23 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Direktor

 ...prijema u radni odnos stručnih radnika i radnika Doma Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa u skladu sa...  ...opštim aktima Doma Učestvuje u radu Upravnog odbora bez prava glasa Obezbjeđuje zakonitost rada i poslovanja Doma Obavlja... 

JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica

Jablanica
prije 18 dana

Sjekač, Kačilac ...

 ...obaranja stabla, vrši presjecanje tanjih grana, po potrebi guljenje kore, oblikuje žilište, određuje najpovoljniji smjer padanja stabla, pravi zasjek, vrši prerezivanje i obaranje stabla; obavezno uspostavlja šumski red; prilikom obaranja stabla vodi računa o vlastitoj... 

Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic

Konjic
pre mesec dana

Direktor

 ...računaru; iskustvo u međunarodnoj saradnji; dobre komunikacijske sposobnosti; iskustvo u finansijskom sektoru; primjereno poznavanje prava Evropske unije. Status:  Rukovodeći državni službenik - sekretar s posebnim zadatkom. Pripadajuća osnovna neto plata: 2.947,85... 

Agencija za osiguranje u BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za informisanje

 ...će isključen iz konkursne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 7 dana

Pravni savjetnik

 ...edukaciju analizira postojeće stanje i propise, strateške dokumente i javne politike koji se odnose na rodnu jednakost i zaštitu prava ranjivih grupa te surađuje sa domaćim i inostranim partnerskim organizacijama za unapređenje rodne jednakosti i položaja ranjivih grupa... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni savjetnik - pravnik

 ...će isključen iz konkursne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Federalni porezni inspektor

 ...će isključen iz konkursne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Fizioterapeut u Odjelu fizikalne medicine i rehabilitacije

 ...radnog mjesta, izabrani kandidati su dužni dostaviti po konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos. Dom zdravlja „Rama“ zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja. Dom zdravlja „Rama“ nije u obvezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu. Prijavu... 

Dom zdravlja „Rama“

Prozor-Rama
prije 18 dana

Rukovodilac sektora-pomoćnik direktora ....

 ...će isključen iz konkursne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Arhiv Federacije

Sarajevo
pre 2 meseci

Radnik na održavanju čistoće, Profesor psihologije ....

 ...turističke struke, 1 izvršilac (puna norma) # Profesor katoličkog vjeronauka, 1 izvršilac (3 časa sedmično) # Profesor privrednog prava, 1 izvršilac (3 časa sedmično) # Profesor medicinske grupe predmeta, 1 izvršilac (11 časova sedmično) C/ Na određeno vrijeme,... 

JU Srednja škola Jablanica

Jablanica
pre 2 meseci

Referent specijalist - upisničar, Stručni saradnik za podršku svjedocim...

 ...predmeta, arhiviranja spisa i preduzimanja drugih radnji iz okvira svojih poslova; Koristeći informatičku bazu podataka prati podatke i pravi zbirne periodične i godišnje izvještaje o kretanju predmeta za čije praćenje je zadužen i dostavlja ga šefu pisarne; Obavlja usmenu... 

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Pravobranioca Bosne i Hercegovine, Zamjenika pravobranioca Bosne i Hercegovine

Opis poslova: # Pravobranilac Bosne i Hercegovine predstavlja Pravobranilaštvo, rukovodi njegovim radom i vrši druga prava i dužnosti utvrđene Zakonom o Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine i drugim zakonima Bosne i Hercegovine, drugim propisom ili opštim aktom Bosne... 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine,

Sarajevo
pre 2 meseci

Domar objekta, Referent - recepcionar,

 ...kandidat prijavljuje. Nepotpisane , nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje , a Služba zadržava pravo da izvrši djelimično popunjavanje ili da poništi Javni oglas.... 

Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosn...

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik - voditelj odjeljenja polaznika - vaspitač

 ...bit će isključen iz konkursne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Sarajevo
pre 2 meseci

Kreditni službenik/kreditni službenik junior za područje opštine Konjic

 ...pridružite našem timu, dostavite svoju prijavu putem elektronskog linka:   Oglas ostaje otvoren do 04.05.2023. godine.  Zadržavamo pravo da razgovor i testiranje obavimo samo sa kandidatima koji uđu u uži izbor. Dostavljanjem prijave kandidati daju saglasnost Partner... 

Partner mikrokreditna fondacija

Konjic
pre mesec dana

Stručni savjetnik za pravne poslove u oblasti zaštite porodice i djece u Sektoru za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice i djece, Odsjek za zaštitu porodice i djece

 ...će isključen iz konkursne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Sarajevo
pre mesec dana

Šef Odsjeka za statistiku usluga i vanjske trgovine

 ...će isključen iz konkursne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Federalni zavod za statistiku

Sarajevo
pre mesec dana

Pomoćnik Općinskog načelnika u Službi civilne i protivpožarne zaštite ...

 ...koeficijentima za obračun plaća, rješenja o odsustvima i dr. pripadajućim pravima zaposlenika; vrši izradu analize ljudskih i organizacijskih...  ...osoba i skupina osoba u kojima se ukazuje na povrede nekog prava iz Zakona o ravnopravnosti spolova; koordinira radnim grupama i... 

Općina Jablanica

Jablanica
pre mesec dana

Sudski stručni savjetnik, Rukovodilac Sektora sudske uprave ....

 ...bit će isključen iz konkursne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa... 

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci