Starijima posao Bijeljina

1-5 od 5 rezultati

Bijeljina
Čuvala bi starije osobe. Julija065783555
prije 15 dana
Javni oglasi  -  Bijeljina
 ...se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih, v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i g)... 
prije 13 dana
Bijeljina
 ...kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje  ispunjenost opštih uslova  i to :  1) uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeserci), 2) izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte, 3)  ljekarsko uvjerenje, ne starije od... 
prije 2 sata
Bijeljina
 ...knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte, v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i g)... 
prije 2 sata
Bijeljina
 ...uslova, i to: 1)  da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci), 2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte, 3)  da je radno... 
prije 2 sata