Specijalista nabavke posao

14 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Službenik za javne nabavke

O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34., 44. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 6/16) a u vezi s članom 74 a. Zakona o državnoj ...

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Sarajevo
prije 9 dana

Doktor/ka specijalista porodične medicine

Mesto rada: Stanari- mesto između Banja Luke I Doboja Uslovi za apliciranje: Položen stručni ispit za rad u Domu zdravlja Završen Medicinski fakultet Poslodavac obezbeđuje: Ugovor o radu, sve benefite iz radnog odnosa Zarada od 900 evra plus dodaci...

PARTNERS&ORKA DOO

Doboj
pre mesec dana

Inženjer elektrotehnike (m/ž)

 ...rukovođenje, koordinacija i nadzor rada tima elektrotehničara i specijalista na elektrosistemima (elektroinstalacija jake i slabe struje,...  ...materijala, opreme, alata) za izvođenje radova; saradnja prilikom nabavke potrebnog materijala, sredstava rada i opreme; izrada... 

INT BH d.o.o.

Bosna i Hercegovina
prije 16 dana

Rukovodilac sektora Održavanje

 ...kvaliteta servisa i izvođenja radova na uplatnim mjestima i u upravnoj zgradi Definisanje i praćenje zaliha IT opereme i praćenje toka nabavke za potrebe održavanja sistema Organizacija, praćenje i kontrola rada službe sistemske administracije Organizacija održavanja... 

Mozzart d.o.o.

Banja Luka
prije 9 dana

Pomoćnik direktora za pravne, računovodstvene i opće poslove ...

 ...izradu planova o nabavkama, kao poslove vezano za organizaciju nabavki roba, usluga i radova koji nisu u nadležnosti komisije za javne nabavke, organizuje vođenje evidencija u sjedištu Sudske policije, vrši druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac. Pripadajuća... 

Sudska policija FBiH

Sarajevo
prije 3 dana

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Sudskoj policiji u FBiH

 ...planova o nabavkama, kao i vrši poslove vezano za organizaciju nabavki roba, usluga i radova koji nisuu nadležnosti komisije za javne nabavke, organizuje, koordinira ili vrši poslove vezano za donošenje odluka opravima iz radnih odnosa službenika Sudske policije, državnih... 

Sudska policija u Federaciji BiH

Sarajevo
prije 4 dana

SOS mama/roditelj u programu dječije selo Gračanica

 ...sa pravilima organizacije, potrebama porodice i svakog djeteta, u skladu sa prosječnim životnim standardom zajednice, vrši potrebne nabavke i vodi evidenciju, redovno pravda utrošena sredstva; Vodi brigu o inventaru kuće, prijavljuje kvarove majstoru preko lider... 
Sarajevo
pre mesec dana

Prijem 24 radnika Javna ustanova Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“

 ...računa o racionalnoj primjeni lijekova imedicinskih sredstava; priprema specifikaciju lijekova i medicinskih sredstava potrebnih zanabavke; priprema medicinska sredstva po stručnim propisima i izdaje ih na osnovu propisanedokumentacije; priprema redovne mjesečne,... 

Javna ustanova Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“

Sarajevo
prije 9 dana

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do 1 (jedne) godine

 ...kuhar- 1 (jedan) izvršilac # Referent za plan i analizu- 1 (jedan) izvršilac # Moler- 1 (jedan) izvršilac # Službenik za javne nabavke- 1 (jedan) izvršilac # Radnica na održavanju čistoće- 5 (pet) izvršioca # Pomoćni radnik- 2 (dva) izvršioca # Referent... 

Javna ustanova Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“

Sarajevo
prije 9 dana

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos u JU Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“

 ...kuhar- 1 (jedan) izvršilac4. Referent za plan i analizu- 1 (jedan) izvršilac5. Moler- 1 (jedan) izvršilac6. Službenik za javne nabavke- 1 (jedan) izvršilac7. Radnica na održavanju čistoće- 5 (pet) izvršioca8. Pomoćni radnik- 2 (dva) izvršioca9. Referent obezbjeđenja... 

Javna ustanova Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“

Sarajevo
prije 9 dana