Rezultati pretrage: 19 oglasa za posao

 ...putem mjesnih zajednica stara i za rad nesposobna lica, samohrana i materijalno neobezbjeđena i druga lica radi pružanja odgovarajuće socijalne zaštite, radi na rješavanju zahtjeva u vezi sa regulisanjem stalne novčane pomoći i dodatka za tuđu njegu i pomoć i... 

JU Centar za socijalni rad Jablanica

Jablanica
pre 2 meseci
Opis poslova i radnih zadataka: Obavlja poslove uspostave i održavanje saradnje sa svim relevantnim institucijama na svim nivoima vlasti u BiH, kao i akademskim i istraživačkim te međunarodnim institucijama i njihovim bazama podataka; u saradnji sa kolegama u Sektoru istražuje...

Direkcija za ekonomsko planiranje Vijeće ministara BiH

Sarajevo
pre mesec dana
 ...Partner mikrokreditna fondacija“ Tuzla, najveća mikrokreditna fondacija u BiH. Plasiranjem mikrokredita Društvo ispunjava i svoje socijalne ciljeve direktno utičući na zaposlenost i stvaranje novih radnih mjesta. Vrijednosti za koje se Društvo zalaže u radu sa... 

Mikrokreditno društvo Partner

Stari Grad Sarajevo (opština)
prije 3 sataNovi
 ...plasiranje novih  mikrokredita u Bosni i Hercegovini. Plasiranjem mikrokredita, Partner mikrokreditna fondacija, ispunjava i svoje socijalne ciljeve direktno utičući na zaposlenost i stvaranje novih  radnih mjesta. Vrijednosti za koje se Partner zalaže u radu sa... 

Partner mikrokreditna fondacija

Sarajevo
prije 15 sata
 ...kvalitetnijeg odnosa i zajedničkog rada za dobrobit djeteta, vrši sintezu zapažanja, skrbi o ostvarivanju prava korisnika iz područja socijalne i zdravstvene zaštite, izrađuje godišnje izvješće o korisnicima Ustanove, obavlja i ostale poslove u dogovoru s ravnateljem... 

„Centar za socijalni rad“ Čitluk

Čitluk
prije 14 dana
 ...u tekstu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK, na službenoj web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK. Biografiju – CV kandidata, Diplomu o stečenoj stručnoj spremi (original ili ovjerena kopija), Izvod iz matične... 

Pozorište lutaka u Mostaru.

Mostar
prije 8 dana
 ...Večernji list, 27.01.2024. Na temelju Odluke Upravnog vijeća JU Centra za socijalni rad Prozor-Rama broj: 31-97/24 od 24.01.2024. godine, raspisuje se N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta ~ SOCIJALNI RADNIK - 1 (jedan) izvršitelj/ica, rad na neodređeno... 

JU Centar za socijalni rad Prozor-Rama

Prozor-Rama
prije 22 dana
 ...izvršilac # Psiholog – 1 izvršilac # Socijalni radnik – 1 izvršilac Opis posla...  ...s minimalno 240 etcs) studij socijalnog rada, najmanje 1 (jedna) godina stručnog...  ...stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNK i web stranici Centra) na javni... 

J.U. Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los R...

Mostar
prije 5 dana
 ...maloprodaji, Komunikativnost, organiziranost i snalažljivost, Ljubaznost u odnosu sa kupcima, Izražene sposobnosti rukovođenja i socijalne interakcije, Razvijene prodajne vještine, Odgovoran pristup radu i radnim zadacima. Prijavu na oglas sa biografijom... 

City Centar AD d.o.o

Cazin
prije 25 dana
 ...Ko smo mi? “Familia” je socijalno medicinska ustanova koja pruža dugotrajni smještaj njegu i rehabilitaciju pacijentima nakon moždanog udara, loma kuka, pacijentima sa neurokognitivnim poremećajima, te pacijentima kojima je potrebna palijativna skrb. Koja je naša kultura... 

USZ DOM FAMILIA

Sarajevo
prije 28 dana
 ...prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK. Obrazac se može preuzeti na web stranici poslodavca i Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK. Urednom prijavom smatra se prijava koja je potpisana od strane podnosioca i koja sadrži sve podatke navedene u... 

JZU „Dom zdravlja“ Jablanica

Jablanica
prije 22 dana
 ...Ko smo mi? “Familia” je socijalno medicinska ustanova koja pruža dugotrajni smještaj njegu i rehabilitaciju pacijentima nakon moždanog udara, loma kuka, pacijentima sa neurokognitivnim poremećajima te pacijentima kojima je potrebna palijativna skrb. Koja je naša kultura... 

USZ DOM FAMILIA

Sarajevo
pre mesec dana
 ...imenovanjima Federacije BiH („Službene novine F BiH'“, broj: 12/03, broj. 34/03 i broj. 6S/13) i članka 15. Statuta Ustanove "Centar za socijalni rad Grada Mostara" Mostar broj: 54-I-2/06, broj: I-03/08, broj: 21-51-2486/16 i broj: 01-45-3605/2/21 i Odluke Upravnog vijeća... 

„Centar za socijalni rad Grada Mostara“

Mostar
prije 11 dan
 ...za motivaciju i plate zaposlenih „OPTIMA Grupa“ d.o.o. OPIS POSLA: Sprovodi studiju stanja na tržištu rada, visine plata, socijalnih programa u raznim preduzećima u BiH i regionu; Formira biznis plan (na kvartalnom/polugodišnjem/godišnjem nivou) u pogledu... 

OPTIMA Grupa d.o.o. Banja Luka

Banja Luka
prije 8 sata
 ...dostupne od kolovoza 2024.: # Nastavnik Ekonomije IBDP, radno mjesto s punim radnim vremenom na određeno vrijeme. # Nastavnik IBDP-a Socijalna i kulturna antropologija, radno mjesto s nepunim radnim vremenom (75%) na određeno vrijeme ( privremena zamjena do srpnja 2025.).... 

UWC Mostar

Mostar
prije 21 dan
 ...objekti i sl.) Poželjno poznavanja informacijskih tehnologija (Microsoft Office, Internet) Izražene sposobnosti rukovođenja i socijalne interakcije (analitičko razmišljanje, fokus na rezultate, poslovno razmišljanje i procjene) Sposobnost rješavanja problema i proaktivnog... 

City Centar AD d.o.o

Cazin
prije 25 dana
 ...katalozi, flajeri,..), komunikacija sa štamparijama, praćenje realizacije, izrada grafičkih rješenja za potrebe digitalnog marketinga i socijalnih mreža, masovni mailing i SMS kampanje. Potrebna znanja i vještine: Iskustvo u izradi grafičkih i reklamnih rješenja, poznavanje... 

Agencija Spektar

Banja Luka
prije 5 dana
 ...(prijava)  mogu preuzeti na službenoj stranici J.P. Vodovoda d.o.o. Mostar  ili na web stranici ministarstva zdravstva , rada i socijalne skrbi HNK-a. Uz prijavu  na javni konkurs na prijavnom obrazcu, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih... 

J.P. „Vodovod“, društvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o. Mos...

Mostar
pre 2 meseci
 ...javnog oglasa, nakon čega će se sačiniti rang lista kandidata koji ispunjavaju sve uslove javnog oglasa. Federalni ministar rada i socijalne politike će donijeti rješenje o prijemu namještenika u radni odnos sa liste kandidata koji ispunjavaju sve uslove javnog oglasa.... 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Sarajevo
pre mesec dana