Stručni saradnik za kontrolu finansijske dokumentacije

 ...neretvanskog kantona Radno mjesto: - Stručni saradnik za kontrolu finansijske dokumentacije – 1 (jedan) izvršilac Opis poslova : vrši prikupljanje, sređivanje,...  ...ugovora o javnim nabavkama; obavlja i druge poslove po nalogu šefa. Kandidati moraju ispunjavati... 

Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Stručni saradnik za stanovništvo - lični bankar

 ...rad od šest mjeseci 1 .NAZIV POSLOVA ZA KOJI SE RASPISUJE OGLAS: Stručni saradnik za stanovništvo - lični bankar,...  ...: Sveobuhvatno servisiranje (finansijske i sve ostale bankovne usluge) klijenata...  ...saradnje s Odjelom za pravne poslove i Sektorom za kreditne i... 

UNION BANKA DD SARAJEVO

Mostar
prije 27 dana

Stručni saradnik - referent

 ...Hercegovačkoneretvanskog kantona Radno mjesto: - Stručni saradnik – referent za period od 1918. – 1945. godine – 1 (jedan) izvršilac Opis poslova : radi na sređivanju i obradi građe,...  ...se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički... 

Arhiv Hercegovačkoneretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Stručni saradnik za informisanje

Opis poslova: obavlja poslove u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, a posebno obrađuje zahtjeve upućene ministru...  ...obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg... 

Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Stručni suradnik za financijske poslove

 ...kulturno – povijesne baštine/istorijskog nasljeđa Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije Radno mjesto: - Stručni suradnik za financijske poslove – Sektor za pravne, opće i financijske  poslove – 1 (jedan) izvršitelj Opis poslova : izrađuje analize,... 

Zavodu za zaštitu kulturno – povijesne baštine/istorijskog n...

Mostar
pre mesec dana

Stručni suradnik - kontrolor

 ...odnos na radno mjesto: Stručni suradnik - kontrolor,...  ...od 6 mjeseci. I OPIS POSLOVA Opis primarnih obaveza...  ...poslova radnog mjesta Stručni saradnik za administrativne poslove, Odjel za računovodstvo i...  ...zaštite korisnika finansijskih usluga i postupku po zahtjevu... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Mostar
prije 16 dana

Mlađi stručni saradnik - knjigovođa za KUF

opis poslova: - prati i primjenjuje zakonske propise iz djelokruga svog radnog mjesta, -...  ...blagajnu, plaće, refundacije, IOS ▪ i drugi poslovi u skladu sa zakonskim propisima i...  ...- obavlja i druge poslove u okviru svoje stručne spreme. KANDIDAT JE OBVEZAN DOSTAVITI... 

JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Stručni suradnik za analizu stanja u oblasti koncesija ...

Opis poslova: izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala...  ...; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra....  ...kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje...  ...za radno mjesto stručnog saradnika, koji obavljaju poslove namještenika... 

Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
prije 10 dana

Pomoćni radnik za poštanske poslove, Operater u poštanskom prometu .....

Opis poslova: Prati i primjenjuje zakonske propise iz djelokruga rada financija i računovodstva...  ...za radna mjesta za koja se traži stručna sprema KV/SSS obvezni su dostaviti dokaz...  ...uvjerenje da je radno sposoban obavljati poslove radnog mjesta i da se protiv njega ne vodi... 

Hrvatska pošta d.o.o. Mostar

Mostar
prije 5 dana

Viši referent-tajnica, Viši referent za administrativne poslove

 ...Unutarnja organizacijska jedinica: Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove - 01. Viši referent-tajnica - 02. Viši referent za...  ...mjeseci radnog staža na istim ili sličnim poslovima -položen stručni upravni ispit -poznavanje rada na računaru Za poziciju 02... 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-K

Mostar
pre mesec dana

Stručni savjetnik za sport

 ...Hercegovačko-neretvanskog kantona Radno mjesto: - Stručni savjetnik za sport – 1 (jedan) izvršilac Opis poslova : prati primjenu zakona i drugih propisa iz...  ...za proglašenje najboljeg sportaša; obavlja poslove dodjele nagrada po ovlaštenju, prati i nadzire realiziranje... 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovač...

