Stručni saradnik za opće poslove

 ...za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme...  ...oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto: Stručni saradnik za opće poslove, Odjel za opće i kadrovske poslove, Sektor zajedničkih... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 16 dana

Stručni saradnik za administrativne poslove

 ...za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme...  ...oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:  Stručni saradnik za administrativne poslove, Odjel za računovodstvo i finansije... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 16 dana

Stručni saradnik za finansije

 ...i Hercegovine raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje upražnjenog...  ...odsustva 1/01Stručni saradnik za finansije ODJELJENJE ZA...  ..., informacija i drugih stručnih materijala kojima se predlažu...  ...poslovima i zadacima, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru... 

Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za kontrolu finansijske dokumentacije

 ...Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih...  ...neretvanskog kantona Radno mjesto: - Stručni saradnik za kontrolu finansijske dokumentacije –...  ...o finansijskom poslovanju, da li su nabavke izvršene u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama... 

Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Viši stručni saradnik za monitoring u RC

 ...i radnih zadataka:  Obavlja najsloženije stručne poslove koji se odnose na planiranje, analize...  ...Status: Državni službenik – viši stručni saradnik Pripadajuća osnovna neto plata: 1.530,...  ...Luka Napomene za kandidate: -  Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o... 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Banja Luka
prije 27 dana

Stručni saradnik - referent

 ...1/14) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u tijelima državne...  ...Arhivu Hercegovačkoneretvanskog kantona Radno mjesto: - Stručni saradnik – referent za period od 1918. – 1945. godine – 1 (jedan)... 

Arhiv Hercegovačkoneretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Stručni saradnik, Viši stručni saradnik

 ...dodijeljenih sredstava i nadzora, vrši obradu i stručnu analizu izvještaja od strane korisnika...  ...koji se finansiraju/sufinansiranju putem javnih poziva Fonda, radi na poslovima nadzora i...  ...Svojeručno potpisana prijava na javni oglas i biografija sa obavezno naznačenim... 

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s...

Sarajevo
prije 2 dana

Referent za javne nabavke Banja Luka

Opis posla: Praćenje zakona i propisa iz oblasti javnih nabavki, priprema dokumentacije i obrada ponuda za javne nabavke, prikupljanje i obrada podataka za izradu analiza, izvještaja i drugih stručnih materijala, vođenje propisane dokumentacije, obavljanje drugih poslova... 

Agencija Spektar

Banja Luka
prije 11 dan

Stručni saradnik za dokumentarno poslovanje i garancije (m/ž)

 ...Tražimo netipičnu kolegicu/kolegu u Sektoru IT i operacija, na određeno vrijeme: Stručni saradnik za dokumentarno poslovanje i garancije (m/ž) Mjesto rada: Sarajevo Mi smo banka koja želi biti prepoznata po svom stilu. Za nas je bitno da ono što radimo, radimo... 

Addiko Bank d.d. Sarajevo

Sarajevski kanton
prije 11 dan

Viši stručni saradnik za evropske integracije ..

 ...važnosti za ispunjavanje zadataka; Koordinira, usmjerava i pruža stručne savjete zaposlenima; Pomaže pripadnicima Odsjeka u ciljevima i...  ...10, 70/12, 12/20 i 69/22) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za... 

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 6 dana

Stručni saradnik u Službi radnih tijela

 ...Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih...  ...radnog mjesta državnog službenika u Stručnoj službi Doma naroda Parlamenta Federacije...  ...Bosne i Hercegovine Radno mjesto: - Stručni saradnik u Službi radnih tijela - 1 (jedan)... 

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik - koordinator predmeta

 ...dužno podnositi VSTV-u i Parlamentarnoj skupštini BiH, uz nadzor stručnog saradnika savjetnika pravnika; Po nalogu rukovodioca odjela,...  ...engleskog jezika. Potrebni dokumenti: Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti svojeručno potpisan CV i ovjerene... 

Tužilaštvo BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Viši stručni saradnik za projekte i marketing

 ...tehničku pomoć prilikom izrade detaljnog budžeta projekta; - Pruža stručnu i tehničku pomoć prilikom sastavljanja aplikacije na dostupne...  ...je otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Potpisane prijave treba slati na adresu:... 

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik za stanovništvo - lični bankar

 .... Pravilnika o radu i Odluke Uprave Banke raspisuje se: JAVNI OGLAS za prijem na rad na neodređeno vrijeme uz probni...  ...mjeseci 1 .NAZIV POSLOVA ZA KOJI SE RASPISUJE OGLAS: Stručni saradnik za stanovništvo - lični bankar, 1 izvršilac 2. MJESTO RADA... 

UNION BANKA DD SARAJEVO

Mostar
prije 27 dana

Stručni saradnik za poslove plana, analize i budžeta, Stručni saradnik za javne nabave, Rukovoditelj Službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar

 ...1/14) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u tijelima državne...  ...i katastar –  pomoćnik Načelnika – 1 (jedan) izvršilac 02.Stručni saradnik za poslove plana, analize i budžeta – 1 (jedan) izvršilac 03... 

