Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Stručni saradnik za pravne poslove posao

1-20 od 415 rezultati

Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...Opis poslova i radnih zadataka: Sarađuje i po potrebi izrađuje jednostavnije pravne propise koji se javno objavljuju, izrađuje interne opšte akte, inicira izmjene i...  ...Odjeljenja. Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (najmanje VII stepen stručne spreme odnosno... 
prije 4 dana
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...1 (jedan) izvršilac Opis poslova: Prikuplja, sređuje i obrađuje materijale koji...  ...brošure i druge informativne materijale i stručnu literaturu i obavlja poslove u vezi sa njihovim... 
prije 3 dana
Javni oglasi  -  Gračanica
 ...2 (dva) izvršioca Opis poslova: prati, proučava i izvršava zakone i druge propise...  ...informacije; osigurava primjenu u praksi novih stručnih dostignuća iz oblasti geodezije i... 
prije 4 sata
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  -  Banja Luka
 ...Viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja – 1 izvršilac, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos: da je državljanin Republike Srpske ili Bosne... 
prije 11 dan
Javni oglasi  -  Gračanica
 ...1 (jedan) izvršilac Opis poslova: vodi dokumentaciju potrebnu za praćenje stanja u prostoru, prati provođenje dokumenata prostornog...  ...prostornog uređenja; učestvuje u radu Komisije za davanje stručne ocjene u gradnji na prostoru za koji nisu donešeni regulacioni... 
prije 4 sata
Javni oglasi  -  Maglaj
 ...1 (jedan) izvršilac Opis poslova: vrši potrebne premjere i predračun građevinskih radova u svrhu sanacije, rekonstrukcije...  ...najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja na poslovima stručno-... 
prije 4 dana
Javni oglasi  -  Bijeljina
 ...kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu. Posebni uslovi: ~ VSS – završen Pravni fakultet i položen pravosudni ispit. Uz prijavu na oglas kandidat je dužan dostaviti... 
prije 4 dana
Javni oglasi  -  Goražde
 ...1 (jedan) izvršilac Opis poslova: sarađuje sa Federalnim ministarstvom finansija i drugim institucijama u pogledu instrukcija...  ...Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: VSS – VII stepen stručne spreme – diplomirani ekonomista, odnosno visoko obrazovanje prvog... 
prije 4 sata
Adecco Employment Agency d.o.o.  -  Inostranstvo
 ...Obilazak farmaceuta i apoteka, prezentacija i promocija proizvoda kompanije Učešće na treninzima i kontinuirano usavršavanje stručnog znanja i prodajnih veština Kontinuirano praćenje kretanja i trendova na tržištu, analiza aktivnosti konkurencije Obezbeđivanje... 
prije 6 dana
Addiko Bank d.d.  -  Sarajevo
 ...oglašava poziciju za popunu radnog mjesta i prijem u radni odnos: STRUČNI SURADNIK ZA ADMINISTRACIJU KOLATERALA Uslovi: VSS ekonomskog smjera, 2 godine neprekidnog obavljanja poslova u Banci, Poznavanje rada na računaru, Poznavanje engleskog jezika. Opis... 
prije 3 dana
Javni oglasi  -  Vareš
 ...1 (jedan) izvršilac Opis poslova: vrši kontrolu i kontiranje općinskih prihoda i...  ...konkretnu primjenu propisa iz računovodstva; stručno obrađuje podatke iz djelokruga svoga rada... 
prije 4 sata
Javni oglasi  -  Živinice
 ...1 (jedan) izvršilac Opis poslova: vodi upravni postupak po zahtjevima građana...  ...predstavkama, pritužbama i žalbama građana i pravnih lica upućenih općinskom načelniku; vrši prijem... 
prije 12 dana
City deal d.o.o.  -  Sarajevo
 ...svim nivoima Idealni kandidat ispunjava sljedeće uvjete: Stručna sprema/smjer: VSS / ekonomsko, PR, poslovno komuniciranje,...  ...iskustvo, najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (poželjno – nije uslov) Komunikacijske vještine, timski rad,... 
prije 5 dana
Javni oglasi  -  Vareš
 ...1 (jedan) izvršilac Opis poslova: učestvuje u izradi nacrta i prijedloga odluka, općih akata i propisa iz djelokruga radnog...  ...predstavljanje materijala iz djelokruga radnog mjesta, te daje potrebna stručna objašnjenja; od predsjedavajućeg Općinskog vijeća dužan je... 
prije 4 sata
Sarajevo
 ...ispunjava slijedećeuslove: Završen elektrotehnički fakultet, smjer energetika ili automatika Najmanje 1 godinu radnog iskustva na poslovima projektovanja i proizvodnje ormara AC/ DC razvoda, sistema AC i DC rezervnog napajanja. Poznavanje elektro opreme: Schneider,... 
prije 4 dana
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...1 (jedan) izvršilac Opis poslova: Poduzima mjere kojima obezbjeđuje realizaciju, te prati izvršenje finansijskog plana Agencije...  ...agencije za oduzetu imovinu, i to: VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje... 
prije 3 dana
Sarajevo
 ...putem Sekretarijata za provedbu Projekta, odnosno Projektnog izvedbenog tima (PIT). Organizacijski kontekst Asistent za pravne i opšte poslove će biti zaposlen od strane CRS-a BIH. Radne poslove i zadatke će obovaljati  u prostorijama Ministarstva za ljudska prava i... 
prije 4 dana
Javni oglasi  -  Maglaj
 ...1 (jedan) izvršilac Opis poslova: obavlja poslove iz oblasti odnosa Općine Maglaj s javnošću, vodi registar značajnih datuma...  ...godina radnog staža/ radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja poznavanje rada računaru... 
prije 4 dana
Sarajevo
 ...NLB Banka d.d., Sarajevo 1. Radno mjesto: Stručni saradnik za upravljanje projektima i poslovnim procesima (1 izvršilac) Mjesto rada...  ...radno iskustvo od minimalno 6 mjeseci na istim ili sličnim  poslovima, prebivalište na području regije rada, aktivno znanje... 
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...Opis poslova i radnih zadataka: Priprema nacrte pravnih mišljenja, korespondenciju i ostalu dokumentaciju iz nadležnosti Odjela; prvenstveno zadužen...  ...fleksibilnosti. Status: državni službenik na položaju stručnog savjetnika. Pripadajuća osnovna neto plata: 1.... 
prije 4 dana