31 oglas za posao

Rezultati pretrage:

Pravni savjetnik

 ...izrađuje analize, izvještaje, mišljenja i nacrte drugih složenih pravnih dokumenata za provedbu reformskih aktivnosti u sklopu Projekta;...  ...trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove: VSS, pravni fakultet (VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Pravni savjketnik

Opis poslova: Pruža pravne savjete, sačinjava pravne akte i mišljenja, analizira i identifikuje probleme pravne prirode u implementaciji projektnih aktivnosti; pruža stručnu i administrativnu podršku radnim tijelima VSTV-a i angažovanim ekspertima; inicira i predlaže... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

PRAVNIK, pripravnik

~ Pravni poslovi Obavezni uslovi: VSS, pravni fakultet Poznavanje rada na računaru Bez radnog iskustva, pripravnik Kontakt telefon: 033879630 Kontakt email: ****@*****.***

Advokat Aldina Avdić

Sarajevo
prije 18 sata

Samostalni stručni suradnik za pravna pitanja

 ...98A Sarajevo;  Radno mjesto: Samostalni stručni suradnik za pravna pitanja u Uredu direktora Instituta za medicinsko vještačenje...  ...Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Instituta: Stručna sprema: VII- Pravni fakultet; Poznavanje rada na računaru Radno iskustvo:... 

Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

Sarajevo
pre mesec dana

Viši stručni saradnik za pravne poslove ...

Opis poslova i radnih zadataka:  Pomaže Stručnom savjetniku kod pripremanja i koordiniranja sastanaka  nadzornog i implementacionih timova; izrađuje zapisnike, izvještaje, dopise i druge dokumente; prati međunarodna iskustva i dobru praksu kao i zakonske regulative i odluke...

Vijeće ministara BiH

Sarajevo
prije 27 dana

Referent za poslove pisarnice u Sektoru za pravne, kadrovske i opće poslove

Opis poslova: Vrši poslove prijema i otpreme pošte, te evidentiranja iste u posebne knjige za prijem i otpremu elektroničnim putem, sukladno propisima o uredskom poslovanju, stara se o rukovanju čuvanju spisa, o ažurnosti dostave pošte ustrojstvenim jedinicama i otpreme...

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Viši pravni savjetnik za sudsku praksu

Opis poslova: Provodi pravna istraživanja i analize, savjetuje i daje mišljenja o relevantnim zakonima, podzakonskim aktima, praksama...  ...i osigurava da se pravosnažne sudske odluke i relevantne pravne informacije u vezi sa ovim predmetima unesu u bazu sudskih odluka... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Lektor, Stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove

Opis poslova: stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove prati zakonske i druge propise iz oblasti radnih odnosa i o njima dostavlja informacije rukovodnim radnicima u Odjelu; po potrebi izrađuje analize i preglede i priprema pravna mišljenja; učestvuje u pripremi... 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni savjetnik za pravne poslove u oblasti zaštite porodice i djece u Sektoru za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice i djece, Odsjek za zaštitu porodice i djece

 ...starateljstvo, odnosi roditelja i djece i drugo), priprema stručna pravna mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i...  ...ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke ~3 ( tri) godine radnog staža u struci... 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Sarajevo
pre mesec dana

Sudski volonter, Sudski pripravnik ...

 ...pri izradi sudskih odluka i drugih dokumenata, obavlja i druge poslove po nalogu sudija i rukovodioca Odjeljenja. Uslovi: završen pravni fakultet (visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova... 

Sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 11 dan

Stručni saradnik za informisanje

 ...prijedloge odgovora na upite građana, državnih organa i drugih pravnih lica za koje sekretar Vlade odobri pristup informacijama u skladu...  ...Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke, ili drugog fakulteta društvenog smjera ~1... 

Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 11 dan

Direktor

 ...visoka stručna sprema - VII stepen ili visoko obrazovanje koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova Bolonjskog sistema studiranja, pravni fakultet; najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega tri godine na rukovodećim poslovima; položen pravosudni ispit;... 

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Direktor

 ...ministara Bosne i Hercegovine, te druge poslove utvrđene zakonima, podzakonskim aktima i drugim propisima. Posebni uslovi:  ekonomski ili pravni fakultet; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, od čega 3 godine na rukovodećim poslovima; položen stručni upravni ispit;... 

Agencija za osiguranje u BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za zaštitu cesta

 ...iz tehničkog domena (prikupljanje i davanje podataka i tehničke dokumentacije) u saradnji sa Višim stručnim saradnikom za upravno pravne poslove, prati i primjenjuje zakonske i podzakonske propise vezano za oblast zaštite cesta, učestvuje u tehničkom prijemu objekata... 

JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za nabavke

 ...obrazovanje prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, odnosno najmanje 240 ETCS bodova), - fakultet teh.smjera/dipl.ecc./dipl.pravnik Jedna (1) godina iskustva na istim ili sličnim poslovima Poznavanje rada na računaru Poželjno poznavanje engleskog jezika... 

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni savjetnik - pravnik

 ...navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to: diplomirani pravnik, zvanje stečeno četverogodišnjim studijem na pravnom fakultetu prije reforme visokog obrazovanja ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu završen... 

Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Federalni porezni inspektor

 ...ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet - 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS Prijavljivanje-potrebni dokumenti:... 

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik za saradnju, Stručni saradnik-analitičar ...

 ...izrađuje prijedloge akata iz oblasti radnih odnosa, odnosno radno – pravnog statusa svakog zaposlenog u Direkciji, pomaže i učestvuje u...  ...i obukama, kome odgovara za svoj rad. Posebni uslovi: Pravni fakultet; najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim... 

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela

Sarajevo
pre mesec dana

Rukovodilac sektora-pomoćnik direktora ....

 ...odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravne ili upravne struke - 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS - položen stručni arhivistički ispit (kandidati... 

Arhiv Federacije

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni savjetnik za odnose sa javnošću, Interni revizor ...

 ...Za svoj cjelokupan rad neposredno odgovara rukovodiocu Jedinice kome podnosi izvještaj o radu. Posebni uslovi: VSS – ekonomski ili pravni fakultet, VII. stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 180, odnosno 240 ECTS bodova; Dokaz o posjedovanju najmanje... 

Ministarstvo finansija i trezora BiH

Sarajevo
pre mesec dana