213 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Viši stručni saradnik za pravne poslove ...

Opis poslova i radnih zadataka:  Pomaže Stručnom savjetniku kod pripremanja i koordiniranja sastanaka  nadzornog i implementacionih timova; izrađuje zapisnike, izvještaje, dopise i druge dokumente; prati međunarodna iskustva i dobru praksu kao i zakonske regulative i odluke... 

Vijeće ministara BiH

Sarajevo
prije 22 dana

Referent za poslove pisarnice u Sektoru za pravne, kadrovske i opće poslove

Opis poslova: Vrši poslove prijema i otpreme pošte, te evidentiranja iste u posebne knjige za prijem i otpremu elektroničnim putem, sukladno propisima o uredskom poslovanju, stara se o rukovanju čuvanju spisa, o ažurnosti dostave pošte ustrojstvenim jedinicama i otpreme... 

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Referent za ekonomske poslove, Vozač autobusa

 ...Društva   r a s p i s u j e: J A V N I   K O N K U R S za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme 1. Referent za ekonomske poslove (OJ Zajedničkih poslova) - jedan (1) izvršitelj; 2. Vozač autobusa (OJ Eksploatacija saobraćaja/prometa) - jedan (1)... 

Javni prijevoz d.o.o. Prozor-Rama

Prozor-Rama
prije 6 dana

Referent za administrativno ekonomske poslove

 ...evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Regionalni centar Sarajevo Odsjek za administrativne poslove i saradnju sa nadležnim organima 1/01 Referent za administrativno ekonomske poslove Opis radnih zadataka: Vrši administrativne i poslove vezane za... 

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu...

Sarajevo
pre 2 meseci

Referent za računovodstveno-materijalne poslove

Opis poslova: Za svoj rad odgovara neposrednom pretpostavljenom zaposleniku; preuzima na protokolu zaprimljene i protokolisane  knjigovodstvene...  ...stalnih sredstava i sitnog inventara, te obavlja i druge poslove po nalogu direktora i neposredno pretpostavljenog zaposlenika.... 

Agencija za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Herc...

Sarajevo
pre 2 meseci

Referent za poslove digitalnog protokola i arhivu

 ...neodređeno vrijeme u JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo s probnim radom od tri mjeseca 1. Sektor pravnih, kadrovskih i općih poslova-Odjeljenje za opće poslove ~ Referent za poslove digitalnog protokola i arhivu - 1 (jedan) izvršilac Uslovi: SSS (IV stepen)... 

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni savjetnik za pravne poslove u oblasti zaštite porodice i djece u Sektoru za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice i djece, Odsjek za zaštitu porodice i djece

Opis poslova: izrađuje prednacrte i nacrte zakona, drugih propisa i...  ...djece i drugo), priprema stručna pravna mišljenja i objašnjenja za...  ...porodice i djece; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka....  ...diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke ~3 ( tri)... 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Sarajevo
prije 29 dana

Referent za poslove isplate mirovina i naknada ...

 ...posebni uvjeti za radna mjesta, i to: 1.3. točka b) sada glasi: "b) Dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne spreme". 5.1. točka c) sada glasi: „c) Šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima... 

Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje

Mostar
pre mesec dana

PRODAJNI REFERENT/OPERATER

 ...neposredno u poslovnici, putem telefona, chata na web stranici, e-mail komunikacije Zaprimanje i isporuka pošiljaka te administrativni poslovi vezani uz prijem i otpremu pošiljaka Manipuliranje robom unutar skladišta Pakiranje i pripremu pošiljaka i dokumentacije za... 

A logistic

Sarajevo
prije 9 dana

Referent nabave

 ...Distributerska tvrtka „MALIŠIĆ“ EXPORT-IMPORT d.o.o. Čitluk, raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta ~ Referent nabave - 1 izvršitelj Opis posla izrada narudžbe dobavljačima sudjelovanje u organizaciji transporta i ulazu robe u logistički... 

„MALIŠIĆ“ EXPORT-IMPORT d.o.o. Čitluk,

Čitluk
prije 20 dana

PRAVNIK

 ...posla tražimo odgovornu i proaktivnu osobu za radno mjesto:   PRAVNIK -  jedan izvršitelj sa iskustvom PRAVNIK -  jedan izvršitelj...  ...i praćenje zakonske regulative Priprema i izrada svih vrsta pravnih podnesaka Provjera i izrada ugovora Društva sa strankama... 

Violeta d.o.o.

Zapadno-Hercegovački kanton
prije 24 dana

Lektor, Stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove

Opis poslova: stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove prati zakonske i druge propise iz oblasti radnih odnosa i o njima dostavlja informacije rukovodnim radnicima u Odjelu; po potrebi izrađuje analize i preglede i priprema pravna mišljenja; učestvuje u pripremi... 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

PRAVNIK

Izrada ugovora, dopisa Analiza dokumentacije Obavezni uslovi: VSS, Pravni fakultet Poznavanje engleskog jezika Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika Kontakt telefon: 061 468 232 Kontakt email: ****@*****.***

Mentor d.o.o.

Sarajevo
prije 7 dana

Dipl. pravnik (m/ž)

 ...J za popunu radnog mjesta ~ Dipl. pravnik (m/ž) - 1 izvršitelj Pored općih uvjeta...  ...ispunjavati i ove uvjete: Završen pravni fakultet, Minimalno pet godina radnog...  ...ostalih etičkih i moralnih normi Drugi poslovi po nalogu Direktora Uz prijavu na... 

„Prisika“ d.o.o.

Mostar
pre mesec dana

Radnik za jednostavne poslove

 ...05.2023. „EKO SORT“ d.o.o. Široki Brijeg, raspisuje N A T J E Č A J za slijedeće radno mjesto ~ Radnik za jednostavne poslove - 2 izvršitelja Opis posla: Rad na prikupljanju, sortiranju i pripremi otpada za daljnju obradu Obrada sekundarnih... 

„EKO SORT“ d.o.o. Široki Brijeg

Široki Brijeg
prije 21 dan

Pravni savjketnik

Opis poslova: Pruža pravne savjete, sačinjava pravne akte i mišljenja, analizira i identifikuje probleme pravne prirode u implementaciji projektnih...  ...sporova sa fokusom na sudsku nagodbu; obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog. Pored opštih uslova propisanih... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana