Pravnik posao Bijeljina

1-5 od 5 rezultati

Lala i Laćo d.o.o  -  Bijeljina
 ...Lala i Laćo d.o.o. Bijeljina, oglašava poziciju za:       DIPLOMIRANI PRAVNIK SA POLOŽENIM PRAVOSUDNIM ISPITOM       Uslovi: - Pravni fakultet - visoka stručna sprema VII stepen - položen pravosudni ispit  - poželjno radno iskustvo nakon položenog pravosudnog... 
prije 15 dana
Bijeljina
Završen državni Pravni fakultet, visok prosjek ocjena.
prije 29 dana
Bijeljina
 ...ili Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uslovom da je diploma koju je izdao taj pravni fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom; Da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili Socijalističkoj... 
prije 5 dana
Bijeljina
 ...uslove za prijem predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to: - završen pravni fakultet VII-1 stepen stručne spreme UZ PRIJAVU PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKAZE: - uvjerenje o državljanstvu - rodni list - dokaz... 
pre mesec dana
Bijeljina
 ...) godine. IV - Status Ugovorom o međusobnim pravima i obavezama koji direktor zaključuje sa Upravnim odborom utvrđuju se radno-pravni status, plata i druga primanja direktora po osnovu rada. Vrsta posla: rad na određeno vrijeme Regija: O zaposleniku... 
pre mesec dana