...matematike, 1 izvršitelj, 18 sati tjedno (profesor ili magistar matematike), # Profesor politike, gospodarstva, demokracije i ljudskih prava 1  izvršitelj, 6 sati tjedno (dipl.ekonomista, diplomirani pravnik, magistar sociologije, magistar ekonomije,  magistar prava),... 

Srednja elektrotehnička škola Ruđera Boškovića – Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...1 radnika na neodređeno vrijeme sa probnim radom od 3 (tri) mjeseca, na  radnim mjestima : # Stručni saradnik za stvarna prava na postojećoj imovini rang 3 u Služba za imovinsko-pravne odnose,  mjesto rada Grad Mostar, na određeno vrijeme u  trajanju od 12 mjeseci... 

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo

Mostar
pre mesec dana
 ...OGLAS ZA POSAO Imate izražene organizacione sposobnosti?  Istrajni ste I spremni na timski rad? Vi ste onda pravi izbor za X express brzu poštu. Nama su zadovoljni zaposleni ključna karika strategije, a Vi, ukoliko imate potvrdne odgovore na sva dole navedena... 

X-Express d.o.o.

Mostar
prije 4 dana
 ...standardima uređenom poslovnom okruženju, u kojem se sa posebnom pažnjom brine o zaposlenicima i njihovom stručnom usavršavanju, NLB Banka je pravo mjesto za vas! Naš uspjeh se, između ostalog, bazira na kvalitetu i entuzijazmu naših zaposlenih. Cilj nam je da nastavimo... 

NLB Banka

Mostar
prije 13 sata
 ...radnog mjesta. U slučaju da se utvrdi kako kandidat nije radno sposoban obavljati poslove naznačenog radnog mjesta, Društvo zadržava pravo izbora drugog kandidata. Kandidat je dužan dostaviti i original uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka i da nije osuđivan za... 

JP Mostar Parking d.o.o. Mostar

Mostar
prije 25 dana
 ...poslovima implementacije informacijsko komunikacijskih tehnologija u svim sektorima ustanove, organizira komunikacijski protokol i pravo pristupa informacijama, sudjeluje u izradi plana razvoja ustanove, surađuje i komunicira sa vanjskim pružateljima info usluga, prati... 

Studentski centar Sveučilišta u Mostaru

Mostar
prije 14 dana
 ...pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 1. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u („Narodne novine...  ...i 4/21) – dostaviti dokaz/e o svom statusu, ako kandidat polaže pravo na prioritetno zapošljavanje. Nepotpune, neblagovremene i... 

Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru

Mostar
prije 20 dana
 ...odlučuje o prijemu u radni odnos zaposlenika, te o njihovim pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, u skladu sa Zakonom...  ...izvršenje poslova, obavezno učestvuje u radu Upravnog odbora, bez prava glasa, podnosi Upravnom odboru izvještaje o finansijskom... 

Centar za kulturu

Mostar
pre mesec dana
 ...odredbi općih akata u JP „Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, koji spadaju u nadležnost Odjela za internu reviziju. Naknada i druga prava direktora Odjela za internu reviziju uređuju se ugovorom zaključenim s Društvom na temelju odluke Skupštine JP „Elektroprivreda HZ HB... 

JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...liječnički pregledi; Osiguranje od posljedica nezgode i bolesti s 24-satnim pokrićem (na radnom mjestu i van radnog mjesta); Pravo na dodatne stimulacije (bonuse i naknade za blagdane). Mjesto rada: Mostar, Baćevići bb. Prijava kandidata treba sadržavati... 

FEAL d.o.o. Široki Brijeg

Mostar
pre mesec dana
 ...tokom  školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji  se traže konkursom. dokaz o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa Zakonom, izdatim od nadležnog organa. Prijava  kandidata  koji  nije  dostavio... 

JU Srednja elektrotehnička škola „Salih-Salko Ćurić“ Mostar

Mostar
prije 26 dana
 ...naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 45/10, 111/12 i 20/17) volonteri imaju pravo na naknadu u iznosu od 35% od osnovne plaće stručnog saradnika (neto naknada u iznosu od 498,58 KM mjesečno) Zaprimljene prijave... 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Mostar
pre mesec dana
 ...relevantnog za obavljanje posla koji se traži konkursom (osim za radbo mjesto B1); • Dokaz o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa Zakonom izdatim od nadležnog organa. III U radni odnos može se primiti lice... 

JU DRUGA GIMNAZIJA MOSTAR USRC „Mithad Hujdur-Hujka“ bb

Mostar
pre mesec dana
 ...pri zapošljavanju će imati kandidati koji po članku 1. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članovi njihove obitelji u HNŽ-u (Narodne Novine HNŽ-a broj:6/18,4/21. 7/22.,11/23,) ostvaruju to pravo. Kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju: dokaz o... 

