Stručni saradnik za administrativne poslove

 ...javni oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:  Stručni saradnik za administrativne poslove, Odjel za računovodstvo i...  ...Hercegovine su: # obavlja poslove koji se odnose na pripremu i obradu knjigovodstvene dokumentacije; # vrši kontrolu (likvidaturu... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 9 dana

Stručni saradnik za finansije

 ...sa porodiljskog odsustva 1/01Stručni saradnik za finansije ODJELJENJE ZA PRAVNE,...  ...u izradi analiza, informacija i drugih stručnih materijala kojima se predlažu mjere za poboljšanje...  ...sličnim poslovima i zadacima, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru;... 

Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 27 dana

Stručni saradnik računovodstva i poreza (m/f)

 ...izazovan posao u dinamičnom i međunarodnom okruženju Prilike za stručno usavršavanje i lični napredak Priliku da budete dio...  ...Radujemo se da Vas upoznamo! Više informacija: , Odjel za upravljanje ljudskim resursima će kontaktirati samo kandidate koji uđu u... 

ProCredit Bank d.d.

Sarajevo
prije 23 dana

Stručni saradnik za opće poslove

 ...javni oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto: Stručni saradnik za opće poslove, Odjel za opće i kadrovske poslove, Sektor...  ...Federacije Bosne i Hercegovine su: # Vodi računa o upravljanju imovinom poslovnih objekata u Sarajevu i Mostaru, uključujući... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 9 dana

Stručni saradnik - koordinator predmeta

 ...sačinjavanje redovnih godišnjih izvještaja koje je Tužilaštvo BiH dužno podnositi VSTV-u i Parlamentarnoj skupštini BiH, uz nadzor stručnog saradnika savjetnika pravnika; Po nalogu rukovodioca odjela, rukovodioca odsjeka i tužioca vrši popis krivičnog spisa; Po nalogu... 

Tužilaštvo BiH

Sarajevo
prije 24 dana

Stručni saradnik za izradu ugovora

 ...radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje...  ...državni službenik – stručni saradnik. Pripadajuća osnovna neto...  ...informacionog sistema za   elektronsko upravljanje procesom zapošljavanja...  ...daje saglasnost za takvu obradu i mjerama čuvanja i zaštite podataka... 

Fond za povratak Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Viši stručni suradnik

 ...u radni odnos na radno mjesto: Viši stručni suradnik u timu za operacije i podršku,...  ...odgovornosti poslova radnog mjesta Stručni saradnik za administrativne poslove, Odjel za...  ...Kontrola procesa podrške korisnicima i upravljanje zahtjevima korisnika, što uključuje i odgovarajuće... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 9 dana

Saradnik za obradu plata - Lohnbuchhalter

Lokacija: Sarajevo, Grbavička 4 Tvoj profil: Odličan njemački jezik u govoru i pismu (C1) SSS/VSS ekonomskog smjera Dobro poznavanje zakona o radu Dobro poznavanje MS Office-a, akcenat na Excel Tvoji zadaci: Obračun plata i dnevnica u skladu sa...

Mars Recruiting d.o.o.

Sarajevo
prije 19 dana

Stručni saradnik u Službi radnih tijela

 ...objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Stručnoj službi Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Radno mjesto: - Stručni saradnik u Službi radnih tijela - 1 (jedan) izvršilac Opis poslova : pomaže u radu... 

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Viši stručni saradnik za projekte i marketing

 ...izradu projektne dokumentacije za apliciranje na iste; - Pruža tehničku pomoć prilikom izrade detaljnog budžeta projekta; - Pruža stručnu i tehničku pomoć prilikom sastavljanja aplikacije na dostupne grantove; - Obavlja poslove stručne, tehničke i administrativne... 

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik Pravnog odjeljenja Ureda registrara

 ...obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca/zamjenika rukovodioca Odjeljenja i sudija. Uslovi: završen pravni fakultet (visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova), položen stručni upravni... 

Sud BiH

Sarajevo
pre 2 meseci

Samostalni stručni saradnik za razvoj aplikacija i poslove baza podataka ..

 ...CENTRALNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE U SARAJEVU a) Samostalni stručni saradnik za razvoj aplikacija i poslove baza podataka – 1 izvršilac...  ...doradi postojećih aplikativnih rješenja, - Odgovoran za upravljanje izvornim kodom aplikativnih rješenja, - Odgovoran je za... 

Centralna banka Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Revizor za finansijsku reviziju, Revizor za reviziju učinka, Mlađi revizor za finansijsku reviziju, Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju i komunikacije

 ...rad na neodređeno vrijeme; 4. Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju i komunikacije...  ...obavlja dalju analitičku i finansijsku obradu prikupljene dokumentacije u okviru propisane...  ...skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama, uputama i uz dopuštenje generalnog... 

Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovi...

