- pružanje pravne pomoći članovima Sindikata, davanje općih pravnih informacija i pravnih mišljenja - zastupanje članova Sindikata u postupcima pred poslodavcima i sudovima - pravna podrška u postupcima sklapanja kolektivnih ugovora - analiza prijedloga zakona, sudjelovanje... 

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja

Hrvatska
prije 1 dan
- izrađuje, dopunjuje i izmjenjuje interne akte Poslodavca i sestrinskih društava u skladu s važećim pozitivnim propisima i važećim kolektivnim ugovorom za graditeljstvo te implementira njihovu primjenu - izrađuje i usklađuje ugovore o radu u skladu važećim pozitivnim...

Kvantum d.o.o.

Hrvatska
prije 23 sata
 ...društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19, raspisuje natječaj za zapošljavanje na radno mjesto viši savjetnik u Službi za pravne i opće poslove (viši savjetnik 2), rad u sjedištu Zagreb - 1 izvršitelj. Opis posla: - radni odnosi - postupci javne nabave i... 

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR

Hrvatska
prije 23 sata
 ...pravosudnog ispita, prethodno iskustvo nije nužno. Opis poslova: - izrada podnesaka svih vrsta - zastupanje stranaka na ročištima, proučavanje zakona, pravne prakse i literature - komunikacija i korespondencija sa strankama i sudovima te drugim nadležnim tijelima Izvor:... 

Odvjetničko društvo Porobija & Porobija

Hrvatska
prije 1 dan
 ...popratne dokumentacije - vođenje evidencije zaposlenih te održavanje podataka u sustavu - priprema ugovora o radu i svih ostalih radno pravnih dokumenata - izrada raznih odluka, dopisa i potvrda - komunikacija sa zaposlenima i upućivanje na njihova prava i obveze -... 

AWT INTERNATIONAL Trgovina i usluge, d.o.o.

Hrvatska
prije 22 sata
 ...komunikacija i korespodencija sa državnim tijelima - podrška i suradnja sa svim odjelima, po pitanju vezanim za obračun plaće i radno-pravni status radnika - redovito praćenje zakonskih propisa i regulative iz područja obračuna plaća i radnog prava - sudjelovanje u... 

Kvantum d.o.o.

Hrvatska
prije 2 dana
 ...nadležnim tijelima sukladno propisima te za dostavljanje zapisnika sa sjednica Skupštine nadležnom uredu - sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Saveza - organizira pristup medijima i promociju gimnastičkog sporta - planira djelatnost Saveza i suradnju... 

Hrvatski gimnastički savez

Hrvatska
prije 6 sataNovi
 ...svakodnevna komunikacija s postojećim i potencijalnim klijentima - savjetovanje klijenata i prepoznavanje njihovih potreba - postizanje ciljeva prodaje i odgovorno izvršavanje svih zadanih popratnih aktivnosti - provjera pravne i zemljišno-knjižne dokumentacije Izvor:... 

STARLING d.o.o.

Hrvatska
prije 10 sataNovi
 ...dokumentacije - ispostavljanje opomena kupcima koji kasne sa plaćanjima ili za druga potraživanja HOK-a - komunikacija sa Službom za pravne poslove i dostava potrebne dokumentacije za pokretanje postupka naplate potraživanja - vođenje blagajne za HOK i za Maticu (... 

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

Hrvatska
prije 23 sata
 ...izdavanje potvrda iz radnih odnosa - izrada ugovora o radu, prijava i odjava djelatnika (korištenje e-portala relevantnih za radno- pravne odnose) - izrada mjesečnih izvještaja vezanih za planiranje i praćenje troškova plaća - evidencija isplata i refundacija, izrada... 

Dream Yacht Croatia d.o.o.

Hrvatska
prije 14 sataNovi
 ...sudjelovanje u izradi ugovora, koordinacija aktivnosti potpisa, arhiviranje te ažuriranje elektroničke baze ugovora - Analiza pravnih pitanja, pružanje pravne podrške, tumačenja i preporuka u području generičkog poslovanja i intelektualnog vlasništva - Vođenje portfelja žigova... 

Belupo d.d.

Hrvatska
prije 19 sata
 ...Objedinjavanje svih podataka potrebnih za kadrovske administrativne procese - Arhiviranje dokumenta - Priprema dokumenata povezanih s radno-pravnim uvjetima djelatnika (ugovori o radu, aneksi ugovora, prekidi ugovora, razne potvrde i sl.). - Pripremu potrebnih HR izvještaja -... 

Inditex

Hrvatska
prije 1 dan