Stručni saradnik za nekretnine i imovinsko pravne poslove ...

 ...vodi i održava evidenciju nekretnina u vlasništvu grada; izrađuje nacrte rješenja o pravima na nekretninama, upisima u zemljišnu knjigu i katastarski operat; vodi postupak za upis prava u zemljišne knjige i katastar nekretnina; sarađuje sa zemljišno-knjižnim uredom Općinskog... 

Grad Stolac

Stolac
pre 2 meseci

Volonter

 ...naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 45/10, 111/12 i 20/17) volonteri imaju pravo na naknadu u iznosu od 35% od osnovne plaće stručnog saradnika (neto naknada u iznosu od 498,58 KM mjesečno) Zaprimljene prijave... 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Mostar
prije 2 dana

Upravitelj Šumarije Mostar ...

 ...Dokumentaciju kojom se dokazuje status osobe iz čl. 1 Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u Hercegovačko-...  .../poginulog, umrlog i nestalog branitelja – Rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida/poginulog, umrlog i nestalog... 

„Šume Hercegovačko-neretvanske

Mostar
prije 18 dana

Kontrolor

 ...radnog mjesta. U slučaju da se utvrdi kako kandidat nije radno sposoban obavljati poslove naznač enog radnog mjesta, Društvo zadržava pravo izbora drugog kandidata. Kandidat je dužan dostaviti i original uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka i da nije osuđivan za... 

JP Mostar Parking

Mostar
pre 2 meseci

Prodavač

 ...preuzimanje dodatnih odgovornosti – naš cilj je popuniti minimalno 90% rukovoditeljskih pozicija internim kandidatima. Ukoliko pokažeš pravi stav i uložiš trud, prilike su neograničene. interna takmičenja među prodavnica sa zanimljivim nagradama te godišnji izbor... 

JYSK d.o.o.

Čitluk
pre 2 meseci

Stručni saradnik za informisanje

 ...će isključen iz konkursne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Dramska glumica II. Grupe, Inspicijent ...

 ...pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 1. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u, („Narodne novine...  ...i 4/21) – dostaviti dokaz/e o svom statusu, ako kandidat polaže pravo na prioritetno zapošljavanje. Nepotpune, neblagovremene i... 

Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru

Mostar
prije 26 dana

Učitelj povijesti ....

 ...prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja: ~ potvrda od Zavoda za zapošljavanje o duljini čekanja na posao. Pravo na prioritet pri zapošljavanju imaju kandidati koji ostvaruju prava iz članka 1. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih... 

Osnovna škola Cim Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Stručni saradnik - referent

 ...će isključen iz konkursne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Arhiv Hercegovačkoneretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Stručni savjetnik za sport

 ...će isključen iz konkursne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovač...

Mostar
pre 2 meseci

Učitelj katoličkog vjeronauka

 ...na posao nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko kandidat posjeduje) Pravo na prioritet pri zapošljavanju imaju kandidati koji ostvaruju prava iz članka 1. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih... 

Osnovna škola Cim

Mostar
pre 2 meseci

Voditelj Službe za bolničku zdravstvenu zaštitu

 ...koji se pozivaju na prioritet pri upošljavanju sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (Narodne novine HNŽ/K...  ...M o s t a r Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K zadržava pravo poništavanja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja... 

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske župan...

Mostar
pre mesec dana

Romski medijator/ica

 ...nazivom „Unapređenje institucionalnog odgovora na trgovinu ljudima“, kojeg podržava Vlada SAD-a kroz Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE, objavljujemo oglas za posao za poziciju Romski medijator/ica, koji/a će upotpuniti naš tim. Projekat se realizuje na... 

Udruženje „Novi put“

Mostar
pre mesec dana

Pomoćnik ministra u Sektoru za unutrašnju trgovinu i zaštitu potrošača

 ...će isključen iz konkursne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje na osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Federalno ministarstvo trgovine

Mostar
prije 23 dana

Stručni suradnik za financijske poslove

 ...isključen iz natječajne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Zavodu za zaštitu kulturno – povijesne baštine/istorijskog n...

Mostar
pre mesec dana

Bankar za finansijsko poslovanje

 ...standardima uređenom poslovnom okruženju, u kojem se sa posebnom pažnjom brine o zaposlenicima i njihovom stručnom usavršavanju, NLB Banka je pravo mjesto za vas! Naš uspjeh se, između ostalog, bazira na kvalitetu i entuzijazmu naših zaposlenih. Cilj nam je da nastavimo... 

