Stručni saradnik za opće poslove

 ...radnika u radni odnos na radno mjesto: Stručni saradnik za opće poslove, Odjel za opće i...  ..., te ispostavljanje i praćenje sistema zaštite imovine; # Učestvuje u izradi godišnjih...  ...prostorija, zaštite na radu i zaštite od požara; # Prati i aktivno učestvuje u procesu... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 16 dana

Stručni saradnik za finansije

 ...odsustva 1/01Stručni saradnik za finansije ODJELJENJE...  ..., informacija i drugih stručnih materijala kojima se predlažu mjere za poboljšanje rada Kancelarije...  ...ostvarivanja zdravstvene zaštite radnika i fondu dječije...  ...i zadacima, položen stručni ispit, poznavanje rada na... 

Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za administrativne poslove

 ...radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:  Stručni saradnik za administrativne poslove, Odjel za računovodstvo i finansije, Sektor zajedničkih funkcija u Agenciji za bankarstvo... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 16 dana

Stručni saradnik - koordinator predmeta

 ...podnositi VSTV-u i Parlamentarnoj skupštini BiH, uz nadzor stručnog saradnika savjetnika pravnika; Po nalogu rukovodioca odjela, rukovodioca...  ...povjerljivosti, shodno odredbi čl. 30. i 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ br. 54/04 i 12/09),... 

Tužilaštvo BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik u Službi radnih tijela

 ...radnog mjesta državnog službenika u Stručnoj službi Doma naroda Parlamenta Federacije...  ...i Hercegovine Radno mjesto: - Stručni saradnik u Službi radnih tijela - 1 (jedan) izvršilac...  ...službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini... 

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik, Viši stručni saradnik

 ...priprema prijedloge i aktivnosti vezane za poslove obrade izvještaja o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava i nadzora, vrši obradu i stručnu analizu izvještaja od strane korisnika sredstava Fonda, prati proces implementacije programa i projekata koji se finansiraju/... 

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s...

Sarajevo
prije 2 dana

Viši stručni saradnik za projekte i marketing

 ...izradu projektne dokumentacije za apliciranje na iste; - Pruža tehničku pomoć prilikom izrade detaljnog budžeta projekta; - Pruža stručnu i tehničku pomoć prilikom sastavljanja aplikacije na dostupne grantove; - Obavlja poslove stručne, tehničke i administrativne... 

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Viši stručni suradnik

 ...u radni odnos na radno mjesto: Viši stručni suradnik u timu za operacije i podršku,...  ...odgovornosti poslova radnog mjesta Stručni saradnik za administrativne poslove, Odjel za...  ...direktora Agencije obavlja poslove tehničke zaštite u cilju zaštite objekata i imovine... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 16 dana

Stručni saradnik Pravnog odjeljenja Ureda registrara

 ...obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca/zamjenika rukovodioca Odjeljenja i sudija. Uslovi: završen pravni fakultet (visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova), položen stručni upravni... 

Sud BiH

Sarajevo
pre 2 meseci

Viši stručni saradnik za evropske integracije ..

 ...važnosti za ispunjavanje zadataka; Koordinira, usmjerava i pruža stručne savjete zaposlenima; Pomaže pripadnicima Odsjeka u ciljevima i...  ...stepena povjerljivosti, shodno odredbi čl. 30. i 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj: 54/04 i 12/09), kao... 

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 6 dana

Stručni saradnik; Sudski pripravnik; Sudski volonter

Opis poslova: obavlja praksu u Sudu u cilju stručnog osposobljavanja za samostalan rad i sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, pomaže pri izradi sudskih odluka i drugih dokumenata, obavlja i druge poslove po nalogu sudija i rukovodioca Odjeljenja. Uslovi:... 

Sud BiH

Sarajevo
pre 2 meseci

Samostalni stručni saradnik za razvoj aplikacija i poslove baza podataka ..

 ...odnos u Centralnu banku Bosne i Hercegovine CENTRALNI URED CENTRALNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE U SARAJEVU a) Samostalni stručni saradnik za razvoj aplikacija i poslove baza podataka – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme u Službi za razvoj i održavanje aplikacija... 

Centralna banka Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Saradnik u KFZ odjelu

Lokacija: Sarajevo, Grbavička 4 Tvoj profil: Odličan njemački jezik u govoru i pismu (C2) SSS/VSS društvenog/tehničkog smjera Dobre organizacijske vještine, visok nivo tačnosti i pažnja na detalje Dobro poznavanje MS Office-a, akcenat na Excel Tvoji...

Mars Recruiting d.o.o.

Sarajevo
prije 26 dana

Revizor za finansijsku reviziju, Revizor za reviziju učinka, Mlađi revizor za finansijsku reviziju, Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju i komunikacije

 ..., 2 (dva) izvršioca za rad na neodređeno vrijeme; 4. Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju i komunikacije , 1 (jedan) izvršilac...  ...izvještaja i prati implementaciju preporuka iz izvještaja; provodi mjere osiguranja kvaliteta kroz sve faze revizijskog procesa; u... 

Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovi...

