Stručni saradnik za nekretnine i imovinsko pravne poslove ...

 ...KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Stocu Radna mjesta: 01.Stručni saradnik za nekretnine i imovinsko pravne poslove – Služba za  imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina – 1 (jedan) izvršilac 02.Turističko-ugostiteljski... 

Grad Stolac

Stolac
pre 2 meseci

Pomoćnik rukovoditelja organa državne službe, Viši stručni saradnik za građevinsko-tehničke i administrativne poslove, Viši stručni saradnik za opće i pravne poslove u oblasti matičnih evidencija

 ...VII stepen ili I ciklus Bolonjskog sistema obrazovanja sa najmanje 240 ECTS bodova, II i III ciklus Bolonjskog sistema obrazovanja – pravne ili geodetske struke - najmanje 5 (pet) godina radnog staža ostvarenog na poslovima struke nakon završene visoke stručne spreme... 

Grad Čapljina

Čapljina
pre 2 meseci

Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove, Viši stručni saradnik za knjigovodstvo, popis imovine i kapitalnih sredstava, Stručni saradnik za poslove Općinskog vijeća i radnih tijela

 ...JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Čitluk Radna mjesta: 01.Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove – Općinska služba za  prostorno uređenje, imovinsko-pravne poslove i katastar zemljišta - Odsjek za  imovinsko-pravne... 

Općina Čitluk

Čitluk
pre 2 meseci

Ravnatelj

 ...II. Opis pozicije ravnatelja : -organizira i vodi rad i poslovanje Centra, -predstavlja i zastupa Centar, -poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra, -zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim nadležnim tijelima, te pravnim... 

Centar za socijalni rad Čitluk

Čitluk
prije 26 dana

Rukovoditelj službe računovodstva, financija i komercijale

 ...Usklađuje rad Službe sa drugim organizacijskim jedinicama Poduzeća; Izvještava nadležna tijela Poduzeća o radu Službe; Prati pravne propise iz knjigovodstvene oblasti; Sastavlja periodični obračun i završni račun; Vodi financijsko knjigovodstvo; Sudjeluje... 

J. P. « BROĆANAC » d.o.o. Čitluk

Čitluk
prije 12 sata

Ravnatelj

 ...pozicije: Ravnatelj obavlja slijedeće poslove: - organizira i rukovodi radom Ustanove,  predstavlja i zastupa Ustanovu, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Ustanove, zastupa Ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim nadležnim tijelima, te... 

Javna Ustanova za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesn...

Stolac
pre 2 meseci