Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Profesor razredne nastave posao

1-20 od 67 rezultati

Vukosavlje (opština)
 ...O poslu Opis radnog mjesta: Profesor razredne nastave - 1 izvršilac, u pš u modričkom lugu, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa trudničko-porodiljskog odsustva, a najduže do 11.02.2019. godine,pripravnik Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih... 
prije 5 dana
JU OŠ "Branko Radičević"  -  Banja Luka
 ...Profesor/nastavnik razredne nastave – jedan izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva Za radno mjesto se traži lice lice bez iskustva – pripravnik. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos: Pored opštih uslova predviđenih... 
prije 5 dana
Javni oglasi  -  Mrkonjić Grad
radnik sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, do 31.08.2018. godine. Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju...
prije 4 dana
Derventa
 ...O poslu Opis radnog mjesta: 1.Nastavnik/profesor razredne nastave za rad u produženom boravku – na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2017/18. godini, sa iskustvom – 1 izvršilac; 2.Nastavnik/profesor razredne nastave - na određeno vrijeme, do... 
prije 5 dana
Javni oglasi  -  Petrovo (opština)
 ...ispitom – 1 izvršilac. 1. Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u razrednoj nastavi može da izvodi: a) profesor razredne nastave ili profesor koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je razredna nastava samostalan ili... 
prije 4 dana
Javni oglasi  -  Doboj
pripravnik, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja a najdalje na godinu dana – 1 izvršilac 1. Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ br.1/16.) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene...
prije 4 dana
Laktaši
 ...O poslu Opis radnog mjesta: Nastavnik/profesor razredne nastave – 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu Opšti i posebni uslovi za prijem... 
prije 5 dana
OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“ BARAĆI MRKONjIĆ GRAD  -  Mrkonjić Grad
 ...OPIS RADNOG MJESTA Profesor razredne nastave, radnik sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, do 31.08.2018. godine. OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16), kandidati... 
prije 5 dana
Sarajevo
 ...odnos u školskoj 2017/18. godini 1. Nastavnik/nastavnica razredne nastave...1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme od okončanja...  ..., napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama,... 
prije 4 dana
Hadžići
 ...popunu upražnjenog radnog mjesta 1. Nastavnik/nastavnica razredne nastave ... 1 izvršilac, puna nastavna norma (40 sati sedmično), na...  ...ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama,... 
prije 4 dana
Foča
 ...O poslu Opis radnog mjesta: 1. NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE ZA VODITELjA U PRODUŽENOM BORAVKU UČENIKA - na određeno vrijeme, od dana prijema do 30.6.2018. godine, 1 izvršilac na punu radnu normu, sa radnim iskustvom - položen stručni ispit; Prijavljeni kandidati... 
prije 4 dana
Ilijaš
 ...OŠ „Podlugovi“ Podlugovi - Ilijaš 3. Nastavnik/nastavnica razredne nastave (PŠ „Lješevo“) ... 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno...  ..., napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim... 
prije 1 dan
Tuzla
 ...kutak u Tuzli raspisuje javni poziv za stručno osposobljavanje – odrađivanje pripravničkog staža na sljedeću poziciju: profesor razredne nastave – 1 izvršilac. Opći uslovi za kandidate: -da su državljani BiH, -da su stariji od 18 godina, -da su... 
pre mesec dana
Bijeljina
 ...Nastavnik razredne nastave, puna radna norma, lice sa radnim iskustvom na određeno vrijeme do 30.06.2018. godine, izvršilac .............................1 OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Za navedeno radno mjesto pored  opštih uslova utvrđenih  Zakonom... 
prije 4 dana
JU Škola učenika u privredi  -  Banja Luka
 ...Profesor stručno teoretske nastave za elektro struku (energetika) – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine, lice sa radnim iskustvom. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik... 
prije 5 dana
Javni oglasi  -  Rudo
10 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja – 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju...
prije 4 dana
Gacko
 ...O poslu Opis radnog mjesta: Profesor psihologije........... 1 izvršilac, ( 6 časova sedmično),- određeno, zamjena privremeno odsutne radnice, do njenog povratka, Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ( Sl.gl.RSbr: 1/16) kandidati treba da ispunjavaju... 
prije 4 dana
Javni oglasi  -  Ribnik (opština)
12 časova, jedan izvršilac (centralna škola i područna škola Donji Vrbljani) na određeno radno vrijeme- pripravnik Kandidat treba da ispunjava uslove predviđene članom 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj ...
prije 5 dana
Ilijaš
 ...O poslu Opis radnog mjesta: Profesor bosanskog, srpskog i hrvatskog jezika i književnosti - 1 izvršilac Izvođenje nastave iz bosanskog, srpskog i hrvatskog jezika i književnosti. Obavezni uslovi: Pored općih uslova predviđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati... 
prije 6 dana
Javni oglasi  -  Prnjavor
ZA POPUNU RADNOG MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (centralna škola i PŠ Štrpci, određeno radno vrijeme) – 20 časova Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom...
prije 4 dana