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni savjetnik za radne odnose

 ...Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija Radno mjesto: - Stručni savjetnik za radne odnose – Odsjek za radne odnose i opće...  ...nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini; 6. da nije obuhvaćen... 

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Sarajevo
pre mesec dana

Pomoćnik ministra, Viši stručni saradnik za koordinaciju izrade i pregled politika, Stručni saradnik za odbrambena pitanja i poštivanje propisa

 ...1/01 Pomoćnik ministra 1/02 Viši stručni saradnik za koordinaciju izrade i pregled politika...  ...savjetnik za regulisanje u oblasti zdravstvene zaštite 1/15 Viši stručni saradnik za...  ...i drugim propisima priprema i poduzima mjere u cilju sprječavanja postupaka kršenja... 

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni savjetnik; Šef pisarnice

 ...nadležnosti, problemima koji postoje u obavljanju tih poslova predlažući mjere za njihovo rješavanje, postupa prema nalozima šefa sektora i...  ...sistema studiranja; 4 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit;  poznavanje engleskog ili drugog službenog jezika... 

Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni savjetnik za pravne poslove u Službi za pravne i opće poslove

 ...ministarstvu  trgovine Radno mjesto: - Stručni savjetnik za pravne poslove u Službi za...  ...i priprema dokumentaciju u vezi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa...  ...državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini... 

Federalno ministarstvo trgovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Saradnik za kadrovske i administrativne poslove

 ...kancelarijskog i arhivskog poslovanja, od pripreme akata do arhiviranja propisane dokumentacije za potrebe Projekta. obavlja poslove stručne i administrativne podrške zaposlenima Projekta iz oblasti konkursnih procedura, zapošljavanja i iz radno-pravnog statusa... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Administrativno - tehnički saradnik

 ...Doma. Kandidat za radno mjesto: Administrativno-tehnički saradnik u Kabinetu predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine...  ...treba ispunjavati i posebne uslove i to: ~ završena srednja stručna sprema; ~1 godina radnog iskustva u struci; ~ položen stručni... 

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni savjetnik za upis birača u Centralni birački spisak

Opis poslova i radnih zadataka: Stručni savjetnik za upis birača u Centralni birački spisak...  ...za takvu obradu i mjerama čuvanja i zaštite podataka iz čl. 13. i 14. navedenog uputstva...  ...na koje se prijavljuje, primjenjivaće se mjere iz člana 19. pomenutog uputstva. -... 

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Saradnik u HR odjelu

Lokacija: Sarajevo, Grbavička 4 Tvoj profil: Odličan njemački jezik u govoru i pismu (C1/C2) SSS/VSS društvenog smjera Samostalnost i proaktivnost u rješavanju problema Dobro poznavanje MS Office-a, akcenat na Excel Tvoji zadaci: Obračun dnevnica...

Mars Recruiting d.o.o.

Sarajevo
prije 26 dana

Referent-specijalist za mikrobiološka i biološka ispitivanja,

 ...dokaz o završenoj traženoj stručnoj spremi; potvrda ili uvjerenje...  ...Posebni uslovi: Srednja stručna sprema (IV stepen)...  ...uvođenju novih postupaka i obuci saradnika; vrši poslove koji se odnose...  ...laboratorijske prakse; provodi mjere zaštite na radu; obavlja i druge poslove... 

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH

Sarajevo
prije 4 dana

Stručni savjetnik za programe u oblasti ekonomskog i društvenog razvoja

 ...organizacijama civilnog društva u oblastima iz nadležnosti Odsjeka; analizira i prati učešće Bosne i Hercegovine u programima EU i pruža stručnu savjetodavnu pomoć nadležnim institucijama u vezi s učešćem Bosne i Hercegovine u Programima EU u oblastima iz nadležnosti Odsjeka;... 

Direkcija za evropske integracije

Sarajevo
pre mesec dana

Kadet

 ...„POVJERLJIVO“, shodno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ br...  ...državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili iz...  ...i obavlja se u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru. Kadet koji... 

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercego...

Sarajevo
prije 6 dana

Šef Odsjeka

 ...postoje u obavljanju tih poslova predlažući mjere za njihovo rješavanje; postupa prema...  ...pomoćniku direktora. Posebni uslovi : visoka stručna sprema (VII stepen) završen pravni...  ...saglasnost za takvu obradu i mjerama čuvanja i zaštite podataka iz čl. 13. i 14. navedenog... 

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Pomoćnik ministrice, Ravnatelj ...

 ...izvršitelj 02.Ravnatelj u Zavodu za zaštitu spomenika - 1 (jedan) izvršitelj 03.Stručni suradnik za računovodstvene...  ...nadležnosti Zavoda; raspoređuje poslove na saradnike, daje upute za zakonito,...  ...službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni... 

Federalno ministarstvo kulture i sporta

Sarajevo
pre mesec dana

Tajnik

 ...na istim ili sličnim poslovima; položen stručni ispit ili pravosudni ispit; aktivno znanje...  ...suglasnost za takvu obradu i mjerama čuvanja i zaštite podataka iz čl. 13. i 14. navedenog...  ...na koje se prijavljuje, primjenjivaće se mjere iz člana 19. pomenutog uputstva. -... 

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana