Stručni saradnik za administrativne poslove

 ...radni odnos na neodređeno vrijeme Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:  Stručni saradnik za administrativne poslove, Odjel za računovodstvo i finansije, Sektor zajedničkih funkcija u Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 16 dana

Stručni saradnik za opće poslove

 ...oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto: Stručni saradnik za opće poslove, Odjel za opće i kadrovske poslove, Sektor zajedničkih...  ...odgovornosti poslova radnog mjesta Stručni saradnik za administrativne poslove, Odjel za računovodstvo i finansije, Sektor... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 16 dana

Administrativno - tehnički saradnik

Opis poslova: obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Kabineta predsjedavajućeg Doma; prima, otprema...  ...: Administrativno-tehnički saradnik u Kabinetu predsjedavajućeg Doma...  ...uslove i to: ~ završena srednja stručna sprema; ~1 godina radnog iskustva... 

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Pomoćnik rukovoditelja organa državne službe, Viši stručni saradnik za građevinsko-tehničke i administrativne poslove, Viši stručni saradnik za opće i pravne poslove u oblasti matičnih evidencija

Opis poslova: prate se propisi iz djelokruga rada;...  ...izradi budžeta Grada; stručno se obrađuju podaci za...  ...obavljaju se i drugi poslovi koje odredi šef Stručne...  ...djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslov za njihovo...  ...radno mjesto stručnog saradnika, koji obavljaju... 

Grad Čapljina

Čapljina
pre 2 meseci

Saradnik za kadrovske i administrativne poslove

Opis poslova: Obavlja poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja, od pripreme akata do arhiviranja...  ...Projekta. obavlja poslove stručne i administrativne podrške zaposlenima Projekta iz...  ...procedure nabavki roba i usluga, te tehničke podrške Projektu. obavlja... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Administrativni referent za poslove pisarnice, Tehnički Sekretar

 ...Odsjek za opšte, pravne i kadrovske poslove 1/01 Administrativni referent za poslove pisarnice Opis...  ...za zakonsko mjeriteljstvo 1/02 Tehnički Sekretar Opis radnih zadataka: Obavlja...  ...koji bude primljen nema položen stručni upravni ispit dužan je isti, položiti... 

Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik, Viši stručni saradnik

Opis poslova:  Primjenjuje zakonske propise i metodologije iz oblasti nadzora nad namjenskim...  ...prijedloge i aktivnosti vezane za poslove obrade izvještaja o namjenskom utrošku dodijeljenih...  ...sredstava i nadzora, vrši obradu i stručnu analizu izvještaja od strane korisnika sredstava... 

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s...

Sarajevo
prije 2 dana

Stručni saradnik za nekretnine i imovinsko pravne poslove ...

 ...službenika u Gradu Stocu Radna mjesta: 01.Stručni saradnik za nekretnine i imovinsko pravne poslove – Služba za  imovinsko-pravne, geodetske poslove i...  ...sudjeluje u radu Povjerenstva za utvrđivanje minimalno-tehničkih uslova za obavljanje biznisa; vrši nadzor rada... 

Grad Stolac

Stolac
pre 2 meseci

Referent - Administrativno-tehnički sekretar

Opis poslova: Obavlja tehničku obradu predmeta, prijepisa tekstova te druge poslove po nalogu Pravobranioca a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta broj...  ...i sljedeće posebne uslove: # Srednja stručna sprema - IV stepen; # Jedna godina radnog iskustva... 

Grad Mostar

Mostar
prije 25 dana

Viši referent za administrativno tehničke poslove - tehnički tajnik, Domar,

 ...radni odnos na neodređeno vrijeme 1. Viši referent za administrativno tehničke poslove - tehnički tajnik 1 izvršitelj,  Službeno zvanje: viši...  ...najmanje deset ( 10 ) mjeseci radnog staža položen stručni ispit poznavanje rada na računaru poznavanje engleskog... 

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegov...

Mostar
prije 6 dana

Stručni saradnik za finansije

 ...porodiljskog odsustva 1/01Stručni saradnik za finansije ODJELJENJE ZA PRAVNE, FINANSIJSKE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE Opis radnih zadataka:...  ..., informacija i drugih stručnih materijala kojima se...  ...poslovima i zadacima, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru... 

Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik - referent

 ...Hercegovačkoneretvanskog kantona Radno mjesto: - Stručni saradnik – referent za period od 1918. –...  ...– 1 (jedan) izvršilac Opis poslova : radi na sređivanju i obradi...  ...propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslov za njihovo... 

Arhiv Hercegovačkoneretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Samostalni stručni saradnik za razvoj aplikacija i poslove baza podataka ..

 ...BANKE BOSNE I HERCEGOVINE U SARAJEVU a) Samostalni stručni saradnik za razvoj aplikacija i poslove baza podataka – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme u...  ..., - Odgovoran je za vođenje potrebnih evidencija, tehničke, korisničke i druge dokumentacije u vezi sa... 

Centralna banka Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Viši stručni saradnik za monitoring u RC

Opis poslova i radnih zadataka:  Obavlja najsloženije stručne poslove koji se odnose na planiranje, analize i stručna mišljenja...  ...završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera ili diploma Bolonjskog...  ...Državni službenik – viši stručni saradnik Pripadajuća osnovna neto... 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Banja Luka
prije 27 dana

Viši stručni saradnik za projekte i marketing

Opis poslova: - Inicira i realizira projekte iz domena svog...  ...na iste; - Pruža tehničku pomoć prilikom izrade detaljnog...  ...projekta; - Pruža stručnu i tehničku pomoć prilikom...  ...dostupne grantove; - Obavlja poslove stručne, tehničke i administrativne podrške; - Pruža... 