Mostar
pre 2 meseci

Viši samostalni referent za računovodstveno-materijalne poslove i poslove javnih nabava

 ...# Viši samostalni referent za računovodstveno-materijalne poslove i poslove javnih nabava"……………………………………………………………... jedan (1) izvršitelj...  ...(1) godina radnog staža poslije završene više škole, položen stručni upravni ispit i poznavanje rada na računaru. Uz prijavu... 

Vlada Hercegovačko - neretvanske županije/kantona

Mostar
pre 2 meseci

Viši referent za administrativno tehničke poslove - tehnički tajnik, Domar,

 ...neodređeno vrijeme 1. Viši referent za administrativno tehničke poslove - tehnički tajnik 1 izvršitelj,  Službeno zvanje: viši referent...  ...), najmanje deset ( 10 ) mjeseci radnog staža položen stručni ispit poznavanje rada na računaru poznavanje engleskog... 

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegov...

Mostar
prije 6 dana

Referent - blagajnik, Stručni suradnik 2, Čuvar, domar, majstor .....

 ...Referent – blagajnik, s mjestom rada u Mostaru IV. stupanj ………………………………………………………………………1 izvršitelj na neodređeno vrijeme 1.3.Stručni suradnik 2 za poslove javnih nabava, s mjestom rada u Mostaru VII. stupanj …………………………………………………………………….1 izvršitelj na neodređeno vrijeme 1.4... 

Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje

Mostar
prije 4 dana

Pomoćni radnik za fizičke poslove, Tokar/bravar ...

 ...radni odnos Za radna mjesta: 1. Pomoćni radnik za fizičke poslove - tri izvršitelja 2. Pomoćni radnik instalater - jedan...  ...instalater - srednjoškolsko obrazovanje općeg  tehničkog ili stručnog smjera (najmanje III stupanj stručne spreme) - najmanje 2 godine... 

„Vodovod“ d.o.o. Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Stručni savjetnik u Odjeljenju za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje ....

 ...Pedagoškom zavodu Mostar Radna mjesta: 01.Stručni savjetnik u Odjeljenju za predškolski...  ...– 1 (jedan)  zvršilac 01. Opis poslova : učestvuje u izradi prijedloga nastavnih...  ...radu Stručnog kolegija; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja i direktora Zavoda... 

Pedagoški zavod Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Referent za podršku korisnicima sustava, Stručni suradnik za šumske krađe i štete ...

 ...sustava - broj izvršitelja: 1 Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Stručna sprema (SSS), Elektrotehnička škola, smjer automatika i...  ...utvrdilo je li kandidat radio sa odgovarajućom stručnom spremom na poslovima za koje se traži radni staž. IV Kandidati čija je... 

Javno poduzeće šumsko gospodarsko društvo „Šume Hercegovačko...

Mostar
prije 2 dana

Direktor

 .... Safet Mujić" Mostar. 2. OPIS POSLOVA Direktor obavlja poslove koji su Zakonom, podzakonskim aktima...  ...nadležnost, uz dužnu pažnju, stručno i savjesno. 3.MANDAT Mandat...  ...nema direktni ili indirektni privatni/finansijski interes u ustanovu što bi uticalo na... 

Javna ustanova Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar

Mostar
prije 10 dana

Direktor

 ...Fonda, te osigurava vršenje svih poslova iz nadležnosti Fonda, predlaže program rada i finansijski plan Fonda, izvršava odluke...  ...Fonda, obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom,  Statutom i...  ...B. Posebni uslovi: Visoka stručna sprema, VII stepen društvenog,... 

