Pravo posao Mostar

11 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Interni revizor

 ...koji se pozivaju na prioritet pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (Narodne novine HNŽ/K...  ...88 000 Mostar Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K zadržava pravo poništavanja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja... 

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko neretvanske župan...

Mostar
prije 12 dana

Volonter

 ...glasnik BIH“, broj: 50/08, 35/09, 75/09, 39/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18 i 32/20) volonteri imaju pravo na neto naknadu u iznosu od 249,75 KM mjesečno. Mjesto rada: Mostar. Opći uvjeti:  Kandidat mora ispunjavati opće uvjete... 

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja ...

Mostar
prije 7 dana

Direktor

 ...odbora; zaključuje radni odnos sa zaposlenicima i odlučuje o pravima zaposlenih, vrši otpuštanje istih te u svezi s time donosi potrebne...  .... Direktor JP "Sportski centar Jablanica" d.o.o. Jablanica ima pravo na plaću i naknade u skladu sa Pravilnikom o plaćama i drugim... 

JP "Sportski centar Jablanica" d.o.o.

Jablanica
prije 3 dana

Stručni saradnik za informacijski sistem ....

 ...način biti će odbijene kao neuredne. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje na temelju posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Grad Mostar

Mostar
prije 12 dana

Pomoćni radnik za poštanske poslove (poštar) ....

 ...je vidljivo položena B i C kategorija Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog oglasa, kandidat koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Hrvatska pošta d.o.o. Mostar

Mostar
prije 5 dana

Pomoćnik ministra u Jedinici za internu reviziju ...

 ...način bit će odbijene kao neuredne. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Federalno ministarstvo kulture i sporta

Jablanica
prije 14 dana

Viši referent - asistent suca/daktilograf

 ...mjeseca). Napomena: Shodno odredbama članka 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u Hercegovačko neretvanskoj županiji/kantonu ( „Sl. novine HNK/HNŽ“ br.6/18) pravo na prioritet pri upošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz... 

Općinski sud u Čapljini

Čapljina
prije 9 sata

Stručni suradnik za radne odnose radnika i opće poslove

 ...i radnika; priprema i izrađuje pojedinačne akte – rješenja o pravima i obvezama radnika Službe (rješenja o korištenju godišnjeg odmora...  ...isti dužan dostaviti dokaz o statusu temeljem kojeg ostvaruje pravo na prioritet; pri prijavi na javni oglas osobe koje imaju prioritet... 

Služba za zapošljavanje HNŽ-K Mostar

Mostar
prije 9 sata

Stručni savjetnik za cijene u Sektoru za cijene i analizu tržišta

 ...način bit će odbijene kao neuredne. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje na osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Federalno ministarstvo trgovine

Mostar
prije 3 dana