...: MINIMALNI USLOVI ZA IZBOR NASTAVNIKA U ZVANJE REDOVNOG PROFESORA SU: završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće...  ...POSEBNIH UVJETA KONKURSA: Za poziciju I.1. (redovni profesor) # Biografija, # Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu... 

Univerzitet „Džemal Bijedić“

Mostar
prije 15 dana