Fond za zaštitu okoliša HNK

Mostar
prije 20 dana

Volonter

 ...ministarstv o energije, rudarstva i indust rije Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad raspisuje se u Federalnom...  ...imaju pravo na naknadu u iznosu od 35% od osnovne plaće stručnog saradnika (neto naknada u iznosu od 498,58 KM mjesečno) Zaprimljene... 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Mostar
prije 2 dana

Službenik platnog prometa/kontrolor-likvidator-blagajnik

 ...od šest mjeseci 1 .NAZIV POSLOVA ZA KOJI SE RASPISUJE OGLAS:...  ...operativnim rizikom Ostali poslovi po nalogu nadležnih osoba. POSEBNI USLOVI : Stručna sprema : SSS Usmjerenje :...  ..., isključivo radno iskustvo u finansijskim institucijama Stručna znanja... 

UNION BANKA DD SARAJEVO

Mostar
prije 27 dana

Nastavnik,

 ...Mašinski Fakultet). # Saradnika u zvanje  viši...  ...Fakultet). II OPIS POSLOVA I.1. - NASTAVNIK ▪...  ...vijeća, Senata i drugih stručnih organa Univerziteta,...  ...,  ▪ obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao...  ...dekana. I-2., I-3.SARADNIK - VIŠI ASISTENT ▪ priprema... 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Mostar
pre mesec dana

Laboratorijski tehničar

 ...ispunjavati opće i posebne uvjete za obavljanje poslova za konkretno radno mjesto koji su...  ...SSS, laboratorijski tehničar Položen stručni ispit Radno iskustvo na istim poslovima...  ...održavanju sredstava rada obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tehničara odsjeka,... 

SKB Mostar

Mostar
prije 13 dana

Fakturista (m/ž)

 ...definiranih pravnim propisima, za obavljanje poslova i radnih zadataka ovog radnog mjesta...  ...dostava izvještaja. Ostali administrativni poslovi po potrebi po nalogu nadležnih nadređenih...  ...i predočiti originalne dokaze o stupnju stručne spreme ili ovjerenu kopiju istog.... 

PROGRESSIMOS OBRT Mostar

Mostar
prije 6 dana

SKLADIŠTAR/DOSTAVLJAČ

 ...automobila na servis, tehnički pregled i registraciju Ostali poslovi po nalogu Direktora i Voditelja skladišta TRAŽENE...  ...radnom okruženju Međunarodno iskustvo Mogućnost kontinuiranog stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja Visoku razinu samostalnosti... 

Rauche Medical d.o.o.

Mostar
prije 5 dana

Servirka, Spremačica, Referent ....

 ...Recepcionar u RJ Centralna recepcija Službe za pravne, kadrovske i opće poslove - 1 izvršitelj 11. Administrativni djelatnik u Kliničkom...  ...točkom 1. - VSS, završen Medicinski fakultet  - Položen stručni ispit  - Licenca za samostalan rad  - Radno iskustvo na istim... 

SKB Mostar

Mostar
prije 17 dana

Voditelj ekspoziture

 ...vrijeme uz probni rad od šest mjeseci 1. NAZIV POSLOVA ZA KOJI SE RASPISUJE OGLAS: Voditelj...  ...izvještavao kretanjima i trendovima, Ostali poslovi po nalogu nadležnih osoba, POSEBNI USLOVI: Stručna sprema : VSS Usmjerenje : ekonomsko Radno... 

UNION BANKA DD SARAJEVO

Mostar
prije 27 dana

Referent - Administrativno-tehnički sekretar

Opis poslova: Obavlja tehničku obradu predmeta, prijepisa tekstova te druge poslove po nalogu Pravobranioca a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta broj...  ...i sljedeće posebne uslove: # Srednja stručna sprema - IV stepen; # Jedna godina radnog iskustva... 

Grad Mostar

Mostar
prije 25 dana

Blagajnik

Opis poslova: vrši naplatu usluge za korištenje parkirališnih mjesta po već prije izdanim...  ...i druga izvješća, te obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca, kao i druge administrativne...  ...Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: stručna sprema (SSS) – tehnički/ekonomski smjer,... 

JP Mostar Parking

Mostar
pre 2 meseci