Stručni saradnik za međunarodne projekte posao Unsko-sanski kanton

1-14 od 14 rezultati

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Bosanska Krupa
 ...Bosanska Krupa, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Bosanska Krupa 3/653 -Viši stručni saradnik za poslove općinskog vijeća -1 (jedan) izvršilac Opis poslova: stručno obrađuje nacrte i prijedloge općih i pojedinačnih... 
prije 8 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Cazin
 ...zahtjev Grada Cazin, o b j a v lj u j e JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Cazin 3/651 05. Stručni saradnik za katastar komunalnih uređaja i adresni registar pri Službi za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove - 1 (jedan)... 
prije 14 dana
Javni oglasi  -  Bosanska Krupa
 ...1 (jedan) izvršilac Opis poslova: ~ stručno obrađuje nacrte i prijedloge općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća (OV) kao i izmjena i dopuna tih propisa, radi na pripremi analiza, izvještaja, informacija i slično za OV, koordinira izradu... 
prije 8 dana
Javni oglasi  -  Cazin
 ...Službe; prati zakone i druge propise iz nadležnosti Službe i daje stručna mišljenja o nacrtima i prijedlozima zakona i propisa viših...  ...web stranici Agencije 3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicija 05.), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne... 
prije 9 dana
Bihać
 ...ste zainteresovani da postanete dio našeg mladog, kreativnog i stručnog tima, kontaktirajte nas.  TVOJI ZADACI Istraživanje  Pisanje...  ...u prethodno nabrojanom i želite da, postanete dio MAAG Projekt tima, pošaljite nam motivaciono pismo na njemačkom jeziku s vašom... 
prije 21 dan
Javni oglasi  -  Cazin
 ...koje se odnose na pitanja iz djelokruga njegovog rada; izrađuje stručne analize, informacije i materijale koji se odnose na pitanja iz...  ...web stranici Agencije 3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicija 05.), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne... 
prije 9 dana
Bihać
 ...70/08) - da nema privatni interes ili financijski interes u stanovi u kojoj se kandidira B) POSEBNE - da kandidat ima visoku stručnu spremu (VII stepen), te da ispunjava uvjete za nastavnika odgovarajuće škole, odnosno pedagoga ili psihologa i ima najmanje osam godina... 
prije 7 dana
Berlina d.o.o.  -  Bihać
 ...Opće vještine i znanja: vozačka dozvola „B“kategorije sklonost timskom radu želja i spremnost na kontinuirano učenje i stručno usavršavanje Odgovornost: praćenje tržišta servisa savjetovanje kupaca učešće u organizaciji poslova u servisnoj radionici... 
prije 2 dana
Motorex d.o.o.  -  Velika Kladuša
 ...Sarajevo, Tuzla, Jelah, Novi Grad/Bosanski Novi, Brčko, Lukavac, Konjic, Gradačac, Zenica Radno vrijeme Puno radno vrijeme  Stručna sprema Srednja stručna sprema (SSS) Radno iskustvo Nije potrebno radno iskustvo Dodatne kvalifikacije Afinitet za... 
prije 29 dana
DM drogerie markt d.o.o.  -  Sanski Most
 ...Realizacija zadatih zadataka od strane nadređenog - Prenošenje pozitivne dm filozofije na kupce i okolinu Uslovi: - SSS, srednja stručna sprema - Uslužnost u radu s krajnjim potrošačima - Samoinicijativnost i samostalnost u radu - Sklonost timskom radu - Fleksibilnost... 
prije 3 dana
B Pharm Bihać  -  Unsko-sanski kanton
 ...kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove: Obavezni uslovi: ~VSS - diplomirani farmaceut, magistar farmacije ~Položen stručni ispit i licenca izdata od nadležne komore ~Dobre komunikacijske i organizacijske vještine Ukoliko smatrate da ispunjavate... 
Brza prijava prije 7 dana
B Pharm d.o.o.  -  Bihać
 ...oglašava poziciju za: MAGISTAR/MAGISTRA FARMACIJE Uslovi: - VSS - diplomirani farmaceut - magistar farmacije - Položen stručni ispit i licenca izdata od nadležne komore - Poželjno radno iskustvo - Dobre komunikacijske i organizacijske vještine Prijaviti... 
prije 8 dana
Velika Kladuša
 ...8.2018.g. II Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu,kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete i to: Odgovarajuća stručna sprema: VI/VII stepen-predškolski odgoj i obrazovanje -prema programu odgojno obrazovnog rada, odnosno završen I ciklus bolonjskog... 
prije 2 dana
Berlina d.o.o.  -  Bihać
 ...planiranja, organizacije i analize - Vozačka dozvola „B“kategorije - Sklonost timskom radu - Želja i spremnost na kontinuirano učenje i stručno usavršavanje Sve prijave možete slati putem opcije "PRIJAVI SE". Lokacija: Bihać Broj izvršilaca: 1 Datum objave... 
prije 2 dana