Nažalost, došlo je do pogreške i poslužitelj trenutačno ne može obraditi vaš zahtjev. Pokušajte ponovo za nekoliko minuta.

Pravnik posao Sarajevo

1-18 od 18 rezultati

Visoko sudsko i tužilačko vijeće B i H  -  Sarajevo

 ...odjela za objavu na internet stranici VSTV-a; obavlja i druge poslove koje mu dodijeli šef Odjela. Posebni uslovi: VSS – diplomirani pravnik, položen pravosudni ispit - poželjno;najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; odlične pravno-... 
prije 13 dana

IPSA Institut d.o.o.  -  Sarajevo

 ...Uslovi: VSS, visoka stručna sprema (završen Pravni fakultet; dipl.iur ili mag.iur) Minimalno 1 godina radnog iskustva Prednost imaju kandidati sa poznavanjem propisa i iskustvom u radu u postupcima javnih nabavki Poznavanje rada na računaru (Windows,... 
prije 1 dan

Sarajevo

 ...Centrotrans Eurolines Sarajevo raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeće randno mjesto: Pravnik (m/ž) – dva izvršioca. Mjesto rada:Sarajevo, Uslovi: – VSS,(završen VII stepen; Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu) – Minimalno tri (3) godine... 
prije 13 dana

IPSA Institut d.o.o.  -  Sarajevo

 ...IPSA INSTITUT doo Sarajevo Put života bb 71 000 Sarajevo Tel.033/276-342 OGLAS za prijem u radni odnos Diplomirani pravnik/ca (dipl.iur ili mag.iur) – 1 (jedan) izvršilac Uslovi: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom, kandidati... 
prije 6 dana

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo

 ...popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine 1/01  Pravnik ODJEL ZA PRAVOSUDNU UPRAVU1/01 Pravnik Opis poslova i radnih zadataka: analizira zakonska rješenja, propise, praksu i priprema potrebne... 
prije 13 dana

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Sarajevo

 ...ceste Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona Stručni savjetnik za pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac Opis poslova: Vođenje upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih stvari u... 
prije 2 dana

Javni oglasi  -  Sarajevo

 ...inspektor, Kantonalni porezni ured Bihać, Odsjek za inspekcijski  nadzor - 1(jedan)izvršilac 07. Stručni savjetnik za kadrovske i pravne poslove – Odsjek za kadrovske i pravne  poslove – Sektor za administrativne i zajedničke poslove – Središnji ured Sarajevo - 1(... 
prije 14 dana

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovin...  -  Sarajevo

 ...stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, ekonomski ili pravni fakultet - koja posjeduju najmanje 5 godina radnog iskustva u struci (napomena: pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo... 
prije 2 dana

LIBRAG d.o.o.  -  Sarajevo

~ Organizuje proces rada, rukovodi radom, zastupa društvo  Obavezni uslovi: VSS (građ.inžinjer, pravnik ili ekonomista) Osoba sa invaliditetom (najmanje 60%) Poznavanje engleskog jezika Poznavanje rada na računaru  Položen stručni ispit Položen vozački... 
Brza prijava prije 27 dana

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo

 ...INTERNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine SEKTOR ZA PRAVNE, OPŠTE I FINANSIJSKE POSLOVEOdsjek za finansijske poslove1/01 Šef Odsjeka Opis poslova i radnih zadataka:  Rukovodi Odsjekom i odgovoran... 
prije 6 dana

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Sarajevo

 ...(koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne ili upravne struke, fakultet političkih nauka ili ekonomski fakultet - 3(tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS... 
prije 13 sata

Union Banka d.d.  -  Sarajevo

 ...preporučeno putem pošte na adresu: UNION BANKA DD SARAJEVO Hamdije Kreševljakovića br . 19 71 000 Sarajevo, Sektor za pravne I opšte poslove/Odjel za upravljanje ljudskim resursima sa naznakom “Prijava na Oglas - NE OTVARATI” Nepotpune i neblagovremene... 
prije 6 dana

Javni oglasi  -  Sarajevo

 ...prvog ciklusa (najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,  diploma visokog obrazovanja – pravni, ekonomski fakultet, fakultet društvenih I  tehničkih nauka - tri godine radnog staža na istim ili sličnim poslovima -... 
prije 14 dana

Javni oglasi  -  Sarajevo

 ...obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen pravni fakultet - najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS Prijavljivanje na konkurs: 1. Kandidati se... 
prije 14 dana

Federalna uprava za inspekcijske poslove  -  Sarajevo

 ...ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne ili upravne struke, fakultet političkih nauka ili ekonomski fakultet - 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS -... 
prije 1 sat

Javni oglasi  -  Sarajevo

 ...stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, pravni, ekonomski, fakultet političkih nauka, saobraćajni, veterinarski, građevinski, prirodno – matematički fakultet, poljoprivredni,... 
prije 9 dana

Sarajevo

 ...obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova – Fakultet nastavničkog smjera ili Pravni fakultet  najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS  poznavanje rada na računaru Prijavljivanje na... 
prije 5 dana

Ministarstvo finansija i trezora BiH  -  Sarajevo

 ...traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni Javni oglas. Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28... 
prije 1 sat