Starijima posao Bijeljina

1-20 od 24 rezultati

Poreska uprava  -  Bijeljina
 ...III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos: da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;da je stariji od osamnaest (18) godina;da ima opštu zdravstvenu sposobnost;da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje... 
prije 7 dana
Gimnazija ,,Filip Višnjić“ Bijeljina  -  Bijeljina
 ..., i to:1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, koje ne može biti starije od šest mjeseci,2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,3) da je... 
prije 2 dana
Bijeljina
 ...lične karte; -uvjerenje o državljanstvu; -ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove kao dokaz radne sposobnosti, ne starije od 6 mjeseci ( prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa); -uvjerenje... 
prije 12 sata
Javni oglasi  -  Bijeljina
 ...knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte, 3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, 4) da... 
prije 1 dan
Bijeljina
 ...matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte, -Da je radno sposoban,što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, -Da... 
prije 12 sata
Bijeljina
 ...5 (pet) godina. 2.  Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati: 1. da je državljanin Republike Srpske ili  BiH, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da ima opštu zdravstvenu podobnost, 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje... 
prije 12 sata
Osnovna škola „DVOROVI“ Dvorovi-Bijeljina  -  Bijeljina
 ...Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;2.Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,( ne starijim od 01.10.2011. godine, odnosno od početka izdavanja izvoda sa trajnim rokom važenja), ili ovjerenom kopijom lične karte kojom se... 
prije 2 dana
Bijeljina
 ...16, 7/16, 9/16 i 1/17). II - Opšti uslovi: 1.  da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, 2.  da je stariji od 18 godina, 3.  da ima opštu zdravstvenu sposobnost, 4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene... 
prije 12 sata
Bijeljina
 ...ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, ne starije od 6 mjeseci i te kopije neće biti biti vraćene kandidatima. Pravo učešća na konkursu, imaju i lica koja ispunjavaju uslove po članu... 
prije 12 sata
Bijeljina
 ...matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte, 3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i 4)... 
prije 12 sata
Bijeljina
 ...rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte, 3) da je radno sposoban, a to se dokazuje  ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije  od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,  a prije zasnivanja radnog odnosa, 4)... 
prije 12 sata
Bijeljina
 ...Bosne i Hercegovine; b)  Da je punoljetan; v) Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci g) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstava ličnosti, morala, službene... 
prije 12 sata
Bijeljina
 ...ostvaruju pravo na naknadu u skladu sa opštim aktom osnivača. V - Opšti uslovi -da su državljani Republike Srpske ili BiH; -da su stariji od 18 godina; -da nisu otpuštani iz državne službe na bilo kojem nivou vlasti u BiH (bilo na nivou države ili entiteta) kao... 
prije 12 sata
Bijeljina
 ...knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte, v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i g)... 
prije 12 sata
Bijeljina
 ...matične knjige rođenih ili kopijom lične karte, v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i g)... 
prije 12 sata
Bijeljina
 ...časova vježbi, na određeno vrijeme do 31.08.2018.godine Opšti uslovi 1. da je državljanin Republike Srpske,ili BiH, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost i psiho-fizičku sposobnost za rad sa učenicima, 4. da nije pravosnažnom... 
prije 12 sata
Bijeljina
 ...uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima dostaviće kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od 6 mjeseci 11.Uvjernje o neosuđivanosti ( škola će zatražiti službenim putem za izabranog kandidata  a prije zasnivanja radnog... 
prije 12 sata
Bijeljina
 ...knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte, 3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i 4)... 
prije 12 sata
Bijeljina
 ...matične knjige rođenih ili kopijom lične karte. · Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje dostavlja izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa. · Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična... 
prije 12 sata
Bijeljina
 ...Kandidat treba da ispunjava opšte i posebne uslove: a)  Opšti uslovi su: 1.da su državljani Republike Srpske ili BiH, 2.da su stariji od 18 godina, 3.da imaju opštu zdravstvenu sposobnost, 4.da nisu otpušteni iz službe na osnovu disciplinske mjere, na bilo... 
prije 12 sata
12