Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Datum objave

svi dani

Plaća

Grad

Slični poslovi:

Drugi poslovi:

Poslodavci

Freelance poslovi:

Prikaži

Profesor razredne nastave posao

1-20 od 20 rezultata

JU OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“ Turjak  -  Gradiška (opština)
OPIS RADNOG MJESTA Profesor razredne nastave - pripravnik (do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja) OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente: Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;... 
prije 6 dana
JU OŠ "Sveti Sava" Doboj  -  Doboj
OPIS RADNOG MJESTA 1. Nastavnik/profesor fizičkog vaspitanja, 4 časa na određeno vrijeme do kraja školske 2016/2017. godine, sa iskustvom...  ...- obrazovnoj ustanovi - 1 izvršilac. 2. Nastavnik/profesor razredne nastave na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog... 
prije 6 dana
JUOsnovna škola „Todor Dokić“Kalenderovci  -  Derventa
OPIS RADNOG MJESTA Profesor razredne nastave 1 izvršilac - radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa neplaćenog odsustva. OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Pored uslova utvrđenih Zakonom o radu ( Sl... 
prije 6 dana
Bijeljina
Nastavnik razredne nastave, Centralna škola -puna norma - na određeno vrijeme do povrataka radnice sa neplaćenog odsustva- lice sa radnim iskustvom- položen stručni ispit- 1 izvršilac I-Opšti uslovi Da je državljanin RS i BiH, to se dokazuje Uvjerenjem o državljanstvu,... 
prije 6 dana
JU Srednjoškolski centar Pale  -  Pale (opština)
OPIS RADNOG MJESTA 1. Profesor fizičkog vaspitanja – 20 časova, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi. 2. Profesor kulture religije -5 časova , na određeno vrijeme do 30.6.2017. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim... 
prije 6 dana
JU Srednjoškolski centar „Vasilije Ostrosški“ Sokolac  -  Sokolac (opština)
OPIS RADNOG MJESTA Profesor matematike (8 časova) - 8 časova u područnom odjeljenju škole u Han-Pijesku, na određeno vrijeme do 30.06.2017. godine , sa položenim stručnim ispitom ili pripravnik - jedan izvršilac. OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Ukoliko... 
prije 6 dana
JU Muzička škola "Vlado Milošević"  -  Banja Luka
Profesor viole - 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a najduže do kraja nastavne 2016/2017 godine Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos: Pored opštih uslova utvrđenih zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju i posebne... 
prije 6 dana
JU OŠ "Petar Petrović Njegoš" Boljanić  -  Doboj
OPIS RADNOG MJESTA Profesor muzičke kulture 5 časova na neodređeno radno vrijeme - 1 izvršilac pripravnik OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 1/16 ) kandidati trebaju... 
prije 6 dana
Doboj
Profesor praktične nastave za zanimanje tehničar računarstva sa iskustvom - 1 izvršilac , na određeno vrijeme (do kraja školske godine), za 12 časova sedmično, Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu («Sl.glasnik Republike Srpske», broj... 
prije 6 dana
P.U „Centar za obrazovanje odraslih E.R.M“ , Cazin  -  Cazin
OPIS RADNOG MJESTA Profesora Njemačkog jezika, na određeno vrijeme (6 mjeseci) Mjesto rada: Prijedor Opis poslova: - vrši pripremnu nastavu njemačkog jezika za polaganje ÖSD ispita od A1 DO C2 - izvodi redovne kurseve Njemačkog jezika - izvodi intenzivne kurseve Njemačkog...
prije 27 dana
Banja Luka
Profesor fizike, na određeno radno vrijeme, 11 časova do 30.6.2017. godine; Za navedena radna mjesta, pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 1/16) kandidati treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju... 
prije 6 dana
JU “Srednjošklski centar Prijedor“  -  Prijedor
OPIS RADNOG MJESTA 1. Profesor stručnih predmeta medicinske struke - mr.farmacije / bez iskustva /, na određeno vrijeme do povratka radnika sa trudničkog bolovanja -porodiljskog bolovanja puna norma 20 časova . 2. Profesor stručnih predmeta medicinske struke, dr. medicine... 
prije 6 dana
Doboj
Nastavnik/profesor muzičke kulture (5 časova ), sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do kraja nastave u školskoj 2016/2017 a najdalje do 31.08.2017. godine Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj... 
prije 6 dana
JU "Medicinska škola" Doboj  -  Doboj
OPIS RADNOG MJESTA 1. Profesor srpskog jezika i književnosti na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, do povratka radnika sa funkcije v.d. direktora škole, odnosno do imenovanja direktora škole, a najduže do šest mjeseci, puna sedmična norma... 
prije 6 dana
Banja Luka
1. Nastavnik/profesor ruskog jezika,za normu od 6 časova sedmično do 30.06.2017.godine...............1 izvršilac -pripravnik sa iskustvom...  ...,bez položenog stručnog ispita 3. Nastavnik/profesor razredne nastave,puna norma do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja........ 
prije 6 dana
JU Osnovna škola „Ćirilo i Metodije“ Trnopolje  -  Prijedor
OPIS RADNOG MJESTA Nastavnik ukrajinskog jezika – 2 časa sedmično (fakultativna nastava) na određeno vrijeme do 30.06.2017. godine – 1 izvršilac sa položenim stručnim ispitom OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu –... 
prije 6 dana
SŠC "Golub Kureš" Bileća  -  Bileća
 ...radnom iskustvu; Uvjerenje o neosuđivanosti; Prijedlog programa rada za mandatni period; Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi; Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (prilaže izabrani kandidat prije stupanja na funkciju);... 
prije 6 dana
Mostar
 ...fakultetima- organizacionim jedinicama Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru Raspisuje se konkurs za izbor u zvanje: - vanredni profesor (napredovanje) za užu naučnu oblast „Organizacija i ekonomika“ na Mašinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru 1... 
prije 6 dana
Sarajevo
 ...odraslim osobama (18+) i usklađena je s principima andragogije. Dinamična je i interaktivna, te se realizira u malim grupama do 15 osoba. Nastava je organizirana tri puta sedmično u poslijepodnevnim terminima. Angažman će trajati od februaru do juna 2017. godine. Vrsta... 
prije 11 dan
Brčko
 ...izmjenama i dopunama odluke o realizaciji plana zapošljavanja direktora, pomoćnika direktora, nastavnika, stručnih saradnika, saradnika u nastavi i odgajatelja u Odjeljenju za obrazovanje za 2016. godinu, broj predmeta: 33-002302/16, broj akta: 07-1154SO-003/16 od 30.12.2016.... 
prije 12 dana

Freelancer ili freelance radnik je netko tko je samozapošljen i ne radi za određenog poslodavca dugoročno

Prikazivati freelance oglase
Vaš komentar