NLB Banka

Mostar
pre 2 meseci

Laboratorijski tehničar

 ...# Potvrda o prioritetu pri upošljavanju na temelju Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (ukoliko je kandidat posjeduje...  ...u radni odnos. Sveučilišna klinička bolnica Mostar zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja. Sveučilišna klinička bolnica... 

SKB Mostar

Mostar
prije 13 dana

Servirka, Spremačica, Referent ....

 ...9. Potvrda o prioritetu pri upošljavanju na temelju Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (ukoliko je kandidat posjeduje...  ...u radni odnos. Sveučilišna klinička bolnica Mostar zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja. Sveučilišna klinička... 

SKB Mostar

Mostar
prije 17 dana

Pomoćni radnik za poštanske poslove, Operater u poštanskom prometu .....

 ...koje je vidljivo položena B kategorija Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog oglasa, kandidat koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Hrvatska pošta d.o.o. Mostar

Mostar
prije 5 dana

Medicinska sestra/tehničar

 ...timske postupke iz područja prevencije bolesti i promocije zdravlja, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima, stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene usluge gore navedene radne... 

J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar

Mostar
pre mesec dana

Mlađi stručni saradnik - knjigovođa za KUF

 ...broj bodova prednost se daje kandidatu koji je ostvario veći broj bodova na pismenom dijelu ispita odnosno kandidatu koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućom dokumentacijom (potvrda ili uvjerenje izdati... 

JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Stručni saradnik za kontrolu finansijske dokumentacije

 ...će isključen iz konkursne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti  i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Referent za podršku korisnicima sustava, Stručni suradnik za šumske krađe i štete ...

 ...Dokumentaciju kojom se dokazuje status osobe iz čl. 1. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u Hercegovačko-...  ...poginulog, umrlog i nestalog branitelja - Rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida/poginulog, umrlog i... 

Javno poduzeće šumsko gospodarsko društvo „Šume Hercegovačko...

Mostar
prije 2 dana

Pomoćni radnik za fizičke poslove, Tokar/bravar ...

 ...kategorija, i to: - obitelj bez prihoda (dokaz: uvjerenje/mišljenje nadležnog ministarstva ili ustanove za socijalnu skrb); - korisnici prava sukladno zakonu o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji HNŽ (dokaz: uvjerenje izdato od nadležnog ministarstva/... 

„Vodovod“ d.o.o. Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Stručni suradnik za analizu stanja u oblasti koncesija ...

 ...će isključen iz konkursne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
prije 10 dana

Profesor hrvatskog jezika, Instruktor vožnje ...

 ...34/10. članka 42. Statuta i Odluke Upravnog vijeću br. UV-05-1/23 od 17.08.2023„ Upravno vijeće Privatne srednje strukovne škole s pravom javnosti VERBUM Mostar raspisuje NATJEČAJ Za prijem nastavnika za obrazovanje odraslih u šk. 2023./2024. god. 1. Profesor... 

Privatna srednja strukovna škola s pravom javnosti VERBUM

Mostar
pre mesec dana

Doktor/Doktorica opće medicine, Vozač motornih vozila

 ...doktora medicine i stomatologije za područje HNŽ-a (Narodne novine HNŽ-a, br. 07/22), člancima 9. 10. i 11. Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području HNŽ- a (Narodne novine HNŽ - a, br.3/21 u skladu sa člancima 18.,19... 

Dom zdravlja Neum

Neum
pre mesec dana

Stručni savjetnik u Odjeljenju za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje ....

 ...će isključen iz konkursne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom... 

Pedagoški zavod Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Profesor hrvatskog jezika, Profesor engleskog jezika, Profesor njemačkog jezika, Profesor francuskog jezika, Profesor latinskog jezika, Profesor/diplomirani inženjer fizike...

 ...("Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije- kantona", broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06) i članka 42. Statuta Srednje škole s pravom javnosti "Obrazovni centar" Mostar, Školski odbor, raspisuje NATJEČAJ za prijem nastavnika za izvođenje programa srednjoškolskog... 

Obrazovni centar Mostar

Mostar
pre mesec dana

Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove, Viši stručni saradnik za knjigovodstvo, popis imovine i kapitalnih sredstava, Stručni saradnik za poslove Općinskog vijeća i radnih tijela

 ...rješenja o preuzimanju i dodjeli zemljišta u svrhu planirane izgradnje; vodi postupak i izrađuje nacrte rješenja o utvrđivanju prvenstva prava korištenja zemljišta radi građenja; vodi postupak i izrađuje nacrte rješenja dodjele zemljišta u svrhu legalizacije bespravno... 

Općina Čitluk

Čitluk
pre 2 meseci