...normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i na osnovu Godišnjeg programa rada škole.- Obavezni uslovi: - VSS ili VŠS - profesor/nastavnik razredne nastave - Nastavu iz ovog nastavnog predmeta mogu izvoditi i lica sa završenim I (prvim) ciklusom odgovarajućeg studija... 

Richmond Park International Primary School Sarajevo

Ilidža
prije 13 dana
 ...mjere u animalnoj proizvodnji - nastavnik u zvanju vanrednog/e profesora/ice - 1 izvršilac, puno radno vrijeme Poštivajući član 176....  ...Sarajevu kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor treba da ispunjavaju uvjete iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju... 

Javni oglasi

Sarajevo
prije 3 sataNovi
VSS Pedagoški fakultet Poželjno radno iskustvo Poznavanje Engleskog jezika Rad sa djecom uzrasta od 6 mjeseci do 3 godine  Kontakt osoba: Merima Kontakt telefon: 061 614 431 Kontakt email: ****@*****.***

PPU "Panda školarac"

Sarajevo
prije 6 dana
 ...POTREBAN PROFIL I STRUČNA SPREMA za navedeno radno mjesto odgajatelj jedno od navedenih : – Profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, – Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja, – Magistar predškolskog odgoja i obrazovanja, VSS-VII stepen, bachelor I ili II... 

PPU DURRA

Ilidža
pre mesec dana
~ Odgojno-obrazovni rad s djecom Obavezni uslovi: VSS, Pedagoški fakultet-pedagoška grupa predmeta Engleski jezik, aktivno  Položen vozački ispit "B" kategorije  Dodatni uslovi: Poželjno, poznavanje rada na računaru  Kreativnost u radu s djecom Poželjno...

Little hands - male ruke d.o.o.

Sarajevo
prije 9 dana
 ...užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo - 2 izvršioca ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET Nastavnik Nastavnik u zvanje redovni profesor (napredovanje)  za naučnu oblast Socijalni rad  - 1 izvršilac Nastavnik u zvanje vanredni profesor (napredovanje)  za naučnu oblast... 

Javni oglasi

Zenica
prije 1 dan
 ...za izbor akademskog osoblja • NASTAVNIK u zvanje VANREDNOG PROFESORA na nastavnim predmetima “Farmaceutska hemija I“ i “Farmaceutska...  ...Sarajevo", broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21): • Vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje... 

Javni oglasi

Sarajevo
prije 3 sataNovi
 ...NASTAVNO ZVANJE NA UNIVERZITETU U SARAJEVU - MAŠINSKI FAKULTET 1. Izbor člana akademskog osoblja – nastavnik u zvanje vanredni profesor 1 izvršilac (puno radno vrijeme) Naučna oblast: Odbrambene tehnologije Uslovi: Kandidat koji se ne prijavljuje u skladu sa... 

Javni oglasi

Sarajevo
prije 3 sataNovi
 ...priprema i izvodi nastavu prema rasporedu nastave, usklađenom s nastavnim planom i prema...  ...USLOVI ZA IZBOR NASTAVNIKA U ZVANJE REDOVNOG PROFESORA SU: završen stepen trećeg ciklusa/...  ...: Za poziciju I.1. (redovni profesor) # Biografija, # Ovjerena kopija diplome... 

Univerzitet „Džemal Bijedić“

Mostar
prije 15 dana
 ...Potrebne kvalifikacije za prijavu: ~ VSS (bachelor predškolskog odgoja, razredne nastave, pedagogije, socijalnog rada) ~i SSS (pedijatrijske sestre) Opis posla: svakodnevna njega i skrb za djecu predškolskog uzrasta, prepoznavanje razvojnih potreba i interesa... 

Predškolska ustanova "Tom and Jerry prijatelji djece"

Sarajevo
prije 3 sataNovi
 ...nastavnika - izrada rasporeda - komunikacija s nastavnicima (oko nastavnih materijala, promjene rasporeda...) - obračun honorara na temelju održane nastave - anketiranje - izvođenje nastave do 50 sati godišnje - ostalo vezano uz nastavni proces i podršku nastavnicima Izvor:... 

Pučko otvoreno učilište PETAR ZRINSKI

Hrvatska
prije 1 dan
 ...i drugim objektima Službe; održava u ispravnom stanju elektroinstalacije u objektima PVP/Č; izvodi i aktivno sudjeluje u izvođenju nastave i praktične vježbe sa vatrogasnom grupom, odjeljenjem i vodom; obavlja i druge poslove po nalogu starješine odjeljenja, starješine... 

Grad Mostar-Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Mostar
prije 15 dana
 ...Potrebna znanja i vještine: Medicinska sestra – pedijatrijski smjer (Licenca za samostalan rad; Položen stručni ispit); ili Profesor predškolskog odgoja Radno iskustvo sa djecom predškolskog uzrasta – poželjno Poznavanje engleskog jezika Izražene komunikacijske... 

Predškolski Centar Skippy P.P.U.

Sarajevo
prije 4 sataNovi
 ...Izvođenje nastave iz predmeta hemija Vođenje pedagoške dokumentacije Obavezni uslovi: VSS, prirodno-matematički fakultet, odsjek hemija-nastavnik hemije Engleski jezik aktivno Poznavanje rada na računaru Dodatni uslovi: ~ NPP za osnovne škole, zdravlje... 

PRIVATNA OSNOVNA ŠKOLA "BLOOM" SARAJEVO

Sarajevo
prije 14 dana
 ...učenika od 6 do 15 godina; – Pružanje povratnih informacija roditeljima učenika; – Pridržavanje unaprijed planiranog rasporeda nastave; – Priprema za nastavu prema nastavnom planu i programu koji smo mi obezbijedili; – Angažman u promotivnim aktivnostima prije početka... 

Codekids d.o.o. - Ekskluzivni partner MindHub akademije.

Sarajevo
pre mesec dana
 ...Predškolska ustanova “Hokus Pokus” Kranjčevićeva br.13, Sarajevo raspisuje konkurs za radno mjesto odgajatelj – profesor predškolskog odgoja. Izuzetno dobri uslovi rada i nadoknada za rad (Neto plata 1500KM) Obavezni uslovi: - isključivo potrebno zvanje Bachelor... 

PU "Hokus Pokus"

Sarajevo
pre mesec dana