Referent posao Banja Luka

1-2 od 2 rezultati

Banja Luka

 ...KOMANDA PODRŠKE OS BiH, KOMANDA, ODJELJENJE ZA PODRŠKU KOMANDE ZA PODRŠKU, URED ZA PODRŠKU KOMANDANTA: 1/19 Tehnički sekretar, ujedno Referent općih poslova – referent – specijalist Opis radnih zadataka: Poslovi spadaju u složenije poslove sa nižim stepenom odgovornosti... 
prije 9 dana

Banja Luka

 ...KOMANDA LOGISTIKE, 6. BATALJON LOGISTIČKE PODRŠKE, SANITETKA ČETA, OSNOVNI SANITETSKI VOD, 1. ODJELJENJE: 1/11 Kontrolor zaliha – referent – specijalist Opis radnih zadataka: Poslovi spadaju u najsloženije poslove sa višom odgovornosti i ovlaštenjem, rukovođenje... 
prije 9 dana