OŠ Bartola Kašića Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...# Potvrda o prioritetu pri upošljavanju na temelju Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (ukoliko je kandidat posjeduje...  ...u radni odnos. Sveučilišna klinička bolnica Mostar zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja. Sveučilišna klinička bolnica... 

SKB Mostar,

Mostar
prije 8 dana
 ...upošljavanju pod jednakiom uvjetima imaju osobe iz članka 1. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ („Narodne novine HNŽ“ broj:6/18).Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prioriteta temeljem posebnih zakona dužan je uz prijavu priložiti i... 

Glazbena škola Ivana pl. Zajca Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...čekanja na posao od stjecanja tražene stručne spreme Mišljenje  prethodnog poslodavca. NAPOMENA: Člankom 7. i 18. Zakona o pravima branitelja i njihovih obitelji („Narodne novine HNŽ“ broj: 6/18, 4/21 i 7/22) određeno je da branitelji i članovi njihove obitelji... 

Srednja strojarska škola Fausta Vrančića

Mostar
pre mesec dana
 ...izabrani kandidati nakon potpisivanja Ugovora o radu). IV. PORED NAVEDENE DOKUMENTACIJE IZ tč.III: Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijema u radni odnos na bilo kojoj osnovi, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i uz dokaze o ispunjavanju traženih... 

Centar za stara i iznemogla lica-osobe Mostar

Mostar
prije 5 dana
 ...će isključen iz konkursne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Kantonalni sud u Mostaru

Mostar
prije 6 dana
 ...je vidljivo položena B i C kategorija Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog oglasa, kandidat koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Hrvatska pošta d.o.o. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...stručne spreme tražene natječajem (potvrda sa Zavoda za zapošljavanje) dokaz izdan od nadležnog tijela o statusu osobe koja ostvaruje pravo na prioritetno upošljavanje pod uvjetima utvrđenima Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ (... 

Gimnazija fra Grge Martića Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...Napomena: Prioritet pri zapošljavanju imaju osobe iz čl. 1 Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ („Narodne novine HNŽ“, broj: 6/18, 4/21, 7/22 i 11/23), ukoliko ispunjavaju opće i posebne... 

Osnovna škola Ivana Gundulića Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...nazivom „Unapređenje institucionalnog odgovora na trgovinu ljudima“, kojeg podržava Vlada SAD-a kroz Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE, objavljujemo oglas za posao za poziciju Romski medijator/ica, koji/a će upotpuniti naš tim. Projekat se realizuje... 

Udruženje „Novi put“

Mostar
pre 2 meseci
 ...Napredovanje u struci (status mentor, savjetnik...) #Stručno usavršavanje (certifikati) # Dokaz o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava  boraca i članova njihovih porodica (Sl. novine  HNK-a broj: 6/18,4/21 , 7/22 i 11/23) Za kandidate koji se prijavljuju na... 

Javna ustanova “VI OSNOVNA ŠKOLA“ Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...položenim ispitom za knjižničara za radno mjesto pod rednim brojem a)2 Napomena: Sukladno članku 18. st. 3. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u („Narodne novine HNŽ“, br. 6/18, 4/21, 7/22, 11/23) prioritet pri upošljavanju imaju... 

Treća osnovna škola Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...koji se traži konkursom # Uvjerenje o položenom stručnom ispitu # Dokaz izdat od nadležnog organa o statusu lica koja ostvaruju pravo na prioritetno upošljavanje pod uslovima utvrđenim Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK (Službene... 

Muzička škola I i II stupnja Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...Bodovanje i izbor kandidata će se obaviti sukladno Poslovniku o radu Natječajnog povjerenstva proikom zasnivanja radnog odnosa. Pravo na prioritetno upošljavanje pod jednakim uvjetima ostvaruju osobe iz čl. 1. zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih... 

Osnovna škola Kruševo

Mostar
pre mesec dana
 ...institucije za poučavanje vjeronauka u školi (za radna mjesta a) 12. i a) 13. Napomena: Sukladno članku 18. st 3. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u („NN HNŽ", br. 6/18, 4/21, 7/22) prioritet pri upošljavanju pod jednakim uvjetima... 

Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...izvršilac (2 časa sedmično) 11. Profesor islamske vjeronauke 1 izvršilac (2 časa sedmično) 12. Profesor za predmet demokratija i ljudska prava 1 izvršilac (6 časova sedmično) 13. Profesor likovne grupe predmeta 2 izvršioca (27 časova sedmično) 14. Profesor građevinske... 

JU Srednja građevinska škola Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...nezaposlenosti      (potvrda sa Zavoda za zapošljavanje); dokaz o položenom stručnom ispitu;  Sukladno članku 18. st. 3 Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-i („Narodne novine HNŽ/K“, broj 6/18, 4/21, 7/22 i 11/23) prioritet pri upošljavanju... 

Osnovna škola Antuna Branka Šimića Mostar

Mostar
pre mesec dana