Pravnik posao Banja Luka

1-9 od 9 rezultati

Centar za pružanje besplatne pravne pomoći  -  Banja Luka

 ...Centar za pružanje besplatne pravne pomoći, Sektor sa sjedištem u Banjaluci raspisuje konkurs za sljedeće radno mjesto: Pripravnik – diplomirani pravnik – 1 izvršilac Pripravnikom se smatra lice koje nakon završenog fakulteta prvi put zasniva radni odnos, u tom... 
prije 2 dana

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove  -  Banja Luka

 ...Agencija za državnu upravu na zahtjev Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove raspisuje interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika: Načelnik Odjeljenja za pravne i kadrovske poslove , Republička uprava za geodetske i imovinsko... 
prije 3 dana

Agencija za upravljanje oduzetom imovinom  -  Banja Luka

 ...kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa. Posebni uslovi: VII stepen stručne spreme; pravni, ekonomski, fakultet za poslovne studije, saobraćajni fakultet ili fakultet civilne odbrane; najmanje tri (3) godine radnog... 
prije 3 dana

Agencija za državnu upravu  -  Banja Luka

 ...disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa. Posebni uslovi: VSS; pravni fakultet; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim... 
prije 3 dana

Banja Luka

 ...i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa. IV Posebni uslovi: Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1. VSS; pravni fakultet; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima... 
prije 9 dana

Banja Luka

 ...ili Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uslovom da je diploma koju je izdao taj pravni fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom; -Da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili Socijalističkoj... 
prije 4 dana

Banja Luka

 ...promjenu; obavlja i druge poslove po naređenju pretpostavljenog, a za svoj rad odgovoran je pretpostavljenom. Posebni uvjeti: VSS, ( Pravni fakultet ili fakultet društvenog smjera ); poznavanje rada na računaru; 2 (dvije) godine radnog iskustva na istim ili sličnim... 
prije 9 dana

Banja Luka

 ...Borik) -- MATEMATIKA i FIZIKA; - Banjalučka Gimnazija : Anđela Mojović -- INFORMATIKA; - Ekonomska škola Banjaluka (poslovno-pravni smjer): Srđan Čekić, Srdjan Uletilović, Milica Aljetić, Bilja, Vladimir Gromuljić -- MATEMATIKA; - Ugostiteljska škola... 
prije 21 dan

Javni oglasi  -  Banja Luka

 ...Lokacija : Banja Luka Broj izvršilaca : 1 I - 1. Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Sjedište Uprave 1.2. Načelnik Odjeljenja za katastarsko klasiranje, bonitiranje i komasacionu procjenu zemljišta - Sektor za geodetske poslove... 
prije 3 dana