Općina Prozor - Rama

Prozor-Rama
pre 2 meseci

Stručni saradnik za nekretnine i imovinsko pravne poslove ...

 ...1/14) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u tijelima državne...  ...mjesta državnih službenika u Gradu Stocu Radna mjesta: 01.Stručni saradnik za nekretnine i imovinsko pravne poslove – Služba za... 

Grad Stolac

Stolac
pre 2 meseci

Stručni saradnik Pravnog odjeljenja Ureda registrara

 ...Odjeljenja i sudija. Uslovi: završen pravni fakultet (visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji...  ...Projekta, odnosno budžeta odobrenog u okviru Projekta. Javni oglas je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama... 

Sud BiH

Sarajevo
pre 2 meseci

Viši stručni suradnik

 ...Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos...  ...u radni odnos na radno mjesto: Viši stručni suradnik u timu za operacije i podršku,...  ...poslova radnog mjesta Stručni saradnik za administrativne poslove, Odjel za računovodstvo... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 16 dana

Samostalni stručni saradnik za razvoj aplikacija i poslove baza podataka ..

 ...CENTRALNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE U SARAJEVU a) Samostalni stručni saradnik za razvoj aplikacija i poslove baza podataka – 1 izvršilac...  ...iz djelokruga rada Službe. b) Stručni saradnik za javne nabavke – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme u Službi za javne... 

Centralna banka Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik; Sudski pripravnik; Sudski volonter

Opis poslova: obavlja praksu u Sudu u cilju stručnog osposobljavanja za samostalan rad i sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita...  ...: pet (5), na određeno vrijeme – jedna (1) godina Javni oglas je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim... 

Sud BiH

Sarajevo
pre 2 meseci

Mlađi stručni saradnik - knjigovođa za KUF

 ...- obavlja i druge poslove u okviru svoje stručne spreme. KANDIDAT JE OBVEZAN DOSTAVITI...  ...općih i posebnih uslova naznačenih u javnom oglasu a blagovremenom prijavom smatra se...  ...koje prilažu prilikom podnošenja prijave na javni oglas pozivajući se na poseban zakon prema... 

JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Stručni suradnik - kontrolor

 ...Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos...  ...u radni odnos na radno mjesto: Stručni suradnik - kontrolor, Odjel za nadzor zaštite...  ...poslova radnog mjesta Stručni saradnik za administrativne poslove, Odjel za računovodstvo... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Mostar
prije 16 dana

REFERENT NABAVKE I PRODAJE

Nabavka i naručivanje robe Vođenje evidencije Izrada ponuda Obavezni uslovi: Poznavanje rada na računaru  (Excel) Čitanje crteža Položen vozački ispit "B" kategorije Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo obavezan uslov Kontakt telefon: ...

NENOLINE ENTERIJERI DOO

Sarajevo
prije 13 dana

Saradnik u KFZ odjelu

Lokacija: Sarajevo, Grbavička 4 Tvoj profil: Odličan njemački jezik u govoru i pismu (C2) SSS/VSS društvenog/tehničkog smjera Dobre organizacijske vještine, visok nivo tačnosti i pažnja na detalje Dobro poznavanje MS Office-a, akcenat na Excel Tvoji...

Mars Recruiting d.o.o.

Sarajevo
prije 26 dana

Referent nabavke rezervnih dijelova

 ...Material Handling za Bosnu i Hercegovinu – najkvalitetnijeg svjetskog proizvođača viljuškara, oglašava slobodno radno mjesto: Referent nabavke rezervnih dijelova Kvalifikacije koje očekujemo od potencijalnih kandidata: dobre pregovaračke i organizacione sposobnosti... 

Vanadijum Company Vanadijum Company

Laktaši
prije 5 dana

Revizor za finansijsku reviziju, Revizor za reviziju učinka, Mlađi revizor za finansijsku reviziju, Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju i komunikacije

 ..., 2 (dva) izvršioca za rad na neodređeno vrijeme; 4. Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju i komunikacije , 1 (jedan) izvršilac...  ...izvještaji o izvršenim revizijama, drugi akti i informacije od javnog interesa; zajedno s generalnim revizorom ili samostalno... 

Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovi...

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove, Viši stručni saradnik za knjigovodstvo, popis imovine i kapitalnih sredstava, Stručni saradnik za poslove Općinskog vijeća i radnih tijela

 ...Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih...  ...u Općini Čitluk Radna mjesta: 01.Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove – Općinska...  ...– 1 (jedan) izvršilac 02.Viši stručni saradnik za knjigovodstvo, popis imovine i kapitalnih... 

Općina Čitluk

Čitluk
pre 2 meseci

Pomoćnik rukovoditelja organa državne službe, Viši stručni saradnik za građevinsko-tehničke i administrativne poslove, Viši stručni saradnik za opće i pravne poslove u oblasti matičnih evidencija

 ...sudjeluje se u izradi budžeta Grada; stručno se obrađuju podaci za...  ...Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju...  ...Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno...  ...Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, koji obavljaju poslove... 

Grad Čapljina

Čapljina
pre 2 meseci