Nažalost, došlo je do pogreške i poslužitelj trenutačno ne može obraditi vaš zahtjev. Pokušajte ponovo za nekoliko minuta.
Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Pravo posao

1-20 od 23 rezultati

Stalni radni odnos Obriši

OŠ „ Mladen Stojanović“Bronzani Majdan  -  Bronzani Majdan

 ...OPIS RADNOG MJESTANastavnik/profesor demokratije i ljudskih prava 2 časa - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Кandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o... 
prije 5 dana

Elpida  -  Banja Luka

Potrebni uslovi: Vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada na računaru. Prijave sa CV i fotografijom za posao Vozača-magacionera Banja Luka  slati putem opcije “Prijavite se” .
prije 7 dana

Fructa trade  -  Bijeljina

Potrebna znanja i vještine: Obavljanje prevoza robe kombijem i kamionom, provjeravanje ispravnosti uređaja na vozilu, nadgledanje utovara i istovara robe, ažuriranje potrebne dokumentacije, obavljnje drugih poslova po nalogu rukovodilaca. Svojim saradnicima...
prije 21 dan

JU Osnovna škola “Vuk Stefanović Кaradžić”  -  Doboj

 ...otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.U slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom, pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“... 
prije 5 dana

Manja  -  Banja Luka

Uslovi: Vozačka dozvola C kategorije, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Očekujemo: Posvećenost radu, timski duh, poštivanje radnih procedura. Nudimo: redovna i stimulativna primanja, mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno...
prije 7 dana

Gradska uprava Grada Zvornika  -  Zvornik

 ...samostalni stručni saradnik za privredu ...................................1 izvršilac,6. samostalni stručni saradnik za ostvarivanje prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i civilnih žrtava rata ...............1 izvršilac,7. samostalni stručni saradnik za... 
prije 5 dana

Općina Jezero  -  Jezero (opština)

 ...agrotehničkih mjera, te vrši parcelaciju zemljišta; radi u komisijama za izlaganjepodataka premjera i katastra nekretnina i utvrđivanja prava na nekretninama; učestvujeu izradi tehničke dokumentacije za provođenje promjena u katastru zemljišta i planovima premjera; vrši... 
prije 7 dana

OŠ “OZREN” DONJA PAКLENICA  -  Paklenica

 ...skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni Glasnik RS“ broj: 73/18).Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su prije stupanja... 
prije 5 dana

Odbor državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo

 ...nacrte drugostupanjskih odluka radi rješavanja na sjednicama Odbora; sudjeluje u izradi nacrta pojedinačnih akata koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti državnih službenika i namještenika u Odboru iz radnog odnosa; pomaže u pripremi podnesaka i pravnih lijekova... 
prije 7 dana

JU OŠ „ Nemanja Vlatković “ Šipovo  -  Šipovo

 ...Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/18).Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6.Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“... 
prije 5 dana

JU Osnovna škola “Aleksa Šantić”  -  Vukosavlje (opština)

 ...boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.Pravo učešća na konkurs imaju kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko... 
prije 5 dana

Javna ustanova Osnovna škola „Milan Rakić“  -  Banja Luka

 ...ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj... 
prije 5 dana

JU Osnovna škola „Holandija“ Slatina  -  Slatina

 ...nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Pravo učešće na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasni Republike Srpske“... 
prije 5 dana

JU OŠ “ Branko Ćopić“ Prljavor  -  Prnjavor

 ...invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( u slučaju da se raspisuje konkurs... 
prije 5 dana

Općina Velika Kladuša  -  Velika Kladuša

 ...ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili stručni ispit gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon stručnog... 
prije 7 dana

Agencija za državnu upravu  -  Banja Luka

 ...imovinsko-pravne oblasti, obavlja najsloženije poslove koji se odnose na sprovođenje postupaka na nepokretnostima u svojini nosilaca javnog prava, raspravlja imovinsko-pravne odnose na građevinskom zemljištu i zgradama, raspravlja imovinsko-pravne odnose u postupcima... 
prije 14 dana

Grad Trebinje  -  Trebinje

 ...biće pozvani na intervju.Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu Glas Srpske.Pravo na prijavu po ovom konkursu imaju samo kandidati koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS – Filijala Trebinje.Neblagovremene... 
prije 12 dana

Javna ustanova Osnovna škola „Branko Ćopić“  -  Banja Luka

 ...invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ 44/... 
prije 5 dana

Partner  -  Gradačac

 ...se pridružite našem timu, dostavite svoju prijavu putem opcije "Prijavite se" ili putem sljedećeg elektronskog linka: Zadržavamo pravo da razgovor i testiranje obavimo samo sa kandidatima koji uđu u uži izbor. Dostavljanjem prijave kandidati daju saglasnost Partner mikrokreditnoj... 
prije 21 dan

JU Ekonomska škola  -  Doboj

 ...br 102/2014 i 42 / 2016).Na osnovu člana 106, stav (5) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS, broj 41/18) pravo učešća na Кonkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju... 
prije 5 dana
12