...ambicioznim kandidatima koji su spremni nastaviti svoju karijeru u međunarodnoj grupaciji i usavršiti svoje osobne vještine u naplati potraživanja na poziciji: Savjetnik za naplatu u kontakt centru (m/ž). Opis posla: - dnevna ulazna i izlazna komunikacija i vođenje... 

Mcgrath & Arthur d.o.o.

Hrvatska
prije 1 dan
 ...nadležnosti Odsjeka predviđenih zakonom i drugim propisima koji su u vezi s drugostepenim porezno upravnim postupkom u postupcima prinudne naplate, poreza na promet nepokretnosti, poreza na imovinu i nasljeđe, poreznih prijava, komunalnih taksi i ostalih porezno-upravnih... 

Federalno ministarstvo finansija

Sarajevo
pre 2 meseci
 ...kupcima - ugovaranje uvjeta poslovanja - izrada ponuda - tehnička podrška za robu iz prodajnog asortimana - nabava robe - komunikacija s klijentima i praćenje stanja na određenom području - vođenje brige o naplati potraživanja - ostvarivanje prodajnih ciljeva Izvor:... 

Žepoh d.o.o.

Hrvatska
prije 2 dana
 ...Samostalno pregovaranje sa kupcima u svrhu prodaje robe po uvjetima utvrđenim prodajnom politikom firme. Redovna i pravovremena naplata potraživanja. Praktična demonstracija funkcionalnosti proizvoda kod kupaca i unaprijeđenje prodaje na prodajnim mjestima.... 

ADLINK d.o.o.

Srednjobosanski kanton
prije 9 sata
 ...elemenata ugovaranja - praćenje izvršenja ugovorenih obveza - suradnja u izradi kalkulacija - kontaktiranje sa strankama u cilju naplate potraživanja - poduzimanje i predlaganje aktivnosti u cilju naplate sukladno utvrđenim pravilima kompanije i odlukama Uprave -... 

OTIS DIZALA, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodn...

Hrvatska
prije 4 sataNovi
 ...odjelima  u procesu proizvodnje - sudjelovanje u izradi kalkulacija - izrada mjesečnih procjena realizacije prodaje te kvartalnih i godišnjih planova - unos podataka u KIWI program - naplata potraživanja - sudjelovanje u rješavanju reklamacija klijenata... 

DS Smith Packaging Estonia AS

Sarajevo
prije 5 dana
 ...odgovornosti za ispunjenje plana prodaje. Kratak opis poslova i radnih zadataka kandidata: Ispunjenje mjesečnog plana prodaje i naplata potraživanja, pridržavanje ruting plana obilazaka kupaca po prodajnim objektima, svakodnevno prikupljanje pismenih ili usmenih narudžbi... 

Agencija Spektar

Zvornik
prije 27 dana
 ...je propisano respektivnim internim i eksternim propisima te definisano poslovnim ciljevima Društva  upravljanje aktivnosti naplate potraživanja, kancelarijskog poslovanja, arhiviranje i drugim sličnim poslovima u Podružnici aktivan angažman na zapošljavanju članova... 

Vienna osiguranje d.d. VIG

Mostar
pre 2 meseci
 ...Registru iz svog portfelja; Primarna procjena rizika u kreditnom poslovanju u skladu s utvrđenim metodologijama Praćenje i naplata svih potraživanja Banke od klijenata iz svog portfelja; Praćenje i analiza financijskih izvještaja i drugih informacija o klijentu u... 

Union Banka d.d.

Sarajevo
prije 15 sata
 ...finansijske poslove u provođenju procedure javnih nabavki, aktivna podrška službi za ekonomsko-finansijske poslove u cilju naplate potraživanja, vezan je u svom radu zakonskim i datim rokovima, sprovodi disciplinske postupke,        obavezan je da čuva ugled... 

J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...# Registracija novih podružnica, društava ili promjena pravne forme postojećih društava # Provođenje aktivnosti u cilju naplate potraživanja # Sudjelovanje u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa # Sudjelovanje u rješavanju šteta # Ostali poslovi po nalogu rukovodioca... 

Hifa Petrol d.o.o

Hotonj
prije 7 dana
 ...fakturama i rješenjima po komitentima, ažurira evidencije dospjelih potraživanja, prati bilansne i vanbilansne pozicije i vrši njihovo...  ...sačinjava i dostavlja IOS-e komitentima, učestvuje u praćenju naplate, osigurava podatke proračunskim korisnicima neophodne za realizaciju... 

Grad Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...međunarodnim standardima financijskog izvještavanja; Knjiženje bankovnih izvoda te zatvaranje uplata; Usklađivanje stanja potraživanja od kupaca te obaveza prema dobavljačima; Suradnja sa komitentima i drugim odjelima; Priprema ulazno-izlazne dokumentacije;... 

Dević d.o.o.

Teslić
prije 16 sata
 ...i sektora u cilju unapređenja poslovanja; Finansijski menadžment i upravljanje dokumentacijom; Kontrolisanje dugovanja i potraživanja u okviru svog djelovanja; Praćenje zakonskih propisa u okviru svog djelovanja; Rad na stalnom unapređenju procesa i kvaliteta... 

MILŠPED BH d.o.o.

Sarajevo
prije 8 sata
 ...raspremanje stolova u restoranu - priprema i posluživanje pića i napitaka - briga o pravovremenom popunjavanju i pravilnom čuvanju zaliha pića i namirnica koje poslužuje - ispostavljanje računa i naplata usluga - ostali poslovi prema uputama voditelja hrane i pića Izvor:... 

Baltazar restoran d.o.o.

