Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Prodaja posao

61-80 od 120 rezultati

Mostar
Firma Cesar's d.o.o. Mostar osnovana je 2000-te godine, te posjeduje dugu i bogatu poslovnu  tradiciju. Od 01.07.2014. godine svoju djelatnost je proširila na maloprodaju i veleprodaju keramike,  sanitarije i proizvoda za opremanje kupatila kao i građevinske usluge...
prije 3 sata
MEDIS d.o.o.  -  Bosna i Hercegovina
Medis d.o.o. Sarajevo, oglašava poziciju za: STRUČNI SARADNIK ZA FARMACEUTSKE PROIZVODE (M/Ž) Uslovi: VSS (magistar farmacije, doktor medicine, doktor stomatologije ili drugi odgovarajući prirodoslovni smjer), poželjno iskustvo na istim ili sličnim radnim mjestima...
prije 10 sata
Tužilaštvo BiH  -  Sarajevo
Na osno­vu čla­na 5, stav 1. Za­ko­na o Tužilaš­tvu BiH, ("Sl. gla­snik BiH" br. 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 9/04, 35/04, 61/04 i 97/09), čla­na 8. Pra­vil­ni­ka o unu­traš­njoj or­ga­ni­za­ci­ji Tužilaš­tva BiH ("Sl. gla­snik BiH br. 36/13, 16/14 i 56/15), a u ve­zi ...
prije 12 sata
Blagoleks d.o.o.  -  Banja Luka
OPIS „Blagoleks“ d.o.o. raspisuje konkurs za radno mjesto stručni saradnik za razvoj tržišta za teritoriju Banja Luke. Kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove: Školska sprema: SSS farmaceutskog ili medicinskog smjera Radno iskustvo na istim ili sličnim...
prije 4 dana
Opštinska uprava opštine Novi Grad  -  Novi Grad
OPIS RADNOG MJESTA- Raspisuje se javni konkurs za prijem službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Opštinsku upravu opštine Novi Grad:1. Samostalni stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS II– Opšti uslovi...
prije 13 dana
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja F BiH  -  Sarajevo
Oslobođenje, 14.10.2017. Na osnovu čl. 13. stav 3. Pravilnika o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja F BiH, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe , raspisuje Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja F BiH, i Zaključka...
prije 1 dan
Sarajevo
Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga stručnog usavršavanja za 2017. godinu, planira realizaciju Programa obuke za polaganje stručnog ispita za rad u organima državne uprave. Ovaj program obuke namijenjen...
pre 2 meseci
Javni oglasi  -  Doboj
I 1. Samostalni stručni saradnik - trećeg zvanja za planiranje i organizaciju civilne zaštite u Odsjeku za planiranje, mobilizaciju i vanredne situacije u Odjeljenju za civilnu zaštitu Grada Doboja, na neodređeno vrijeme - 1 (jedan) izvršilac, 2. Samostalni stručni...
prije 7 dana
NLB Banka d.d.  -  Sarajevo
NLB Banka d.o.o. Sarajevo, oglašava poziciju za: STRUČNI SARADNIK ZA INVESTICIJE I NABAVKE Uslovi: - završena visoka stručna sprema tehničkog (mašinska/građevinska/arhitektonska) ili ekonomskog usmjerenja, - radno iskustvo na istim ili sličnom poslovima najmanje...
prije 1 dan
Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo
Opis poslova i radnih zadataka: Obavlja najsloženije poslove koji podrazumjevaju prepoznavanje problema i nalaženje rješenja bez primjene obrazaca, visok očekivani stupanj unapređenja rada uz predlaganje novih rješenja; Samostalnost u radu i odlučivanju o najsloženijim...
prije 19 dana
Revizorska komora federacije BiH  -  Sarajevo
Opis poslova: Obavlja poslove vezano za nadzor i provjeru kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora, u skladu s aktima Komore, a posebno: Prima, pregleda i analizira izvještaje, obavještenja i druge informacije koje društva za reviziju i druga lica...
prije 18 dana
Auto Milovanović d.o.o.  -  Doboj
 ...Kvalifikacije: SSS ekonomskog ili trgovačkog usmjerenja Vozačka dozvola B kategorije Minimum jedna godina radnog iskustva u prodaji Poznavanje asortimana auto dijelova Poznavanje softwera za pretraživanje auto dijelova Opis posla: Obavlja prodaju... 
prije 12 dana
Sarajevo
Na osnovu  člana  5. Pravilnika o jednstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema  lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa  u Jedinstveni općinski organ uprave Općine Ilidža broj: 02-02-3696/17 od 09.10.2017. godine,   Općinski  načelnik  Općine...
prije 2 dana
"Fructa-Trade" d.o.o.  -  Kostajnica (opština)
 ...planiranje rada prodajnog objekta, praćenje potreba I kupovne navike potrošača, davanje prijedloga I rješenja za unaprijeđenje prodaje, odgovornost za rad trgovinskog objekta I poslovne rezultate objekta, bliska saradnja sa kupcima; Potrebna znanja i... 
prije 18 dana
Evona Electronic d.o.o.  -  Mostar
 ...kategorije Od kandidata se očekuju posjedovanje sljedećih vještina i obavljanje zadataka: Postizanje rasta i ostvarivanje ciljeva prodaje na temelju praćenja tržišnih kretanja Izrada i implementacija strateškog poslovnog plana kojim će se proširiti baza klijenata i... 
prije 21 dan
Umbrella corporation BH d.o.o.  -  Sarajevo
 ...Pozivamo Vas da se priključite našem brzorastućem timu i konkurišete na poziciju: Promoter/promoterka Opis posla: Prodaja i promovisanje proizvoda iz asortimana kompanije Edukacija i komunikacija sa potrošačima Unapređenje komunikacije sa... 
prije 22 dana
Wiener osiguranje  -  Banja Luka
 ...VSS ekonomske struke Najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima underwritinga i odobravanja rizika osiguranja Poznavanje osiguranja, posebno u segmentima funkcionisanja prodaje Aktivno znanje engleskog jezika Aktivan rad na računaru u MS office paketu.... 
prije 22 dana
KOLEKTOR CCL  -  Laktaši
 ...OPIS Preduzeće Kolektor CCL d. o. o., koji je dio koncerna Kolektor iz Slovenije i djeluje na području razvoja, proizvodnje i prodaje komutatora za potrebe automobilske industrije i industrije ručnih i kućanskih aparata, raspisuje slobodno radno mjesto: rukovodilac... 
prije 1 dan
Sport Vision d.o.o.  -  Zenica
 ...prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poznavanje rada na računaru (Microsoft Office aplikacije) ŠTA OČEKUJEMO: profesionalan pristup prodaji i brigu o kupcu odlične komunikativne sposobnosti spremnost na timski rad i fleksibilnost... 
prije 7 dana
Investor d.o.o.  -  Sarajevo
 ...Odgovornosti i ciljevi na poziciji: Prodaja artikala iz asortimana kod kupaca na unaprijed definisanom terenu Unapređenje prodaje kod postojećih i otvaranje novih kupaca Širenje prodajnog asortimana kod postojećih i novih kupaca Profitabilno ugovaranje... 
prije 8 dana