19 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Diplomirani pravnik/magistar prava

Opis poslova: Aktivnosti u okviru radnog prava i reguliranja radnih odnosa Zastupanje pred sudovima i drugim državnim organima Davanje pravnih mišljenja i savjeta Praćenje zakonskih propisa i sudske prakse Izrada ugovora, pravilnika i svih drugih akata društva... 

„INTERKOMERC“ d.o.o. Mostar

Mostar
prije 19 dana

Ravnatelj

 ...Gabrijela Jurkića Mostar Člankom 7. stav. 1. točka 2. Zakona o pravima branitelja i njihovih obitelji („Sl. novine F BiH“ br. 33/04, 56...  ...5. i 6. ovjerene kod nadležnog organa uvjerenje Službe za prava branitelja i njihovih obitelji program rada za mandatno... 

Srednja škola likovnih umjetnosti Gabrijela Jurkića Mostar

Mostar
prije 5 dana

Direktor

 ...prijema u radni odnos stručnih radnika i radnika Doma Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa u skladu sa...  ...opštim aktima Doma Učestvuje u radu Upravnog odbora bez prava glasa Obezbjeđuje zakonitost rada i poslovanja Doma Obavlja... 

JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica

Jablanica
prije 22 dana

Otpremnik/ca (m/ž)

 ...ovaj oglas dajete suglasnost da se Vaši osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu selekcijskog procesa. Kao nositelj podataka imate pravo zahtijevati od kontrolora Messer Mostar Plina d.o.o. pristup, ispravku ili brisanje vaših osobnih podataka, kao i pravo da u bilo... 

Messer

Mostar
prije 12 dana

Pomoćnik ravnatelja

 ...pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 1. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u Hercegovačko -...  ...je isti dužan dostaviti dokaz o statusu temeljem kojeg ostvaruje pravo na prioritet; pri prijavi na javni oglas osobe koje imaju prioritet... 

Služba za zapošljavanje HNŽ-HNK Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Djelatnik na održavanju čistoće ...

 ...izabrani kandidati nakon potpisivanja Ugovora o radu). IV. PORED NAVEDENE DOKUMENTACIJE IZ tč.III: Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijema u radni odnos na bilo kojoj osnovi, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i uz dokaze o ispunjavanju traženih... 

Centar za stara i iznemogla lica - osobe Mostar

Mostar
prije 19 dana

Stručni saradnik u pravobraniteljstvu

 ...će isključen iz konkursne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Gradsko javno pravobraniteljstvo Čapljina

Čapljina
prije 27 dana

Kreditni službenik - KS (m/ž)

 ...Mjesto prebivališta na području ili u okolini područja rada; Vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač. MKF SUNRISE zadržava pravo obavljanja razgovora samo sa kandidatima koji su ušli u uži izbor. Prijavu sa biografijom možete dostaviti na e-mail:  posao@... 

MKF SUNRISE

Mostar
pre mesec dana

Stručni savjetnik za izradu provedbenih planova

 ...će isključen iz konkursne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Ministarstvo građenja i prostornog uređenja Hercegovačko-ner...

Mostar
prije 6 dana

Biolog na Klinici za ginekologiju i porodništvo

 .... # Potvrda o prioritetu pri upošljavanju na temelju Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (ukoliko je kandidat posjeduje...  ...:06/18, 4/21). Sveučilišna klinička bolnica Mostar zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja. Sveučilišna klinička... 

Sveučilišna klinička bolnica Mostar

Mostar
prije 29 dana

Doktor medicine; logoped; glavni finansijski knjigovođa

 ...Doma zdravlja, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cijelosti provodi, za šta je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira, obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora za ekonomsko-finansijske poslove.... 

J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar

Mostar
prije 6 dana

Spremačica, Učitelj kemije ....

 ...uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), Napomena: Prioritet pri zapošljavanju imaju osobe iz čl. 1. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ („NN HNŽ“ br. 6/18, 4/21 i 7/22), ukoliko ispunjavaju uvjete radnog mjesta i dostave... 

Osnovna škola Crnići

Stolac
pre mesec dana

Mlađi stručni saradnik za zaštitu okoliša ...

 ...broj bodova prednost se daje kandidatu koji je ostvario veći broj bodova na pismenom dijelu ispita odnosno kandidatu koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućom dokumentacijom (potvrda ili uvjerenje izdati... 

JP Autoceste FBiH d.o.o.

Mostar
pre mesec dana

Glumac - lutkar III, Inspicijent, Poslovni sekretar

 ...sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Pozorištu lutaka u Mostaru: a) VSS (VII stepen) – Pravni fakultet, Bakalaureat/Bachelor prava sa ostvarenih 240 ECTS bodova; b) radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od jedne (1) godine Opis posla:... 

Pozorište lutaka u Mostaru

Mostar
prije 8 dana

Radnik na održavanju čistoće, Profesor psihologije ....

 ...turističke struke, 1 izvršilac (puna norma) # Profesor katoličkog vjeronauka, 1 izvršilac (3 časa sedmično) # Profesor privrednog prava, 1 izvršilac (3 časa sedmično) # Profesor medicinske grupe predmeta, 1 izvršilac (11 časova sedmično) C/ Na određeno vrijeme,... 

JU Srednja škola Jablanica

Jablanica
pre 2 meseci

Stručni suradnik za računovodstvo

 ...je do 12.04.2023. godine. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca. Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaz o... 

JP Mostar Parking doo Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Stručni suradnik za pravnu podršku 2

 ...godine i Sl. novine F BiH br. 9/21 od 3.02.2021. godine), Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (Sl. novine...  ...1. Stručni suradnik za pravnu podršku 2, Grupa za korporativno pravo i pravnu podršku, Odjel za pravne poslove, Sektor za pravne i... 

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

Mostar
pre mesec dana

Pomoćnik Općinskog načelnika u Službi civilne i protivpožarne zaštite ...

 ...koeficijentima za obračun plaća, rješenja o odsustvima i dr. pripadajućim pravima zaposlenika; vrši izradu analize ljudskih i organizacijskih...  ...osoba i skupina osoba u kojima se ukazuje na povrede nekog prava iz Zakona o ravnopravnosti spolova; koordinira radnim grupama i... 

Općina Jablanica

Jablanica
pre mesec dana