Hrvatska
prije 1 dan
- vođenje prodajnog procesa u prodavaonici - obračun i naplata prodane robe na blagajni - preuzimanje, sortiranje i slaganje robe na police - isticanje cijena robe, kontrola rokova trajanje proizvoda - briga o pravilnom skladištenju robe - zamatanje robe i aranžiranje gotovih... 

KRAŠ d.d. Zagreb

Hrvatska
prije 1 dan
 ...pomoć pri kupovini, Odgovara za ostvarenje prodajnih ciljeva, Direktna prodaja, izdavanje računa, ovjera garantnih listova, naplata, pakovanje, izdavanje robe, organizacija isporuke, obračun kase,  Vrši prijem robe po nalogu poslovođe uz prethodnu kvalitativnu... 

Domod d.o.o.

Sarajevo
prije 4 dana
 ...rezultata - profesionalna i otvorena komunikacija s kupcima - kvalitetna i ljubazna usluga kupaca - prezentiranje i prodaja robe te naplata prodanih artikala - kvantitativno i kvalitativno preuzimanje robe za prodavaonicu - briga o pravilnom izlaganju robe, isticanju... 

Amo dizajn d.o.o.

Hrvatska
prije 12 sata
Zbog povećanog opsega posla tražimo ozbiljnu i odgovornu osobu za rad na recepciji. Opis posla: - rad na recepciji: check in / check out, vođenje rezervacija, naplata - povremeni rad na šanku Lokacija: Pogačićeva 11, Blato, kod Arene Zagreb. Izvor:

Hotel Galerija d.o.o.

Hrvatska
prije 2 dana
 ...pronalazak novih kupaca i prodajnih kanala te održavanje odnosa sa postojećim kupcima; vođenje projekata od narudžbe do isporuke robe i naplate iste; istraživanje tržišta te praćenje trendova na tržištu; Posebne pogodnosti: ~ Izabranom kandidatu nudimo zanimljivo i... 

Rox d.o.o.

Zvornik
prije 7 sata
 ...zahtjeva za pregled inspekcijskih organa  Priprema pratećih dokumenata za carinski postupak  Fakturisanje izvršenih usluga i praćenje naplate fakturisanih špediterskih usluga i ostalih troškova Briga o imidžu kompanije u kontaktu s klijentima USLOVI: Najniža... 

INTERŠPED LOGISTICS d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
prije 4 dana
 ...sudjelovanje u planiranju prodajnih aktivnosti i analiza ostvarenih rezultata praćenje i kontrola primjene uslova prodaje i naplate, kao i narudžbi kupaca Minimalni uslovi:  dobro poznavanje i upotreba MS Office paketa prednost imaju kandidati koji poznaju... 

Kimeel d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
prije 4 dana
 ...Briga o zalihama i pravilnom čuvanju namirnica i pića koje se poslužuju; Obavezno ispostavljanje računa pri svakoj usluzi te naplata usluge po izvršenom konzumiranju; Vršenje pripremnih i završnih radova u poslovnoj jedinici, u skladu sa pravilnikom i uputstvima... 

Fine food d.o.o.

Sarajevo
prije 5 dana
 ...području Koprivnice Opis poslova: - prodaja i savjetovanje kupaca - postizanje ciljeva poduzeća - rad u skladištu - rad na blagajni i naplata proizvoda - preuzimanje, deklariranje i pravilno izlaganje robe - briga o ispravnosti cijena i popusta - briga o urednosti trgovine... 

Textile House Trgovine društvo s ograničenom odgovornošću za...

Hrvatska
prije 14 sata
 ...zahtjeva i isplata kredita, ažuriranje podataka o klijentima i arhiviranje kreditne dokumentacije u skladu sa internim pravilima, naplata duga u skladu sa poslovnom politikom Flex Credita, ostvarivanje prodajnih rezultata u odnosu na definisane ciljeve, razvoj i... 

MKD "Flex Credit" d.o.o.

Brčko
prije 4 dana
- briga o željama i potrebama gostiju - posluživanje hrane i pića - organizacija - naplata pruženih usluga - briga o čistoći šanka i terase Izvor:

caffe bar Zeus Faber (Car Herc d.o.o.)

Hrvatska
prije 17 sata
 ...Društva, odobrenje plaćanja sukladno Odluci Uprave Društva - Pripremati nacrte odgovora na pritužbe i prigovore - Utvrđivati regresna potraživanja Društva - Sudjelovati u komisijama za odlučivanje o prigovorima ili pritužbama, sukladno internim aktima Društva - Raditi na... 

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

Hrvatska
prije 19 sata
 ...novih kupaca; izrada ponuda i narudžbi,te definisanje ostalih uslova prodaje; praćenje i kontrola primjene uslova prodaje i naplate,kao i narudžbi kupaca; predlaganje i provodjenje aktivnosti u cilju unapredjenja prodaje; praćenje tržišta i aktivnosti konkurencije... 

HM trade d.o.o. Sarajevo

Zenica
prije 9 sata
 ...kontinuirani razvoj prodajno-distribucijske mreže s ciljem povećanja tržišnog udjela na tržištu regije - kontrola i upravljanje troškovima prodaje, distribucije, marketinga i ostalih troškova - kontrola i naplata potraživanja od kupaca - izrada poslovne dokumentacije. Izvor:... 

Vindija d.d.

Hrvatska
prije 4 sataNovi
 ...poslovnih razgovora sa klijentima, obrada kreditnih zahtjeva, kreditna analiza i procjena kreditnog rizika, monitoring i naplata kredita. Uslovi: Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:  da imaju minimalno... 

MKD Credis a.d. Banja Luka

Zvornik
prije 4 dana