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik za kontrolu finansijske dokumentacije

 ...kantona Radno mjesto: - Stručni saradnik za kontrolu finansijske...  ...(jedan) izvršilac Opis poslova : vrši prikupljanje, sređivanje...  ...nabavkama; obavlja i druge poslove po nalogu šefa....  ...osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslov za njihovo obavljanje... 

Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Saradnik za pravne poslove Laktaši

 ...saradljivost i sistematičnost u radu. Opis poslova: Izrada prijedloga opštih i pojedinačnih...  ...odnose članova Društva i drugi poslovi od značaja za statusni položaj Društva,...  ...razvoj. Kandidati zainteresovani za posao Saradnik za pravne poslove Laktaši svoje prijave... 

Agencija Spektar

Laktaši
prije 26 dana

Administrativni - tehnički sekretar

 ...na neodređeno vrijeme, u svojstvu administrativno – tehničkog sekretara Ureda direktora filijale u Agenciji...  ...i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio. Posebni uslovi: Srednja stručna sprema, najmanje dvije godine radnog iskustva... 

Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Viši stručni suradnik

 ...na radno mjesto: Viši stručni suradnik u timu za operacije...  ...od 6 mjeseci. I OPIS POSLOVA Opis primarnih obaveza...  ...poslova radnog mjesta Stručni saradnik za administrativne poslove, Odjel za računovodstvo i...  ...; # Upravljanje ostalim tehničkim resursima u nadležnosti... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 16 dana

Stručni saradnik - koordinator predmeta

Opis poslova: Vrši koordinaciju tužilačkih odjela sa pisarnom TBiH...  ...skupštini BiH, uz nadzor stručnog saradnika savjetnika pravnika; Po nalogu...  ...odjela i tužioca pomaže u tehničkoj pripremi dokaznog materijala...  ...postupku; Izvršava i druge poslove po nalogu glavnog tužioca ili... 

Tužilaštvo BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za dokumentarno poslovanje i garancije (m/ž)

 ...kolegicu/kolegu u Sektoru IT i operacija, na određeno vrijeme: Stručni saradnik za dokumentarno poslovanje i garancije (m/ž) Mjesto rada...  ...oec; Po mogućnosti već jednu godinu radiš na relevantnim poslovima; Poznavanje radu na računaru ; Aktivno znanje... 

Addiko Bank d.d. Sarajevo

Sarajevski kanton
prije 11 dan

Stručni saradnik u Službi radnih tijela

 ...državnog službenika u Stručnoj službi Doma naroda...  ...Radno mjesto: - Stručni saradnik u Službi radnih tijela...  ...jedan) izvršilac Opis poslova : pomaže u radu...  ...mišljenja; obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu...  ...i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo... 

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za stanovništvo - lični bankar

 ...vrijeme uz probni rad od šest mjeseci 1 .NAZIV POSLOVA ZA KOJI SE RASPISUJE OGLAS: Stručni saradnik za stanovništvo - lični bankar, 1 izvršilac 2....  ...te koordiniranje saradnje s Odjelom za pravne poslove i Sektorom za kreditne i operativne rizike, Vodi... 

UNION BANKA DD SARAJEVO

Mostar
prije 27 dana

Viši referent-tajnica, Viši referent za administrativne poslove

 ...Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove - 01. Viši referent-tajnica - 02. Viši referent za administrativne poslove Opis poslova - Pozicija 01: -obavlja tehničke i administrativne poslove za...  ...sličnim poslovima -položen stručni upravni ispit -poznavanje... 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-K

Mostar
pre mesec dana

Stručni suradnik za financijske poslove

 ...neretvanskog kantona/županije Radno mjesto: - Stručni suradnik za financijske poslove – Sektor za pravne, opće i financijske  poslove – 1 (...  ...priprema godišnji, tromjesečni i mjesečni plan materijalno – tehničkih sredstava za potrebe Zavoda; obavlja poslove vođenja... 

Zavodu za zaštitu kulturno – povijesne baštine/istorijskog n...

Mostar
pre mesec dana

Referent specijalist za administraciju i tehničke poslove

 ...Referent specijalist za administraciju i tehničke poslove _____________________________________...  ...poslova : Referent specijalist vrši administrativno-tehničke poslove i druge poslove za...  ...u struci sa završenom srednjom stručnom spremom traženom oglasom, odnosno treba... 

Sekretarijat Predsjedništva BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za poslove plana, analize i budžeta, Stručni saradnik za javne nabave, Rukovoditelj Službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar

 ...Rukovoditelj Službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar –  pomoćnik Načelnika – 1 (jedan) izvršilac 02.Stručni saradnik za poslove plana, analize i budžeta – 1 (...  ...poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslov za njihovo obavljanje u organima... 

Općina Prozor - Rama

Prozor-Rama
pre 2 meseci

Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove, Viši stručni saradnik za knjigovodstvo, popis imovine i kapitalnih sredstava, Stručni saradnik za poslove Općinskog vijeća i radnih tijela

 ...Radna mjesta: 01.Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove – Općinska služba za  prostorno...  ...02.Viši stručni saradnik za knjigovodstvo, popis...  ...Vijeća; pruža stručnu i administrativnu pomoć vijećnicima; sudjeluje...  ...djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslov za... 

Općina Čitluk

Čitluk
pre 2 meseci