Pravo posao Banja Luka

11 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Nastavnik/profesor matematike

 ...stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17 ; 31/18; 84/19 ; 35/20 i 63/20 ) pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste... 

JU OŠ "Đura Jakšić" JU OŠ "Đura Jakšić"

Banja Luka
prije 4 dana

Profesor razredne nastave Banja Luka

 ...stručni ispit) na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja - 1 izvršilac.OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOSPravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104 stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj: 44/17,... 

JU OŠ ‘’GEORGI STOJKOV RAKOVSKI“

Banja Luka
prije 6 dana

Profesor razredne nastave Banja Luka

 ...kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18 i 26/19). Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja ispunjavaju uslove iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.Opšti... 

JU OŠ ,,BORISAV STANKOVIĆ”

Banja Luka
prije 6 dana

Prijem 4 profesora JU TEHNIČKA ŠKOLA

 ...koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava druge uslove propisane zakonom.Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i... 

JU TEHNIČKA ŠKOLA

Banja Luka
prije 5 dana

Prijem 2 nastavnika Javna ustanova Osnovna škola „Jovan Dučić“ Zalužani

 ...izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem (ako je kandidat rođen u Republici Srpskoj), a prije zasnivanja radnog odnosa.Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko... 

Javna ustanova Osnovna škola „Jovan Dučić“ Zalužani

Zalužani
prije 5 dana

Radnik u drvnom centru / Radnik za izradu krojnih listi

 ...izrade krojnih listi, između ostalog: vrši izradu krojnih listi za siječenje pločastih materijala, komunicira sa kupcima, pravi ponude kupcima i vrši izradu faktura, vrši ostale poslove vezane za prodaju robe, vodi računa o čistoći radnog prostora, vrši... 

„Interlignum“ Teslić „Interlignum“ Teslić

Banja Luka
prije 5 dana

Prijem 3 profesora OŠ ,, MLADEN STOJANOVIĆ“ GORNjI PODGRADCI

 ...kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18 i 26/19 ).Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( “Službeni glasnik Republike... 

OŠ ,, MLADEN STOJANOVIĆ“ GORNjI PODGRADCI

Gornji Podgradci
prije 5 dana

Prijem 2 nastavnika JU OŠ „SVETI SAVA“ KOTOR VAROŠ

 ...stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“, broj: 77/09, 86/10 ,25/14 i 76/15).Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104 stav 6 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj: 44/17,... 

JU OŠ „SVETI SAVA“ KOTOR VAROŠ

Kotor Varoš
prije 5 dana

Prijem 4 profesora JU Tehnološka škola Banja Luka

 ...ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakonao srednjem obrazovanju i vaspitanju- lica koja imaju najmanje 12 mjeseci... 

JU Tehnološka škola Banja Luka

Banja Luka
prije 5 dana