Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143, objavljuje Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Viši referent (m/ž) - na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz uvjet probnog rada od tri mjeseca u Odsjeku za računovodstvo i financije Općeg... 

HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT

Hrvatska
prije 14 sata
Tražimo osobu (m/ž) za rad na radnom mjestu komercijalni referent, u odjelu Energetika i inženjering za rad u Zagrebu. Opis posla: - knjiženje ulaznih i izlaznih računa - robno materijalno knjigovodstvo - izrada narudžbi prema dobavljačima - koordinacija s internim odjelima... 

BRODOMETALURGIJA d.o.o.

Hrvatska
prije 1 dan
- izrada računa - praćenje zaliha na skladištu - praćenje zalihe kod kupaca - komunikacija s poslovnim partnerima - evidentiranje i arhiviranje poslovne dokumentacije - priprema i izrada različitih analiza i izvještaja Izvor:

PETROL društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i prij...

Hrvatska
prije 1 dan
- povezivanje prodajnih i proizvodnih aktivnosti na operativnoj razini - svakodnevna komunikacija s kupcima i ostalih internim odjelima - zaprimanje i evidencija narudžbi - pisanje zahtjeva za proizvodnju - dnevno praćenje proizvodnje i predaje gotove robe na skladište ...

ELKA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju kabel...

Hrvatska
prije 1 dan
Za naš tim tražimo motiviranu i odgovornu osobu za radno mjesto: Referent za javnu nabavu (m/ž) Opis posla: - praćenje prilika u javnim nabavama i savjetovanja javne nabave - pregled dokumentacije o javnoj nabavi - izrada sažetka uvjeta dokumentacije o javnoj nabavi -... 

Gorea Plus d.o.o.

Hrvatska
prije 1 dan
- admistrativni poslovi pisanje računa, dostavnica, servisnih listova - vođenje evidencija najma, salda konti kupaca - naplata potraživanja - komunikacija s kupcima Izvor:

Toi Toi d.o.o.

Hrvatska
prije 15 sata
- kadrovski poslovi - priprema dokumentacije za knjigovodstvo - zaprimanje i upis ulaznih računa - izrada izlaznih računa - ostali administrativni poslovi Izvor:

VMV SZABO d.o.o.

Hrvatska
prije 1 dan
 ...dugogodišnjom poslovnom tradicijom i iskustvom u prodaji crne metalurgije. Radi širenja tržišta i potreba Kupaca, ovime tražimo kompetentnog: Referenta prodaje (m/ž). Opis posla: - rad u uredu / podrška prodajnim procesima kreiranje prodajno komercijalnih dokumenata - redovita... 

FABEMA METALI d.o.o.

Hrvatska
prije 8 sataNovi
- poslovi nuđenja roba i usluga iz programa djelatnosti firme, zaprimanje narudžbi i izdavanje naloga prodaje - obrada tržišta, kontaktiranje i obilazak novih kupaca, prezentacija firme i prodajnog programa - održavanje redovnih kontakata sa stalnim kupcima i posjete istima...

MARINOX društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgov...

Hrvatska
prije 18 sata
- komunikacija s klijentima i dobavljačima vezano uz usklade i obračune - platni promet - evidentiranje URA po mjestima troška i vođenje knjige URA - vođenje blagajničkog poslovanja - komunikacija s partnerima - vođenje brige o putnim nalozima Izvor:

Bilić Erić d.o.o

Hrvatska
prije 16 sata
- obavlja poslove rukovatelja centralnog grijanja - samostalno brine o servisiranju - održavanju i dogradnji sustava za centralno grijanje i sustava za termoklimatizaciju - obavlja bravarske intervencije i sitne popravke u zgradi Izvor:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET

Hrvatska
prije 1 dan
- prodaja i nabava robe iz asortimana tvrtke maloprodajnim i veleprodajnim kupcima (izrada ponuda, računa, kalkulacija, reversa, priprema narudžbi dobavljačima, reklamacija i ostalih dokumenata) na samoj lokaciji tvrtke - akvizicija novih B2B kupaca - koordinacija realizacije...

