Rukovodilac službe računovodstva, Rukovodilac odjela PEP

 ...jednog izvršioca u radni odnos na neodređeno vrijeme na radna mjesta: 1. RUKOVODILAC ODJELA PEP U Sektoru Prenos i emitovanje programa, Odjel Razvoj i projektovanje 1. RUKOVODILAC SLUŽBE RAČUNOVODSTVA U Finansijskim poslovima BHRT-a UVJETI Pored... 

BHRT

Sarajevo
pre 2 meseci

Rukovodilac projekta

 ...zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja. Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK. Mostar, 25.09.2023.... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 6 dana

Stručni saradnik za finansije

 ...službenice sa porodiljskog odsustva 1/01Stručni saradnik za finansije ODJELJENJE ZA PRAVNE, FINANSIJSKE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE...  ...prenošenja teksta natječaja. Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK. Mostar, 28.08.2023.... 

Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Savjetnik u odsjeku za finansije u Sektoru za opšte poslove

 ...službenika sa porodiljskog odsustva 1/01 Savjetnik u odsjeku za finansije u Sektoru za opšte poslove SEKTOR ZA OPŠTE POSLOVE 1/...  ...teksta natječaja. Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK Mostar, 18.09.2023.... 

Ministarstvo vanjskih poslova BiH

Sarajevo
prije 13 dana

Viši referent Studentske službe

 ...odnosno godine studija, priprema promociju studenata, izdaje uvjerenja, rješenja, potvrde i druge isprave iz nadležnosti Studentske službe, vodi matične knjige i druge propisane evidencije studenata. Detaljan opis poslova određen je Pravilnikom o unutarnjoj... 

Sveučilište u Mostaru

Mostar
pre 2 meseci

Voditelj Službe za bolničku zdravstvenu zaštitu

Opis poslova: Planira, organizira, vodi i koordinira rad Službe, delegira zadatke radnicima, surađuje i koordinira rad s drugim organizacijskim jedinicama u Zavodu, kontrolira izvršenje poslova i predlaže mjere za poboljšanje rada Službe Vodi orijentaciju i osposobljavanje... 

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske župan...

Mostar
pre mesec dana

Tehnički rukovodilac na gradilištu (m/ž) Banja Luka

 ...informacija možete dobiti putem telefona 065 462 359 (kontakt osoba Gordana Mirnić). Kandidati zainteresovani za posao Tehnički rukovodilac na gradilištu (m/ž) Banja Luka svoje prijave mogu slati putem opcije "Prijavite se za posao" ili SMS porukom na gorenavedeni broj... 

Agencija Spektar

Banja Luka
prije 18 dana

Rukovodilac skladišnog poslovanja, glavni skladištar Banja Luka

 ...obavljanje ostalih poslova. Uslovi: Tri godine radnog iskustva u navedenim poslovima. Kandidati koji su zainteresovani za posao Rukovodilac skladišnog poslovanja, glavni skladištar Banja Luka svoje prijave sa opštim podacima i radnom biografijom mogu slati putem opcije... 

Agencija Spektar

Banja Luka
prije 3 dana

Stručni saradnik za poslove plana, analize i budžeta, Stručni saradnik za javne nabave, Rukovoditelj Službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar

 ...1/14) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 13/19), a na zahtjev Općine Prozor-Rama, Agencija za državnu... 

Općina Prozor - Rama

Prozor-Rama
pre 2 meseci

Pomoćnik rukovoditelja organa državne službe, Viši stručni saradnik za građevinsko-tehničke i administrativne poslove, Viši stručni saradnik za opće i pravne poslove u oblasti matičnih evidencija

 ...formiranje, razvijanje i održavanje banke podataka i vrši analiza tih podataka; obavljaju se i drugi poslovi koje odredi šef Stručne službe ili Gradonačelnik. Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i... 

Grad Čapljina

Čapljina
pre 2 meseci

Referent ...

 ...Obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovodilac Odsjeka. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka...  ...o unutrašnjem ustroju Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, broj: 01-...  ...Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK Mostar, 21.08... 

Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Direktor

 ...da je stariji od 18 godina, da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni...  ...sticanju fakultetske diplome i to radnog iskustva u oblasti javnih finansija, posebno u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, da... 

