13 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

PRODAJNI REFERENT/OPERATER

Aktivno nuđenje svih usluga koje se nalaze u ponudi kompanije te stručno savjetovanje korisnika o online kupovini, isporuci i svim pratećim detaljima Pomoć klijentima u procesu registracije na portalu kompanije, on-line prodavnica te u procesu on-line kupovine proizvoda...

A logistic

Sarajevo
prije 9 dana

Stručni saradnik za nabavke

 ...prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo s probnim radom od tri mjeseca 1. Odjel za nabavke - Stručni saradnik za nabavke-1 (jedan) izvršilac Uslovi: VSS (VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog... 

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Referent specijalist za vođenje evidencije, pisarnicu i arhiviranje

 ...L A S za popunjavanje pozicije zaposlenika u Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine ~ REFERENT SPECIJALIST ZA VOĐENJE EVIDENCIJE, PISARNICU I ARHIVIRANJE Broj oglašene pozicije: 017/23 Broj izvršilaca: 1 Status:  Zaposlenik... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 2 dana

Referent za računovodstveno-materijalne poslove

Opis poslova: Za svoj rad odgovara neposrednom pretpostavljenom zaposleniku; preuzima na protokolu zaprimljene i protokolisane  knjigovodstvene isprave iz oblasti finansijsko – računovodstvenog poslovanja Agencije; vrši njihovu kontrolu sa stanovišta formalne, suštinske...

Agencija za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Herc...

Sarajevo
pre 2 meseci

Referent za administrativno ekonomske poslove

 ...Bosne i Hercegovine Regionalni centar Sarajevo Odsjek za administrativne poslove i saradnju sa nadležnim organima 1/01 Referent za administrativno ekonomske poslove Opis radnih zadataka: Vrši administrativne i poslove vezane za podršku u finansijama i... 

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu...

Sarajevo
pre 2 meseci

Referent specijalist - upisničar, Stručni saradnik za podršku svjedocim...

Opis poslova: Upravlja predmetima upotrebom softvera za TCMS; Koristi informatičku bazu podataka – softver za TCMS prilikom pohranjivanja podataka, ažuriranja podataka u istoj, kontrole kretanja predmeta, arhiviranja spisa i preduzimanja drugih radnji iz okvira svojih ...

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Domar objekta, Referent - recepcionar,

 ...) izvršitelj; # Šankista u restoranimai bifeima – 1 (jedan) izvršitelj; # Servirka na usluživanju – 1 (jedan) izvršitelj; # Referent unutrašnjeg osiguranja u Uredu za poslove Službe u Mostaru – 1 (jedan) izvršitelj # Referent - recepcionar – 1 (jedan) izvršitelj... 

Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosn...

Sarajevo
pre 2 meseci

Referent za poslove digitalnog protokola i arhivu

 ...d.o.o. Sarajevo s probnim radom od tri mjeseca 1. Sektor pravnih, kadrovskih i općih poslova-Odjeljenje za opće poslove ~ Referent za poslove digitalnog protokola i arhivu - 1 (jedan) izvršilac Uslovi: SSS (IV stepen)-društvenog/tehničkog smjera Šest... 

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Referent za poslove pisarnice u Sektoru za pravne, kadrovske i opće poslove

Opis poslova: Vrši poslove prijema i otpreme pošte, te evidentiranja iste u posebne knjige za prijem i otpremu elektroničnim putem, sukladno propisima o uredskom poslovanju, stara se o rukovanju čuvanju spisa, o ažurnosti dostave pošte ustrojstvenim jedinicama i otpreme...

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Viši referent za pripremu podataka/tabela za različite oblasti statistike

Opis poslova: Vrši poslove prijepisa svih vrsta materijala, tekstova, publikacionih tabela i upisa na svim vrstama medija Priprema tabele za objavu podataka iz različitih oblasti statističkih istraživanja Vrši korekciju kolacioniranje tekstova Ažurira bazu korisnika...

Federalni zavod za statistiku

Sarajevo
pre mesec dana

KFC SUPPLY CHAIN MANAGER

 ...Vaši zadaci bi podrazumijevali: Upravljanje vizijom i strategijom za lanac nabavke Vođenje logističkih operacija: prognoze, narudžbe i upravljanje distributerima Upravljanje distribucijom po principu 4PL (forth party logistics) Odabiranje dobavljača hrane... 

Tastra d.o.o.

Sarajevo
prije 9 dana

Voditelj odjela

 ...procedura za međunarodne projekte uključujući ali ne ograničavajući se na izvještaje za finansijske transakcije po projektu, sistem za nabavke i evidentiranje ugovora, priprema analize, vrši procjenu rizika za međunarodne projekte i predlaže mjere za ublažavanje istih,... 

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik Pravnog odjeljenja Ureda registrara .....

 ...prati način tretiranja spisa i u vezi s tim vodi odgovarajuće evidencije, kopira dokumente po instrukciji rukovodioca Odjeljenja ili referenta specijaliste za upravljanje predmetima, pruža blagovremene informacije i izvještaje o kretanjima spisa, zahtjevima sudija i slično... 

Sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci