 dana