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje

Sarajevo
prije 6 dana

Pravni savjetnik

 ...trajanja postupaka. obavlja i druge poslove koje mu dodijeli rukovodilac projekta. Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu u...  ...teksta natječaja. Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK. Mostar, 25.09.2023.... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 6 dana

Viši stručni suradnik

 ...saradnik za administrativne poslove, Odjel za računovodstvo i finansije, Sektor zajedničkih funkcija u Agenciji za bankarstvo Federacije...  ...prenošenja teksta natječaja. Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK Mostar, 15.09.2023.... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 16 dana

Stručni saradnik za administrativne poslove

 ...saradnik za administrativne poslove, Odjel za računovodstvo i finansije, Sektor zajedničkih funkcija u Agenciji za bankarstvo Federacije...  ...prenošenja teksta natječaja. Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK Mostar, 15.09.2023.... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 16 dana

Stručni saradnik za opće poslove

 ...saradnik za administrativne poslove, Odjel za računovodstvo i finansije, Sektor zajedničkih funkcija u Agenciji za bankarstvo Federacije...  ...evidencije; # Kontroliše vođenje evidencije iz nadležnosti unutrašnje službe zaštite; # Komunicira sa dobavljačima vezano za poslove... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 16 dana

Vozač u Kabinetu ministra

 ...dokumentacije, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac. Uslovi: Kandidati moraju ispunjavati opće uslove predviđene u članu 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, i to: da je državljanin Bosne... 

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni suradnik - kontrolor

 ...saradnik za administrativne poslove, Odjel za računovodstvo i finansije, Sektor zajedničkih funkcija u Agenciji za bankarstvo Federacije...  ...prenošenja teksta natječaja. Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK Mostar, 15.09.2023.... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Mostar
prije 16 dana

Viši referent - ekonom

 ...Na osnovu člana 23. zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Služene novine Federacije BiH...  ...21), Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija, objavljuje... 

Federalno ministarstvo financija - finansija

Sarajevo
prije 20 dana

Pomoćnik ministrice, Ravnatelj ...

 ...konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije...  ...trezorsku aplikaciju; vrši sve druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Pripadajuća osnovna netto-plaća: 1.499,00 KM Kandidati... 

Federalno ministarstvo kulture i sporta

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za informisanje

 ...Bosni i Hercegovini, a posebno obrađuje zahtjeve upućene ministru finansija, te iste dostavlja nadležnim institucijama; vodi evidenciju i...  ...poslovi i uslov za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine; 4. da je zdravstveno sposobno... 

Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Stručni saradnik za kontrolu finansijske dokumentacije

 ...provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 13/19), a na zahtjev Ministarstva finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije... 

Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Stručni savjetnik za pravne poslove u Službi za pravne i opće poslove

 ...konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije...  ...na osnovu zakonskih ovlaštenja radi provođenja zakona, donosi rukovodilac organa; izrađuje pojedinačne akte koji se odnose na prava, dužnosti... 

Federalno ministarstvo trgovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Samostalni stručni saradnik za razvoj aplikacija i poslove baza podataka ..

 ...Odjeljenja za informacione tehnologije Sektora za administraciju i finansije Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine....  ...baza podataka, - Odgovara za primjenu propisa koji definišu rad službe i standarda i mjera iz oblasti informacijske sigurnosti, -... 

Centralna banka Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Radnik u službi održavanja / električar Laktaši

 ...zadatka, planira i implementira mjere sprečavanja kvarova na opremi i instalacijama, obavlja i druge poslove koje mu naredi neposredni rukovodilac ili drugo odgovorno službeno lice. Kvalifikacije: SSS - elektrotehnička škola, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima (... 

Agencija Spektar

Laktaši
prije 10 dana

Odgajatelj

 ...zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja. Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK Mostar, 28.09.2023.... 

JU „Dječji vrtići - Ciciban“ Mostar

Mostar
prije 3 dana

Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove, Viši stručni saradnik za knjigovodstvo, popis imovine i kapitalnih sredstava, Stručni saradnik za poslove Općinskog vijeća i radnih tijela

 ...konkursa i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novinema Federacije BiH...  ..., popis imovine i kapitalnih sredstava –  Općinska služba za finansije – 1 (jedan) izvršilac 03.Stručni saradnik za poslove Općinskog... 

Općina Čitluk

Čitluk
pre 2 meseci

Pomoćnik ministra, Viši stručni saradnik za koordinaciju izrade i pregled politika, Stručni saradnik za odbrambena pitanja i poštivanje propisa

 ...fakturu (dokazi o izvršenju obaveza), dostavlja ih Sektoru za finansije i budžet i stara se o blagovremenom izvršenju obaveza prema isporučiocima...  ...dostaviti najkasnije do 02.08.2023. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu: Ministarstvo odbrane... 

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci