Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Profesor razredne nastave posao

1-13 od 13 rezultata

Univerzitet u Banjaluci  -  Banja Luka
 ...KONKURS ZA IZBOR SARADNIKA: Za užu naučnu oblast Metodika razredne nastave (nastavni predmeti: Uvod u metodiku nastave muzičke kulture; Metodika nastave muzičke kulture)– 1 izvršilac Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći: da je državljanin Republike... 
prije 9 dana
Univerzitet u Banjaluci  -  Banja Luka
O poslu Opis radnog mjesta:KONKURS ZA IZBOR SARADNIKA:Za užu naučnu oblast Metodika razredne nastave (nastavni predmeti: Uvod u metodiku nastave muzičke kulture; Metodika nastave muzičke kulture) – 1 izvršilacOpšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći: da je državljanin... 
prije 6 dana
OŠ "Jovan Dučić"  -  Zalužani
 ...Profesor demokratije, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 6 časova nastave do povratka radnika sa bolovanja Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos: Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su: da je državljanin... 
prije 2 dana
UWC in Mostar - IB World School in partnership with Foundati...  -  Mostar
 ...Koledž ujedinjenog svijeta u Mostaru sa pravom javnosti u kojem se nastava izvodi na engleskom jeziku po programu Međunarodne mature,...  ...objavljuje K O N K U R S za sljedeće radno mjesto u školskoj 2017/18 Profesor teorije znanja, 1 izvršilac, puno radno vrijeme Kandidat mora... 
Brza prijava prije 16 dana
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu  -  Sarajevo
 ...jedno od naučnonastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni profesor za nastavne predmete "Inženjerska matematika 1" i "Inženjerska...  ...časopisima obuhvaćenim bazama podataka CC i/ili SCI - Expanded, - u nastavi proveo najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora.U slučaju... 
prije 1 dan
Arhitektonski fakultet Sarajevo  -  Sarajevo
 ...jedno od naučno-nastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni profesor: - za naučnu oblast „Konstruktivni sistemi“, jedan izvršilac,...  ...ispuni uvjete za izbor u više nastavno zvanje i ukoliko je proveo u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora. Kandidat koji se... 
prije 1 dan
JU Mašinska škola Prijedor  -  Prijedor
 ...iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (Uslov: diplomirani inženjer mašinstva, profesor stručno-teorijske nastave mašinske grupe predmeta) OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Pored opštih uslova, propisanih Zakonom... 
prije 2 dana
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Rektorat  -  Doboj
O poslu Opis radnog mjesta:Organizaciona jedinica: Filozofski fakultet Pale KATEDRA ZA PEDAGOGIJU 1.Za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Opšta pedagogija i užu oblast obrazovanja Opšta pedagogija (predmeti: Uvod u pedagogiju, Osnovi pedagoške ...
prije 18 sata
Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu  -  Sarajevo
 ...nauka u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama, pokazane nastavničke sposobnosti, 4. Vanredni profesor: naučni stepen doktora nauka u datoj oblasti, proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih... 
prije 10 dana
Građevinski fakultet u Sarajevu  -  Sarajevo
 ...Sarajevu broj: 01-3167/17 od 26.04.2017.godine K O N K U R S Za izbor i napredovanje u naučnonastavna zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor za naučnu oblast "Geodezija i geoinformatika" - jedan izvršilac sa punim radnim vremenom. Uvjeti za izbor:... 
prije 10 dana
Farmaceutski fakultet u Sarajevu  -  Sarajevo
 ...doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama, pokazane nastavničke sposobnosti; c) vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama,... 
prije 3 dana
Univerzitet u IStočnom Sarajevu  -  Sarajevo
 ...1 izvršilac 2.Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Sportske i rehabilitacione nauke i užu oblast obrazovnja Metodika nastave fizičke kulture (predmeti: Metodika nastave fizičkog vaspitanja, Fizičko vaspitanje sa metodikom) - 1 izvršilac Semberskih ratara... 
prije 9 dana
Bijeljina
 ...lice bez radnog iskustva-pripravnik, 1 izvršilac, 18 časova, na određeno vrijeme,  do povratka radnice sa bolovanja. - zanimanje: profesor srpskog jezika i književnosti; diplomirani filolog-srbista Svi kandidati moraju ispunjavati kako opšte uslove predviđene... 
prije 5 sata