Nažalost, došlo je do pogreške i poslužitelj trenutačno ne može obraditi vaš zahtjev. Pokušajte ponovo za nekoliko minuta.

Pravnik posao Sarajevo

15 poslova

Dobivajte nove poslove putem e-pošte
Novi

Pripravnik (m/ž) - pravni fakultet

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

 ...školovanja ekonomskog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršilac; 1/02 Pripravnik – sa završenim pravnim fakultetom (VII stepen), odnosno sa završenim prvim ciklusom školovanja pravnog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS... 
Sarajevo
prije 1 dan
Novi

Šef Odsjeka

Agencija za državnu službu Federacije BiH

 ...koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne ili upravne struke, fakultet političkih nauka ili fakultet kriminalističkih nauka - najmanje četiri godine radnog staža -... 
Sarajevo
prije 1 dan
Novi

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih...

 ...Posebni uslovi:  Fakultet kriminalističkih nauka ili Visoka škola smjer kriminalistika ili sigurnost ili Ekonomski fakultet ili Pravni fakultet; položen stručni upravni ispit; dvije godine radnog iskustva u struci; znanje engleskog  jezika . Status: državni službenik... 
Sarajevo
prije 3 dana

Stručni saradnik za ljudske resurse

Agencija za državnu službu Federacije BiH

 ...Hercegovine, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Stari Grad Sarajevo SLUŽBA ZA IMOVINSKO- PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR I STAMBENE POSLOVE 01. Stručni savjetnik za rješavanje u stambenoj oblasti - 1(jedan)izvršilac... 
Sarajevo
prije 10 dana
Novi

Stručni saradnik za evidenciju nekretnina

Agencija za državnu službu BiH

 ...OGLAS za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine SEKTOR ZA PRAVNE I FINANSIJSKE POSLOVE Odsjek za pravne i opće poslove 1/01 Stručni saradnik za evidenciju nekretnina Opis poslova i radnih... 
Sarajevo
prije 1 dan
Novi

Dodatni sudija

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

 ...sposoban da obavlja sudijsku ili tužilačku dužnost; Da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili Socijalističke Federativne...  ...pravnog fakulteta, pod uslovom da je diploma koju je izdao taj pravni fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom; Da ima položen... 
Sarajevo
prije 1 dan
Novi

Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u...

 ...za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine SEKTOR ZA PRAVNE I FINANSIJSKE POSLOVE Odsjek za pravne i opće poslove 1/01 Stručni saradnik za evidenciju nekretnina Opis poslova i radnih... 
Sarajevo
prije 1 dan

Stručni savjetnik za rješavanje u stambenoj oblasti

Agencija za državnu službu Federacije BiH

 ...Hercegovine, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Stari Grad Sarajevo SLUŽBA ZA IMOVINSKO- PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR I STAMBENE POSLOVE 01. Stručni savjetnik za rješavanje u stambenoj oblasti - 1(jedan)izvršilac... 
Sarajevo
prije 10 dana

Docent

Filozofski fakultet Sarajevo

 ...Račkog br. 1, 71000 Sarajevo. Bliže informacije mogu se dobiti na telefon(***) ***-****i e-mail: ****@*****.***, Služba za pravne, poslove kvaliteta, personalne i opće poslove. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje Regija: O... 
Sarajevo
prije 7 dana

Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog...

 ...OGLAS za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Institutu za akreditiranje Bosne i Hercegovine SLUŽBA ZA OPĆE, PRAVNE I FINANSIJSKE POSLOVE 1/01 Viši stručni saradnik za finansijske poslove Opis poslova i radnih zadataka: izrada prijedloga budžeta... 
Sarajevo
prije 14 dana

Viši stručni saradnik za finansijske poslove Sarajevo

Institut za akreditiranje Bone i Hercegovine

 ...OGLAS za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Institutu za akreditiranje Bosne i Hercegovine SLUŽBA ZA OPĆE, PRAVNE I FINANSIJSKE POSLOVE 1/01 Viši stručni saradnik za finansijske poslove Opis poslova i radnih zadataka: izrada prijedloga budžeta,... 
Sarajevo
prije 9 dana
Novi

Stručni saradnik iz oblasti borbe protiv terorizma, Viši stručni saradnik iz oblasti borbe protiv terorizma...

Ministarstvo sigurnosti BiH

 ...dodijeli šef Odsjeka. Posebni uslovi:  Fakultet kriminalističkih nauka ili Fakultet političkih nauka ili Ekonomski fakultet ili Pravni fakultet ili Visoka škola smjer kriminalistika ili sigurnost; položen stručni upravni ispit; jedna godina radnog iskustva u struci;... 
Sarajevo
prije 3 dana

Šef Odjela za pravosudne budžete i donatorska sredstva

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

 ...priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni konkurs. Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/... 
Sarajevo
prije 14 dana
Novi

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta Ministarstvo unutrašnjih poslova RS

Ministarstvo unutrašnjih poslova

 ....1. Inspektor, Odjeljenje za međunarodnu saradnju, Jedinica za međunarodnu saradnju i evropske integracije 1 izvršilac Uprava za pravne i kadrovske poslove 1.2. Viši stručni saradnik za harmonizaciju propisa, Odjeljenje za pravne i normativne poslove 1 izvršilac Uprava... 
Sarajevo
prije 1 dan

Stručni savjetnik za međunarodnu saradnju i protokol, Viši stručni saradnik za odnose sa javnošću - portparol...

Federalna uprava policije

 ...ciklusa Bolonjskog studiranja, diploma visokog obrazovanja, fakultet političkih znanosti, filozofski fakultet, kriminalistički fakultet, pravni fakultet - dvije godine radnog staža - poznavanje rada na računaru - poznavanje engleskog jezika Poziciju 03. - VSS, VII... 
Sarajevo
prije 10 dana