OPTICUS IT d.o.o. za trgovinu i usluge

Hrvatska
prije 1 dan
U potrazi smo za kreativnim i motiviranim mlađim referentom prodaje (m/ž) koji će postati dio našeg prodajnog tima! Opis posla - odgovaranje na telefonske upite i upite mailom stranaka te davanje informacija o proizvodima i uslugama - kontaktiranje s ugovornim partnerima...

Titan-Zagreb d.o.o.

Hrvatska
prije 1 dan
- obavlja administrativno tehničke poslove vezane za prijem i otpremu pošte - izrađuje pojedinačne akte (ugovori, odluke, rješenja, potvrde, uputnice i dr.) iz radnih odnosa - prijavljuje i odjavljuje radnike na mirovinsko i zdravstveno osiguranje - pohranjuje i ažurira...

HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. za prijevoz putnika

Hrvatska
prije 1 dan
- administartivni poslovi u uredu i povremeno izvan ureda - zaprimanje i evidencija pošte - zaprimanje poziva - pismena i usmena korespondencija s poslovnim partnerima (telefon, e-mail) - vođenje raznih evidencija i izvještaja Izvor:

VICTOR ENERGY društvo s ograničenom odgovornošću za savjetov...

Hrvatska
prije 8 sataNovi
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

- prihvat i upravljanje rezervacijama - prodaja dodatnih rent a car usluga - iznajmljivanje/preuzimanje vozila u/iz najma - održavanje stanja i ispravnosti vozila na primjerenoj razini - programsko vođenje zaduženih vozila - održavanje čistoće i urednost poslovnog prostora...

UNILINE GRUPA d.o.o.

Hrvatska
prije 17 sata
- upravljanje procesom iznajmljivanja i vraćanja vozila - rad u dinamičnom i prodajnom okruženju uz istodobno pružanje izvrsne usluge - učinkovito komuniciranje s klijentima i aktivna prodaja dodatnih proizvoda i usluga - stručno savjetovanje za sva vozila i usluge koje...

ZUBAK GRUPA d.o.o.

Hrvatska
prije 15 sata
- izrada radno-pravne dokumentacije za zaposlenike - pravovremena prijava i odjava zaposlenika te ažurno evidentiranje promjena podataka o zaposlenicima u državnim institucijama i tijelima (HZMO, HZZO i dr.) i internim kadrovskim sustavima (SAP) - prikupljanje, priprema...

Spar Hrvatska d.o.o.

Hrvatska
prije 1 dan
Traži se: 7. referent u Odjelu za programsku infrastrukturu i nabavu, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na rad u punom radnom vremenu. Opis poslova navedenog radnog mjesta: - obavlja poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, uz pomoć i potporu nadređene... 

Agencija za mobilnost i programe EU

Hrvatska
prije 1 dan
- vodi upravni postupak i izrađuje nacrte rješenja u upravnoj stvari povodom zahtjeva za upis svih promjena na žigu i industrijskom dizajnu te zahtjeva za produženje vrijednosti žiga i industrijskog dizajna; - vodi upravni postupak povodom zahtjeva za izdavanje isprave ...

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Hrvatska
prije 15 sata
Kao referent obračuna plaća brinuti ćete o obračunu plaća za naše klijente, savjetovati ih i pomoći im pronaći optimalna rješenja. Vaš rad će također uključivati: - obračun drugog dohotka (autorski honorari, ugovori o djelu) - izrada zakonskih izvješća u području obračuna... 

DATA-LINK Unija Smart Accounting d.o.o.

Hrvatska
prije 1 dan
 ...zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od dva mjeseca: Sektor za financijske i računovodstvene poslove - referent naplate potraživanja - 1 izvršitelj (m/ž) s mjestom rada u Zagrebu. Popis poslova radnog mjesta: - redovito provjerava stanje... 

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Hrvatska
prije 1 dan
 ...Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta raspisuje javni natječaj za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto – viši referent; internog naziva: stručni suradnik za upravljanje projektima u Uredu za projekte u Jedinici za opće poslove Sveučilišta u Zagrebu... 

Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Hrvatska
prije 1 dan
Radno mjesto referent - referent za nabavu, Odjel za nabavu, Administrativne i stručne službe, Zagreb - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme. Izvor:

Institut Ruđer Bošković

Hrvatska
prije 23 sata