Referent posao Tuzlanski kanton

1-2 od 2 rezultati

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Lukavac

 ...potraživanjima naplaćenim na osnovu preduzetih mjera, sa odgovarajućim prijedlozima i sugestijama, po potrebi obavlja dio poslova referenta praćenja i naplate potraživanja u slučajevima njegove odsutnosti, odgovoran je za organizovanje naplate potraživanja, način... 
prije 4 dana

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Lukavac

 ...učinkovito korištenje resursa dodijeljenjih za izvršavanje funkcije interne revizije; vrši prijem akata i ostale pošte od višeg referenta za otpremu pošte signiranih na Službu i potpisuje prijem u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju; signirane akte i ostalu... 
prije 4 dana