Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Filteri

Datum objave

Plaća

Freelance poslovi:

Prikaži

Profesor razredne nastave posao

1-18 od 18 rezultata

OŠ “ Jovan Dučić ”  -  Banja Luka
Profesor razredne nastave , pripravnik puna norma do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su: da je državljanin RS što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu. da je punoljetan što dokazuje... 
prije 2 dana
Prijedor
Nastavnik /profesor razredne nastave - 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, bez iskustva - pripravnik Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu- ( „ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 01/16),kandidati treba da ispunjavaju... 
prije 2 dana
JU Osnovna škola „Stevan Dušanić“ Pribinić  -  Pribinić
OPIS RADNOG MJESTA Nastavnik razredne nastave,jedan izvršilac sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje godinu dana, na određeno vrijeme do 30.06.2017.godine. OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Opšti uslovi: Opšti uslovi, koje kandidat... 
prije 2 dana
JU Osnovna škola „Ćirilo i Metodije“ Trnopolje  -  Prijedor
OPIS RADNOG MJESTA Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac na određeno vrijeme - do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 30.06.2017. godine, sa položenim stručnim ispitom; OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o... 
prije 2 dana
Doboj
Nastavnik razredne nastave - na određeno vrijeme do 31.08.2017.godine, sa položenim stručnim ispitom Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su: - da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,ne starijem od 6 mjeseci, - da je punoljetan... 
prije 2 dana
Banja Luka
O poslu Opis radnog mjesta:Profesor stručno-teoretske nastave za elektrotehničku struku, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutnog radnika, sa radnim iskustvom u struci od najmanje 1 godine, puna norma;Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnosUkoliko... 
prije 6 dana
Bijeljina
Profesor ili nastavnik istorije 7 časova, na određeno radno vrijeme do 30.6.2017. godine - radno iskustvo i položen stručni ispit Uz prijavu (potpisanu od strne kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs) potrbno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje... 
prije 2 dana
Bijeljina
Profesor biologije- pripravnik, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja u centralnoj školi u Zvorniku. Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da imaju odgovarajuću stručnu spremu propisanu Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju... 
prije 2 dana
Livno (opština)
 ...17. o  raspisivanju N A T J E Č A J A za popunu radnog mjesta profesor njemačkoga jezika i književnosti: (1) jedan izvršitelj, puna...  ...kandidat nalazi na zavodu za upošljavanje), -     potvrda o radu  u nastavi ili na drugim poslovima usko vezanim za djelatnost obrazovanja,... 
prije 28 dana
Tehnički školski centar, Karakaj  -  Zvornik
 ...radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 11 časova redovne nastave, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do isteka porodiljskog...  ...četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, i to: 1. Profesor srpskog jezika i književnosti, 2. Profesor italijanskog jezika... 
prije 2 dana
JU Srednjoškolski centar Pale  -  Pale (opština)
OPIS RADNOG MJESTA 1. Profesor matematike - 12 časova, na određeno vrijeme do 30.6.2017.godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi. 2. Profesor arhitektonske grupe predmeta -10 časova, na određeno vrijeme do 30.6.2017. godine sa radnim iskustvom... 
prije 2 dana
Bijeljina
1. Nastavnik ekonomske grupe predmeta, 20 časova sedmično, lice sa iskustvom u nastavi - 1 izvršilac, položen struični ispit za rad u nastavi, na određeno radno vrijeme do 30.06.2017. godine. 2. Nastavnik istorije , 10 časova sedmično, lice sa iskustvom u nastavi - 1 izvršilac... 
prije 2 dana
JU Tehnička škola ‘’ Mihajlo Pupin ‘’ Bijeljina  -  Bijeljina
OPIS RADNOG MJESTA Nastavnik saobraćajne psihologije, neodređeno vrijeme, 2 časa redovne nastave, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac. (profesor psihologije, diplomirani psiholog, diplomirani školski pedagog-psiholog) OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA... 
prije 2 dana
Prijedor
1. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja a najduže do 30.06.2017.godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 2. Bibliotekar, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, sa... 
prije 2 dana
Prnjavor
 ...poslu Opis radnog mjesta:1. Nastavnik poljoprivredne grupe predmeta (stočarstvo sa ishranom, anatomija sa fiziologijom i praktična nastava) – 29 časova, na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi. 2. Nastavnik... 
prije 13 dana
Podlugovi
 ...... 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 28.02.2017. do 30.06.2017.godine; 2. Nastavnik/ca razredne nastave ... 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme od 28.02.2017. do 30.06.2017.godine; 3. Nastavnik/ca islamskog vjeronauka .... 
prije 3 dana
Sarajevo
Privatna predškolska ustanova – Vrtić “Cvrčak” Objavljuje oglas za sljedeće radno mjesto: Odgajatelj/ica pripravnik/ca Uslovi: a) Profesor predškolskog odgoja ili bachelor predškolskog odgoja Prijavu na konkurs, CV sa fotografijom dostaviti putem opcije “PRIJAVI SE NA... 
prije 12 dana
Bijeljina
Nastavnik muzičke kulture, sa položenim stručnim ispitom, 10 časova redovne nastave, na neodređeno vrijeme, izvršilac jedan. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava: a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu... 
prije 2 dana

Freelancer ili freelance radnik je netko tko je samozapošljen i ne radi za određenog poslodavca dugoročno

Prikazivati freelance oglase