Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Stručni saradnik za pravne poslove posao

1-20 od 775 rezultati

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Sarajevo
 ...službenika u "Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo" 06 / 986 02. Stručni saradnik za pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac 02.Opis poslova: obavlja složene poslove u Odjeljenju; sarađuje u izradi pravnih propisa koji... 
prije 10 dana
Komercijalna banka AD  -  Banja Luka
Komercijalna banka AD Banja Luka, oglašava poziciju za: VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA PRAVNE POSLOVE Uslovi: - VSS, VII stepen- pravni fakultet, - poželjan pravosudni ispit; - Minimum 3 godine radnog iskustva na pravnim poslovima. Opis posla: - Radi na poslovima... 
prije 6 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Bosanska Krupa
 ..., o b j a v lj u j e JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Bosanska Krupa -Viši stručni saradnik za pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac Opis poslova: vodi i rješava jednostavnije upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku Službe... 
prije 5 dana
Sberbank BH d.d.  -  Banja Luka
 ...Sberbank BH d.d. Sarajevo, oglašava poziciju za:       VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA PRAVNE POSLOVE I ADMINISTRACIJU (M/Ž)       Uslovi: VSS -  VII stepen stručne spreme -Pravni fakultet, položen pravosudni ispit, 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim... 
prije 6 dana
Banja Luka
 ...upravi Grada Banjaluka prima se u radni odnos, u statusu službenika u Odjeljenju za prostorno uređenje: Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove i složene predmete – 2 izvršioca Opis poslova Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove i složene... 
prije 10 dana
Agencija za državnu službu FBiH  -  Sarajevo
 ...službenika  u Općini Centar Sarajevo 06 / 987/17 01. Stručni saradnik za ekonomske poslove u Službi za privredu i lokalno ekonomski razvoj - 1 (...  ...koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, ekonomski ili pravni fakultet, - 1(jedna) godina radnog staža u struci nakon... 
prije 4 dana
Javni oglasi  -  Derventa
 ...statusu službenika : 3.U Odjeljenje za prostorno uređenje: II - OPIS POSLOVA ~ Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za poslove obnove i izgradnje: ostvaruje saradnju sa humanitarnim i drugim međunarodnim organizacijama u cilju realizacije projekata... 
prije 3 dana
Zavod za zapošljavanje RS  -  Srbac
 ...JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Srbac OPIS RADNOG MJESTA Stručni saradnik za poslove arhive - 1 izvršilac II - Opis poslova Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih... 
prije 13 dana
AudIT d.o.o. Sarajevo  -  Sarajevo
 ...savjetovanja uopšteno, koja trenutno posluje sa velikim brojem istaknutih klijenata u BIH. Firmi je potreban niži (junior) stručni saradnik sa potencijalom i interesovanjem za razvoj u oblasti revizije informacionih sistema (IT Audit).  Radno mjesto uključuje p... 
prije 4 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Tuzla
 ...državnih službenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona 4 / 471 01. Viši stručni saradnik za pravne i opće poslove iz oblasti Odsjeka za saobraćajnu edukaciju - 1 (jedan) izvršilac 01. Opis poslova: obavlja složenije pravne i opće... 
pre mesec dana
Okružni privredni sud  -  Banja Luka
Opšti uslovi za prijem u radni odnos: da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine; da je stariji od 18 godina; da ima opštu zdravstvenu sposobnost; da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da nije podignuta optužnica niti je izrečena...
prije 6 dana
Okružni sud  -  Banja Luka
 ...Viši stručni saradnik, 2 (dva) izvršioca Opšti uslovi za prijem u radni odnos: da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske...  ...prije objavljivanja konkursa, Posebni uslovi: završen pravni fakultet, položen pravosudni ispit i iskustvo u radu na... 
prije 6 dana
Javni oglasi  -  Čapljina
 ...pravnih poslova; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Službe...  ...Za poziciju 01: VSS - pravne struke najmanje 1 (jedna)...  ...isključivo, na radno mjesto stručnog saradnika." Prijavljivanje na... 
prije 6 dana
A L M GRUPA  -  Sarajevo
Opis poslova: ~Prodaja farmaceutskih i OTC proizvoda, rad na terenu, kontakt sa klijentima Inspirativno radno okruženje, mogućnost profesionalnog napredovanja Obavezni uslovi: ~SSS/ VSS ~Medicinskog/ farmaceutskog usmjerenja Dodatni uslovi: Strani jezici: ~Engleski... 
Brza prijava prije 4 dana
Javni oglasi  -  Doboj
 ...II Opis poslova ~ Obavlja jednostavne statističko-evidencione poslove iz djelokriuga rada Odjeljenja; prati distribuciju statističkog...  ...svog djelokruga; održava neposredni i stalni kontakt i pruža stručnu pomoć izvještajnim jedinicama i spoljnim saradnicima (anketarima... 
prije 20 sata
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Bosanski Petrovac
 ...službenika u Općini Bosanski Petrovac -Stručni saradnik za građanska stanja -1 (jedan)...  ...iz oblasti građanskih stanja; obavlja poslove u vezi sa zaključenjem braka; vrši upis... 
prije 2 dana
Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine  -  Banja Luka
 ...sredstva Bosne i Hercegovine 1/01 Pomoćnik direktora za pravne i opšte poslove SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE 1/01 Pomoćnik...  ...dodjeljenih Sektoru; vrši poslove u vezi sa pripremama sjednica Stručnog savjeta Agencije, učestvuje u radu stručnog kolegija... 
prije 4 dana
Prijedor
 ...KONKURS 1. Opis radnog mjesta 1.1. Stručni saradnik - 1 (jedan) izvršilac Radni odnos se...  ...vrijeme. Opis poslova: postupa i vrši poslove u skladu sa odredbama Zakona o sudovima... 
pre mesec dana
Sarajevo
 ...sudija u Osnovni sud u Banja Luci Dva (2) stručna saradnika u Općinski sud u Srebreniku Jedan (1)...  ...da je diploma koju je izdao taj pravni fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom... 
prije 3 dana
Agencija za državnu službu BiH  -  Sarajevo
 ...Odsjek za saradnju sa NATO/PfP 1/03 Stručni saradnik za NATO/PfP programe Opis poslova i radnih...  ...odsjeka, te izvršava i druge poslove koje odredi šef Odsjeka. Za svoj rad odgovoran... 
prije 11 dan