Pravo posao Prijedor

1-2 od 2 rezultati

Prijedor

 ...načelnika odjeljenja traje do kraja manadata saziva skupštine koji ga je izabrao i ima status rukovodećeg službenika prve kategorije i prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu sa Zakonom. IV Opšti i posebni uslovi 1)Opšti uslovi: 1.da je državljanin Republike... 
prije 2 dana

Prijedor

 ...nalaze na toj evidenciji; đ) uvjerenje o radnom stažu od ranijeg/ih  poslodavaca, za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole, u trajanju od najmanje godinu dana u struci. Za sve... 
prije 2 dana