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik; Sudski pripravnik; Sudski volonter

Opis poslova: obavlja praksu u Sudu u cilju stručnog osposobljavanja za samostalan rad i sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, pomaže pri izradi sudskih odluka i drugih dokumenata, obavlja i druge poslove po nalogu sudija i rukovodioca Odjeljenja. Uslovi:... 

Sud BiH

Sarajevo
pre 2 meseci

Saradnik u KFZ odjelu

Lokacija: Sarajevo, Grbavička 4 Tvoj profil: Odličan njemački jezik u govoru i pismu (C2) SSS/VSS društvenog/tehničkog smjera Dobre organizacijske vještine, visok nivo tačnosti i pažnja na detalje Dobro poznavanje MS Office-a, akcenat na Excel Tvoji...

Mars Recruiting d.o.o.

Sarajevo
prije 19 dana

Pomoćnik ministra, Viši stručni saradnik za koordinaciju izrade i pregled politika, Stručni saradnik za odbrambena pitanja i poštivanje propisa

 ...ministra 1/02 Viši stručni saradnik za koordinaciju...  ...saradnik za politiku upravljanja arhivom 1/06 Stručni...  ...stručni saradnik za upravljanje automatskim sistemima...  ...KOMPJUTERE I UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA 1/01 Pomoćnik...  ...odbrambenog planiranja, vrši obradu i analizu planova,... 

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Saradnik za kadrovske i administrativne poslove

 ...propisane dokumentacije za potrebe Projekta. obavlja poslove stručne i administrativne podrške zaposlenima Projekta iz oblasti...  ...ažurira i održava evidencije; obavlja dužnosti koje se odnose na obradu podataka, priprema potrebne informacije, izvještaje i prezentacije... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni savjetnik; Šef pisarnice

 ...Obavezan je uspostavljati i razvijati sistem upravljanja i internih kontrola u skladu s...  ...koji su nadležni; utvrđivanje rizika i upravljanje rizicima iz njihove nadležnosti; popis...  ...godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit;  poznavanje engleskog ili... 

Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni savjetnik za poslove zapošljavanja

 ...ministarstvu rada i socijalne politike Radno mjesto: ~ Stručni savjetnik za poslove zapošljavanja u Odsjeku za zapošljavanje,Sektor...  ...teško zapošljivih kategorija i vrši njihovu nomotehničku obradu, priprema izmjene i dopune tih propisa; vrši stručnu obradu sistemskih... 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni savjetnik za upis birača u Centralni birački spisak

Opis poslova i radnih zadataka: Stručni savjetnik za upis birača u Centralni birački spisak...  ...informacionog sistema za elektronsko upravljanje procesom zapošljavanja državnih službenika...  ...te da prijavom daje saglasnost za takvu obradu i mjerama čuvanja i zaštite podataka iz... 

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni savjetnik za radne odnose

 ...KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija Radno mjesto: - Stručni savjetnik za radne odnose – Odsjek za radne odnose i opće poslove  -  Sektor pravnih i općih poslova – 1 (jedan) izvršilac Opis... 

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Sarajevo
pre mesec dana

Administrativno - tehnički saradnik

 ...Doma. Kandidat za radno mjesto: Administrativno-tehnički saradnik u Kabinetu predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine...  ...treba ispunjavati i posebne uslove i to: ~ završena srednja stručna sprema; ~1 godina radnog iskustva u struci; ~ položen stručni... 

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Sekretar ....

 ...poslove prikupljanja, sređivanja i obradu podataka radi kompletiranja...  ...sličnim poslovima; položen stručni ispit; aktivno znanje jednog...  ...državni službenik – stručni saradnik Pripadajuća osnovna neto plata...  ...sistema za elektronsko upravljanje procesom zapošljavanja državnih... 

Ministarstvo vanjskih poslova BiH

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni savjetnik za programe u oblasti ekonomskog i društvenog razvoja

 ...organizacijama civilnog društva u oblastima iz nadležnosti Odsjeka; analizira i prati učešće Bosne i Hercegovine u programima EU i pruža stručnu savjetodavnu pomoć nadležnim institucijama u vezi s učešćem Bosne i Hercegovine u Programima EU u oblastima iz nadležnosti Odsjeka;... 

Direkcija za evropske integracije

Sarajevo
pre mesec dana

Projektno osoblje

 ...poslu), obavlja dužnosti koje se odnose na obradu podataka, priprema potrebne informacije,...  ...posebne uslove: VŠS / VSS (VI stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog...  ...za rad u sredini s povjerljivim informacijama; sposobnost izvršavanja zadataka u utvrđenim... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 11 dan

Tajnik

 ...potencijala u Ministarstvu, za svoj rad i upravljanje odgovara ministru i zamjeniku ministra....  ...na istim ili sličnim poslovima; položen stručni ispit ili pravosudni ispit; aktivno...  ...te da prijavom daje suglasnost za takvu obradu i mjerama čuvanja i zaštite podataka iz... 

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana