19 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Stručni saradnik za poslove socijalne skrbi - socijalni radnik

Opis poslova: inicira i sudjeluje u postupku za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite, te sudjeluje u donošenju timskih odluka; poduzimanje mjera u svrhu ostvarivanja prava na zaštitu djece i odraslih izvan vlastite porodice; priprema korisnika za smještaj u ustanovu... 

Općina Ravno

Ravno
prije 18 sata

Konobar (m/ž)

 ...fleksibilni I orjentisani ka timu. Svojim saradnicima nudimo: Konkurentnu nadokandu, Redovnu uplatu zarada, penzionog i socijalnog osiguranja, Mogućnost ličnog i profesionalnog usavršavanja, Mogućnost napredovanja. Potrebna dokumentacija:... 

Fructa Trade d.o.o

Kiseljak (opština)
prije 8 dana

Trgovac (m/ž)

 ...dobre prezentacione sposobnosti, Svojim saradnicima nudimo: Konkurentnu nadokandu, Redovnu uplatu zarada, penzionog i socijalnog osiguranja, Mogućnost ličnog i profesionalnog usavršavanja, Mogućnosta napredovanja. Potrebna dokumentacija: Biografija... 

Fructa Trade d.o.o

Bijeljina
prije 7 dana

Trgovac (m/ž)

 ...ažurnost; Spremnost za timski rad; Svojim saradnicima nudimo: Konkurentnu nadoknadu, Redovnu uplatu zarada, penzionog i socijalnog osiguranja, Mogućnost ličnog i profesionalnog usavršavanja, Mogućnost napredovanja. Potrebna dokumentacija:... 

Fructa Trade d.o.o

Banja Luka
prije 28 dana

Pomoćnik ravnatelja

 ...za javni oglas, koji se nalazi na web stranici Služe za zapošljavanje HNŽ-HNK - i na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanske županije, te isti dostaviti osobno ili preporučenom poštom uz ostalu prateću dokumentaciju na adresu... 

Služba za zapošljavanje HNŽ-HNK Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Djelatnik na održavanju čistoće ...

 ...sektor HNŽ/K koji se može preuzeti s  web stranice Centra za stara i iznemogla lica-osobe Mostar ili Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K životopis, uvjerenje o državljanstvu (ne starije 6 mjeseci od dana objave Javnog oglasa), preslika osobne/... 

Centar za stara i iznemogla lica - osobe Mostar

Mostar
prije 13 dana

Skladištar (m/ž)

 ...prostora, Poželjno radno iskustvo. Svojim saradnicima nudimo: Konkurentnu nadokandu, Redovnu uplatu zarada, penzionog i socijalnog osiguranja, Mogućnost ličnog i profesionalnog usavršavanja, Mogućnosta napredovanja. Potrebna dokumentacija:... 

Fructa Trade d.o.o

Banja Luka
prije 7 dana

Skladištar (m/ž)

 ...sposobnost prenošenja dio posla na druge; Svojim saradnicima nudimo: Konkurentnu nadokandu, Redovnu uplatu zarada, penzionog i socijalnog osiguranja, Mogućnost ličnog i profesionalnog usavršavanja, Mogućnosta napredovanja. Potrebna dokumentacija:... 

Fructa Trade d.o.o

Derventa
prije 8 dana

Referent za ekonomske poslove, Vozač autobusa

 ...vlastoručno potpisati (obrazac se može preuzeti na web stranici Društva:  , kao i na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž). Uz prijavni obrazac i kratku biografiju (CV) kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uslova... 

Javni prijevoz d.o.o. Prozor-Rama

Prozor-Rama
prije 5 dana

Direktor

 ...novine F BiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), člana 54. Zakona o socijalnoj zaštiti HNK („Sl. novine HNK“, broj: 3/05, 1/16, 3/20 i 11/21)...  ...obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova socijalne, pravne, ekonomske ili druge društvene struke najmanje tri... 

JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica

Jablanica
prije 16 dana

GLAVNI KUHAR

 ...Ko smo mi? “Familia” je socijalno medicinska ustanova koja pruža dugotrajni smještaj njegu i rehabilitaciju pacijentima nakon moždanog udara, loma kuka, pacijentima sa neurokognitivnim poremećajima te pacijentima kojima je potrebna palijativna skrb. Koja je naša kultura... 

USZ FAMILIA

Sarajevo
prije 3 dana

Poslovođa trgovinskog objekta (m/ž)

 ...ažurnost; Spremnost za timski rad; Svojim saradnicima nudimo: Konkurentnu nadoknadu, Redovnu uplatu zarada, penzionog i socijalnog osiguranja, Mogućnost ličnog i profesionalnog usavršavanja, Mogućnost napredovanja. Potrebna dokumentacija:... 

Fructa Trade d.o.o

Banja Luka
prije 28 dana

Administrator (m/ž)

 ...ažurnost; Spremnost za timski rad; Svojim saradnicima nudimo: Konkurentnu nadoknadu, Redovnu uplatu zarada, penzionog i socijalnog osiguranja, Mogućnost ličnog i profesionalnog usavršavanja, Mogućnost napredovanja. Potrebna dokumentacija:... 

Fructa Trade d.o.o

Banja Luka
prije 28 dana

Glumac - lutkar III, Inspicijent, Poslovni sekretar

 ...u tekstu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK, na službenoj web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK. Biografiju – CV kandidata, Diplomu o stečenoj stručnoj spremi (original ili ovjerena kopija), Izvod iz matične... 

Pozorište lutaka u Mostaru

Mostar
prije 2 dana

Team leader/Voditelj tima na njemačkom jeziku (f/m)

 ...-C2 Razvijene komunikacijske vještine Dobro poznavanje MS Office i Windows Spremnost na predani rad i učenje Razvijene socijalne vještine Snalažljivost, ljubaznost i zadovoljstvo u radu s klijentima Napredne vještine planiranja i zadavanja ciljeva timu... 

M Plus

Sarajevski kanton
prije 8 dana

Direktor

 ...stečenim nakon završene specijalizacije); da ima odgovarajuću specijalizaciju iz djelatnosti Doma zdravlja ili specijalizaciju iz socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva; da posjeduje znanje o zdravstvenom menadžmentu; da nema privatni/finansijski... 

Dom zdravlja Jablanica

Jablanica
pre mesec dana

Socijalni radnik

 ...sektoru u HNŽ-K, članka 6. st.3. Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Stolac, broj : 05-541/16 od 19.7.2016.godine, čl. 29.Organizacije...  ...poslova radnog mjesta: -Vođenje evidencija i dokumentacije socijalne skrbi, Dijagnostika slučaja, Tretman i druge usluge, rad... 

Centar za socijalni rad Stolac

Stolac
pre 2 meseci

Kreditni službenik/kreditni službenik junior za područje opštine Konjic

 ...plasiranje novih mikrokredita u Bosni i Hercegovini.  Plasiranjem mikrokredita, Partner mikrokreditna fondacija, ispunjava i svoje socijalne ciljeve direktno utičući na zaposlenost i stvaranje novih radnih mjesta. Vrijednosti za koje se Partner zalaže u radu sa... 

Partner mikrokreditna fondacija

Konjic
pre mesec dana

Stručni savjetnik za pravne poslove u oblasti zaštite porodice i djece u Sektoru za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice i djece, Odsjek za zaštitu porodice i djece

 ...S a r a j e v o sa naznakom: „Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (sa pozivom na broj: 06-30-8-473/23) ” Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ... 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Sarajevo
prije 28 dana